Et boligselskap i Nederland ønsket friheten til å administrere leietakernes strømregning på sin måte. Med løsningen fra Kamstrup kan de ikke bare gjøre det, men de har også optimert driften og forbedret servicen de gir til beboerne.

I Zevenaar, en by nær den tyske grensen i provinsen Gelderland, drives fem leilighetsbygg av organisasjonen Baston Wonen, som har som formål å tilby rimelige boliger med fokus på mennesker med lave inntekter. 

For å effektivisere driften og servicen overfor sine leietakere, valgte Baston Wonen å bytte ut sine mekaniske målere med smarte varmemålere fra Kamstrup. Kombinert med en READy fastnett fjernavlesningsløsning, er det blitt enkelt for Baston Wonen å lese av målerdata fra kontoret sitt, uten å ha tilgang til den enkelte leiligheten. 

Enkel og uproblematisk måleravlesning

Tidligere når man skulle sende årsavregning, sendte den forrige leverandøren til Baston Wonen noen fysisk for å lese av målerne inne i leiligheten.

Tidligere tok det en person opp til fem dager å lese av alle målerne i komplekset. I tillegg måtte man forstyrre leietakerne for å få tilgang til de mekaniske målerne, noe som tok tid for både Baston Wonen og deres leietakere. 

Videre var det ikke uvanlig at noen av leilighetene byttet leietakere i løpet av året. Med det forrige systemet var det bare mulig å beregnet energiforbruket til hver enkelt leietaker ved regnskapsårets slutt. 

Baston Wonen hadde også problemer med administrasjon og fakturering av leietakerne sine. De hadde ingen mulighet til å se selv nøyaktig hvor mye energi de hadde brukt over en spesifisert tidsperiode.

“Hvis en leietaker klaget på en faktura i løpet av året (f.eks. i forbindelse med utflytting), kunne det ta lang tid å få et svar fra den forrige leverandøren, da man måtte vente til utløpet av regnskapsåret. Så når fakturaen ble utstedt og det kom spørsmål om den, var Baston Wonen helt avhengig av data og beregningene til den forrige leverandøren," forklarer Albert Stöcker, teknisk rådgiver i Baston Wonen, personen som administrerer nettverket. 

Nå kan Baston Wonen ved å bruke løsningen fra Kamstrup beregne nøyaktig hvor mye energi hver leilighet har brukt, uansett hvilken periode man ønsker å beregne for. 

Dette gjør det mulig å fakturere leietakerne for det nøyaktige forbruket, noe som gjør livet enklere for alle.

"Det er mulig å lese av alle målerne i løpet av noen minutter Data i sanntid gir oss alle opplysningene vi har behov for. Hvis en av våre leietakere har et spørsmål eller et problem, kan vi gi dem svar i løpet av 24 timer, da vi har direkte tilgang til informasjonen vi trenger. Eller hvis noen flytter ut, kan vi gjøre klar fakturaen allerede samme dag hvis det er nødvendig,"

sier Albert Stöcker, teknisk rådgiver hos Baston Wonen

Minimere energitap

Data som genereres av smartmålerne gir Stöcker verdifull informasjon om hvordan hele nettet fungerer. Med fjernavlesningsprogrammet READy Manager er det lett å overvåke nettet og identifisere spesielle områder hvor det er behov for å minimere tapene. De mange målerne gir Baston Wonen kunnskapen de trenger for å drive virksomheten sin på en mer effektiv måte.

Visualisering av energiforbruket

Det neste skrittet Baston Wonen kan ta er å styrke leietakernes oppmerksomhet rundt sitt energiforbruk. Dette er mulig ved å installere eButler, som er en online-løsning som gjør det mulig for leietakerne å enkelt se energiforbruket sitt per time. Dermed kan de justere og redusere forbruket og spare penger. Ingen teknisk kunnskap er nødvendig, da eButler er konstruert med tanke på sluttbrukeren, slik at den er lett å forstå og lese av. Programvaren leveres på lokalt språk, med grafisk visning av analysen i stedet for tall og tabeller.

Fleksibilitet er nøkkelen til kontroll
Kamstrups løsninger gir borettslag og sameier muligheten til å beslutte om de ønsker å håndtere faktureringen selv, eller overlate det til noen andre. Selv med skreddersydde serviceavtaler er man ikke tvunget til å inngå langtidskontrakter. Denne fleksibiliteten og friheten var en av faktorene som gjorde at Baston Wonen valgte Kamstrup. "Som kunde kan du velge om du vil gjøre det selv eller bruke en uavhengig leverandør," sier Stöcker.

Boligselskapet Baston Wonen:

5 boligblokker, 138 leiligheter totalt, som dekker et området på omtrent 150 x 150 meter.
Den første organisasjonen i Nederland som installerte READy fastnett fjernavlesningsløsning (2015).
  

Løsning:

• MULTICAL® 302 varmemåler med trådløs M-Bus-kommunikasjon installert i hver leilighet
• 3 hovedmålere, MULTICAL® 602 varmemålere installert i varmesentralen til hver boligblokk
• 2 hovedmålere, Kamstrup 382 strømmålere i varmesentralen i hver boligblokk
• 1 datakonsentrator på taket av en av bygningene.