Redusert forbruk og rettferdig fakturering

Eiendomsselskapet LKAB, Sverige

Eiendomsselskapet LKAB utstyrer alle de nye boligprosjektene i Kiruna og Gällivare med intelligente varme- og vannmålere fra Kamstrup. Disse fjernavleses via et fast Radio Link-nettverk. Dette reduserer overforbruk både når det gjelde energi og vann, og sikrer også at kundene blir fakturert rettferdig.

LKAB bygger et stort antall nye eiendommer som en del av transformasjonsprosjektet der Kiruna blir flyttet tre kilometer øst, og hvor store deler av Malmberget blir flyttet til Gällivare.
 
Tusenvis må flytte på grunn av landdeformasjoner som skyldes gruvevirksomheten i området.
Flere bygg vil bli flyttet eller revet i løpet av den komplekse transformasjonen, og den skal etter planen bli gradvis fullført i løpet av de neste 20 årene. 
 
LKAB har valgt å montere individuelle varme- og vannmålere i alle de nye hjemmene - en investering over lang tid med økt åpenhet rundt forbruket som vil være fordelaktig for miljøet, kundene og til sist selskapet selv.

"Vi har et ansvar for å velge løsninger som støtter en bærekraftig utvikling i Kiruna. Vi vet at folk bruker mindre vann og energi når vi måler forbruket, så vi ser på introduksjonen av individuell måling som et viktig miljøvalg."

– Tomas Lindgren, prosjektleder LKAB

Et miljømål med flere fordeler

Prosjektleder Tomas Lindgren sier at det vil være et overforbruk hvis forbruket ikke måles. Et viktig element for LKAB er de effekten dette har på miljøet.
 
"Vi har et ansvar for å velge løsninger som støtter en bærekraftig utvikling i Kiruna. Vi vet at folk bruker mindre vann og energi når vi måler forbruket, så vi ser på introduksjonen av individuell måling som et viktig miljøvalg" forklarer han.
"Den største fordelen er at folk bruker mindre vann og energi. Vi tjener ikke mer - introduksjonen fører faktisk til ekstra kostnad for oss, men vi ser på det som en investeringen i et mer bærekraftig miljø."
 
Overdreven bruk av vann og energi er også en utfordring. Spesielt i leide leiligheter der alle betaler det samme månedlige beløpet hver måned uavhengig av den store variasjonen i forbruk.
Individuell måling sikrer en korrekt fakturering. "Det handler i bunn og grunn og rettferdighet. Folk må betale for det de bruker - hverken mer eller mindre" sier Tomas Lindgren.
 
Som et ekstra bonus så får leietakerne en oversikt over forbruket sitt med en åpen fakturering: "Etter hvert som leieboerne blir mer oppmerksomme på forbruket sitt, så får de muligheten til å påvirke og redusere det."

Manglende måling betyr at man jobber i blinde

Når målerne nå blir montert i de nye husene så har ikke LKAB noen forbrukshistorikk som de kan sammenligne målerdataene med ennå, nå som målerdata mottas hver time.  I framtiden planlegger selskapet å også bruke denne informasjonen mer aktivt til å optimere driften. "Det er store fordeler innen driftsoptimalisering, men uten måling så jobber vi i blinde" sier Tomas Lindgren.

En enkel løsning og en problemfri prosess

LKAB valgte Kamstrup etter at de ble introdusert for trådløs måleteknologi som en del av et annet prosjekt: Et pilotprosjekt der to tidligere militærbrakker ble konvertert til 24 moderne leiligheter i 2013. Siden da har flere prosjekter av forskjellig størrelse blitt fullført, og flere er på gang. 
 
LKAB monterer en konsentrator i alle nye prosjekter, og et måleravlesningssystem for innsamling og håndtering av målerdata gir en innsikt i hvor mye vann og energi som benyttes til hver individuelle leilighet eller hus. "Det vi likte med løsningen til Kamstrup var at vi fikk en komplett løsning - klar til bruk og enkel" sier Tomas Lindgren.
"I tillegg går implementeringen av dette prosjektet svært bra. Vi har nå kommet så langt at vi kun trenger å kopiere når vi starter et nytt prosjekt. Det er ikke vanskelig, men må være rett." 
 
I dag er LKAB fornøyd med løsningen til Kamstrup, og ytelsen til den - og etter hvert som flere konsentratorer og repeatere blir montert i det nye området, så vil det bare bli bedre.
 
I framtiden planlegger selskapet å oppgradere til READy, Kamstrups måleravlesningsløsning, som er enda raskere og enklere å jobbe med.

Om løsningen:

• MULTICAL® 21 vannmålere og MULTICAL® 602/801 varmemålere
•Måleravlesning via et fast Radio Link-nettverk og et fjernavlesningssystem