Intelligente målere sikrer riktig fakturering og reduksjon av strømkostnadene

Et utstillingsvindu for smartmåling

"Hvis du ikke måler, vet du ikke."

Måling på undernivå senker elektrisitetskostnadene

På Rob Ferreira High School i Mbombela (Nelspruit) har intelligent måling på undernivå av el-installasjoner gitt bedre oversikt over strømforbruket. Som en konsekvens er det større fokus på energislukende installasjoner. I stedet for kun måling av energiforbruket som helhet via hovedmåleren og så betale fakturaen i henhold til tariff, valgte skolen i samarbeid med Livewire å utplassere smartmålere for skolens fasiliteter, kjelerom, jentepensjonatet, guttepensjonater, boligene og salgsenheter for å få et klart bilde av den meget energiforbrukende installasjonstypen.

Resultatet var at varmepumper kan brukes til å varme opp vann på dagtid, mens kjelene brukes som backup på tidspunktene med toppbelastning.

De ekstra målerne gir ytterligere informasjon om energibruken, slik at forbruksspisser kan reduseres, slik at man også reduserer de dyrere satsene for overforbruk.

Enhver som vil spare energi, må først vite hva han forbruker.

Attie van Jaarsveldt, administrerende direktør ved Livewire Engineering and Consulting benytter en enkelt formel for fordelene ved smartmålere: "Hvis du ikke måler, vet du ikke, og da er du heller ikke i stand til å handle målrettet." 

Strøm- og varmemålere med ulike kommunikasjonsmoduler er grunnlaget for det nye måleranlegget. Målerinfrastrukturen er en kombinasjon av 3-fase og 1-fase målere som benytter GPRS og Kamstrups selvkonfigurerende radionettverk med GPRS konsentrator/gateway-noder.
Smartmålernettet arbeider sammen med Livewires energidatasenter i Cape Town.

Her blir energidataene behandlet, validert og sendt videre til energifaktureringssystemet og Liveview webportalen.  På web-portalen kan belastningsprofilene til hver enkelt fasilitet vises for ytterligere analyser, og grupperapporter kan settes sammen for reallokering av energi og visning.

Tillit til teknologi

Smartmålersystemet viser seg også å egne seg til håndtering av det kompliserte sørafrikanske tariffsystemet. 

Det detaljerte bildet av forbruksmønsteret fremtrer av de hyppige avlesningene, og gjør det mulig å identifisere den eksakt riktige tariffen som skal brukes.

Hele ideen med å bruke intelligent energimåling er å eliminere menneskelige feil og å dra nytte av den større og mer pålitelige datastrømmen.

Rob Ferreira High School, Mbombela (Nelspruit), Sør-Afrika

Kamstrup partneren Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd

Prosjekt:

En kombinert målerløsning for undersystem med:
- Kamstrup strømmålere 
- Kamstrup varmemålere med ulike kommunikasjonsmoduler.
- Kamstrup selvkonfigurerende radionettverk med GPRS konsentrator/gateway-noder

Tidsramme 2013