Intelligente målere for å redusere 1 200 strømregninger

Coop A/S, Danmark

Intelligente vann- og varmemålere vil redusere energiforbruket, og optimere driften i nesten 1 200 Coop-butikker. I tillegg er det en investering i å opprettholde kjedens ledende posisjon innen energistyring.

Coop, Danmarks største forhandler av forbruksvarer, er godt i gang med utrullingen av vann- og varmemålere fra Kamstrup i sine butikker, lager og administrative bygg over hele landet.

Dette er en del av deres ambisiøse energiprogram, der de skal redusere energiforbruket med 20 % innen utgangen av 2020.

Målere gir en åpenhet
De nye målerne gjør det først og fremst mulig å redusere energiregningene, og i tillegg identifisere både feil og potensialet til forbedringer i butikkene: 

"I et lager på rundt 4 000 m2 så kan forbruksnivået være så høyt at det kan være utstyr etter enheter som bruker mye av det. 

Men vi har ikke noen mulighet til å vite det, siden det ikke er noen indikasjoner på hovedmåleren" forklarer Johnny Greve Andersen, EMS-ansvarlig hos Coop.

I tillegg til energikrevende installasjoner, er det mange eksempler på mindre feil som det likevel er viktig å fange.

"Med de nye målerne kan vi identifisere om noe er galt", som et ventilasjonssystem som både kjøler og varmer. Slike ting kan resultere i et ekstraforbruk på 10 kW per time, og det kan raskt bygge seg opp hvis en feil som det oppstår hele dagen, og hver dag."

Det er også en del å spare på reduksjon av vannlekkasjer, og justering av ineffektive kjøleoperasjoner som f.eks. kan skyldes en ventil som ikke lukkes helt:

"Det kan være 1,5 m3 som kommer gjennom hver time. Med en pris på 2 DKK per liter, så kan du ende opp med å betale 72 DKK per dag på bortkastet vannforbruk. I tillegg til dette så har du også den ekstra slitasjen på rørene, strømmen som brukes til å pumpe vannet inn i rørene m.m., så det er mange indirekte kostnader."

Til slutt er det viktig for Coop å sende en tydelig grønn melding:

"I utgangspunktet så måler vi for å kunne oppnå en innsparing, men vi ønsker også å kunne vise at dette faktisk er et område som vi "går fullt inn på", siden ressursvern betyr noe for oss", sier Johnny Greve Andersen.

"Når vi har gjennomsnittsforbruket for butikkene, så kan vi sammenligne de med hverandre, og identifisere variabler som enten er for lave eller for høye."

- Johnny Greve Andersen

Data for sammenligning
I tillegg til feilsøking, vil data fra målerne også brukes til å sammenligne energiforbruket på tvers av butikker. Johnny Greve Andersen forklarer: "Når vi har gjennomsnittsforbruket for butikkene, så kan vi sammenligne de med hverandre, og identifisere variabler som enten er for lave eller for høye."

Coop har lært opp et stort antall elektrikere til å gjennomgå hver butikk svært nøye, og vurdere hva det er som det er fornuftig å måle. Et typisk supermarked kan lett ha behov for 10 målere for f.eks. varmtvannstanker og ventilasjonssystemer. Derfor er hver måler merket i Coops system, slik at de vet hva og hvor de skal måle nøyaktig.

"En unik tag på hver måler gjør optimaliseringen svært konkret. Den forteller oss f.eks. om svingdører er mer effektive enn skyvedører med en luftgardin (en kontinuerlig strøm av varm luft som sirkulerer på tvers av inngangen). 

Hvis ikke vil det i bunn og grunn være rene gjetninger " sier Johnny Greve Andersen. Over tid vil den store mengden med målerdata også kunne danne grunnlaget for andre optimaliseringstiltak.

Erfaren underleverandør
Mens den totale sammensetningen av Coops nye system for energiadministrasjon er satt sammen av Honeywell Belgia, har Coop spesifikt valgt Kamstrups ultralydsbaserte vann- og varmemålere. Programvaren leveres av den danske "Energistyrelsen", og data fra disse, og installasjonen utføres av tre andre underleverandører.

Installasjonsprosessen har involvert konsultasjon med flere kontraktører med tanke på et stort antall bygg, så det å ha en pålitelig og fleksible leverandør av målerne har vært kritisk forklarer Johnny Greve Andersen: "Det hadde vært herlig om alt hadde gått like bra som samarbeidet med Kamstrup. De er flinke til å følge opp, og er svært fleksible, f.eks. når vi trenger å endre på et leveringstidspunkt. Alt gikk på skinner fra første dag."

"Det hadde vært herlig om alt hadde gått like bra som samarbeidet med Kamstrup."

- Johnny Greve Andersen

Tilpasset kvalitetsprodukt
Det var flere årsaker til at målerne fra Kamstrup ble valgt, men kvalitet var kritisk. "Vi valgte Kamstrups produkter først og fremst på grunn av den ekstremt høye kvaliteten" sier Johnny Greve Andersen, som også har svært gode erfaringer fra tidligere interaksjoner med Kamstrup.

"Som ansvarlig for målerne i 1 200 butikker så må jeg kunne vite at de yter som de skal, og Kamstrup har virkelig gode produkter. Produkter du kan stole på" fortsetter han, og peker ut Kamstrups sterke serviceavdeling som alltid er raske med å hjelpe hvis det skulle oppstå et problem.

Det var også viktig for Coop at kjedens logo var på målerne. "Vi ønsket vår egen 'hovedmåler' i alle butikker, for det betyr at vi er ansvarlige for den. Med Coop-navnet på målerne, så vil ingen være i tvil når energileverandøren kommer for å skifte en av målerne."

Positive tall
Coops energiprogram har en målsetning om at de skal redusere det totale energiforbruket med 20 % innen 2020 sammenlignet med 2014.

Det er en total målsetning for strøm, vann og varme, og innsparingene på strømmen er definitivt de største.

For vann og varme er målet å minimere sløsingen, og dette er en spennende prosess å være en del av forklarer Johnny Greve Andersen:

"Det handler om å hele tiden stille spørsmålet: Hva kan vi gjøre annerledes, eller bedre? Og siden jeg kan gange det med nesten 1 200 butikker, er det et insentiv og penger i å identifisere selv de minste innsparinger. Vi er svært fokuserte på framtiden, og fremover vil vi se hvilke optimaliseringsmuligheter som finnes, og implementere disse i alle butikkene."

Om prosjektet

Løsning:

  • 2 000 vannmålere, MULTICAL® 21 og flowIQ® 3100
  • 2 000 varmemålere, MULTICAL® 403 og MULTICAL® 602

Tidsramme:

  • Kontinuerlig utrulling over 24 måneder fra mai 2017