Vann
Kablet måleravlesning
Bærekraft

Tredoble fordeler med fjernavlesingssystemer

Gildbroterrasserne sameie, Danmark

Sameiet, som består av 340 leiligheter i Ishøj, i forstadene utenfor København, ønsket å utføre måleravlesinger og utstede den årlige vannregningen selv. De ønsket derfor en måleravlesingsløsning som var enkel, rask og pålitelig, og som ville spare tid og forenkle de daglige rutinene. De fant alt dette i READy – og mer.
"Jeg er ekstremt positivt overrasket over hvor effektivt READy er. Betong er ikke noe problem, og den leser av alle målerne 100 %. Vi trenger ikke en gang stå i trapperommet, så det er et virkelig utmerket verktøy til jobben vi skal gjøre".
 
Henrik Hansen, seniorvaktmester i Gildbroterrasserne sameie.

Pålitelig faktureringsløsning

Da Gildbroterrasserne sameie besluttet at de måtte bytte ut de utslitte mekaniske vannmålerne, fant de raskt veien til Kamstrup, som er den ledende leverandøren av intelligente vannmålere. Styret i sameiet og seniorvaktmesteren ble ytterligere overbevist over Kamstrups løsning da de fikk demonstrert fjernavlesnings-appen READy.

READy sikrer svært effektive avlesinger av vannmålere. Systemet detekterer også lekkasjer svært raskt. Dette betyr at man ikke sløser med ressurser, og beboerne varsles på forhånd, før vannregningen fyker i været.
Tidligere tok det seks personer tre kvelder å lese av målerne, og i etterkant brukte de like lang tid på behandle avlesingskortene. Alt som trengs nå er en timinutters gåtur rundt i boligblokkene.

Dataene fra hver måler overføres automatisk til sameiets IT-system. Fjernavlesingssystemet har også en lekkasjealarm som vil utløses ved den minste lekkasje, som f.eks. et toalett som renner eller kraner som lekker.

Full fordel av READy
Den dagen de gikk rundt og brukte READy, tok det mindre enn ti minutter å lese av de 240 MULTICAL 21-vannmålerne som var installert i de 10 boligblokkene. En umiddelbar fordel var at det ble oppdaget en lekkasje i leiligheten til en eldre leieboer, og som viste seg å være et stort forbruk på to kubikkmeter vann over fire dager. I rene tall utgjorde lekkasjen en ekstra regning på DKK 115 for beboeren.
Et lite beløp, men det kunne ha blitt mange ganger større hadde det ikke vært for lekkasjealarmen. Uten fjernavlesersystemet kunne beløpet enkelt ha veltet hele månedsbudsjettet for mange familier.

Noen av de tidligere lekkasjefunnene har vist akkurat dette. For eksempel ved en test av READy, oppdaget systemet et ekstraforbruk i en leilighet på 136 kubikkmeter over 40 dager, tilsvarende DKK 6500.

Etter dagens runde kontakter Henrik Hansen den aktuelle beboeren for å finne årsaken til lekkasjen og stoppe sløsingen med vann. På denne måten fungerer READy som et effektivt serviceverktøy og hjelper kunder med å unngå uventede og høye ekstraregninger.
"Vi leser av målerne minimum én gang i måneden for å innhente data. På denne måten sikrer vi at eventuelle lekkasjer oppdages svært tidlig. Før fjernavlesingssystemet oppdaget vi ikke mindre lekkasjer i leilighetene før vi utførte den årlige avlesingen", forklarer Henrik Hansen.

Løsningen

10 boligblokker – 340 selveierleiligheter, København
  • 350 MULTICAL 21 kaldtvannmålere
  • 340 MULTICAL 21 varmtvannsmålere
  • 10 flowIQ 3100
  • READy fjernavlesing
  • Lekkasjealarm 
Prosjektperiode: 2014 - 2016