Et vellykket målersamarbeid sikrer stabil strømforsyning via styring av etterspørselssiden.

En rett-frem-prosess

"Vi har gode erfaringer med Kamstrups selvkonfigurerende radionettverk og deres kapable smartmålere fra dette og andre prosjekter."

Kastrups åpne og interoperable AMI-løsning (Advanced Metering Infrastructure) integreres med Livewires system for behandling av målerdata for å kunne levere 30-minutters energiprofiler.

Det samlede systemet gjør at sluttkundene nyter godt av sanntidsdata og en detaljert oversikt over energiforbruket. I tillegg til de opplagte fordelene, som det å identifisere energifråtsende apparater og en automatisk forvaltning av det kompliserte sørafrikanske tariffsystemet, er AMI også et første skritt mot et virkelig Smart Grid som vil styrke styringen av etterspørselssiden. En stabil informasjonsstrøm vil bidra til å stabilisere

energiforsyningen og faktureringen til boligområder.

30-minuttes energiprofiler

Kundene vil kunne se daglig 30-minutters energiprofiler per boenhet eller gruppe boenheter i rangert format. Systemet bidrar til nøyaktig fakturering og kostnadsallokering på boliger og fellesarealer.

"Oppgaven med å integrere vår MDM-løsning med Kamstrups sentrale UtiliDriver var ren plankekjøring. Systemet er hostet på vårt datasenter i Cape Town, og ytelsen er imponerende 100 %. "Vi har gode erfaringer med Kamstrups selvkonfigurerende radionettverk og deres kapable smarte

målere fra dette og andre prosjekter."  Attie van Jaarsveldt, prosjektleder, Livewire Engineering and Consulting

Prosjektet ble utviklet og implementert for Rand Aid av online energiinformasjonsselskapet Station7 i Fourways, Johannesburg. Integrasjonen i back-end delen ble utført av Kastrups sørafrikanske partner Livewire Engineering & Consulting i Cape Town. Implementeringen skjedde i rekordfart i løpet av 6 uker inklusive integrasjonen mellom Livewires MDM-system (Meter Data Management) og Kamstrups sentrale UtiliDriver® samt leveransen av Kamstrups selvkonfigurerende radionettverk, konsentratorer og en- og trefasemålere.

Modderfontein, Johannesburg, Sør-Afrika

Kunde:

  • Rand Aid Luxury Retirement Village 

Kamstrup-partnere: 

  • Station 7
  • Livewire Engineering and Consulting

Prosjekt Smart Grid / AMI-løsning:

  • Kamstrup UtiliDriver, Head End System
  • Kamstrup selvkonfigurerende radionettverk
  • En- og trefase smarte målere
  • Livewire MDM-system (Meter Data Management)

Tidsramme 2012