Vann
Energieffektivitet
Målerinstallasjon
Kostnadsadministrasjon
"Felles fakturering er ikke det som gjør forbruket ditt mer effektivt. Dette ser vi i boligkomplekser som nå har individuelle vannmålere. Mennesker endrer seg fra å ikke bry seg til å vise stor interesse for det, og de blir mer bevisste på at det koster penger hver gang de åpner en vannkran. Dette er ekte forbrukeratferd."

Niels Munthe, Energy Manager hos ALBOA.

Energibevisste forbrukere

Boligorganisasjonen ALBOA ble etablert den 1. januar 2011, og var et resultat av en sammenslåing mellom tre borettslag i og rundt Aarhus. Sammenslåingen betydde at ALBOA nå var ansvarlig for administrasjon og utleie av ca. 7000 boliger fordelt på 80 boligkomplekser. Hoveddelen av leilighetene er i blokker som ble bygget i perioden fra slutten av 1950-tallet frem til begynnelsen på 1970-tallet. Men porteføljen inkluderer også mer moderne bygninger, som f.eks. rekkehus. I de senere år er det også kommet til et par nye lavenergikomplekser, og flere av disse oppfyller allerede energikravene for 2020.

Hovedforskjellene mellom de ulike boligkompleksene gjenspeiles ikke bare av boligmassen. Det reflekteres også av måten vann- og energimåling foregår. I dag har rundt en tredjedel av ALBOAs 80 boligkomplekser har installert individuelle vannmålere, mens en annen tredjedel ikke har installert noen individuelle målere i det hele tatt. Den resterende tredjedelen av beboerne faktureres direkte av kraftselskapet.

"Vi har ikke satt noen bestemte energi- og klimamål i ALBOA. Vi kan starte noen tiltak og gi energieffektivitet et dytt i riktig retning, men til syvende og sist er det beboerne som betaler, så det er de som må bestemme. Når det er sagt, ønsker mange av våre beboere å leve grønt og være energibevisste. Totalt har ALBOAs energiforbruk falt de siste årene. Vi er også kontinuerlig involvert i energiprosjekter. Det kan være å investere i nye vinduer, isolasjon og renovering av installasjoner", sier Niels Munthe.
"Boligkompleksene med 156 utleieenheter har spart mer enn 50 % i vannforbruk etter at individuelle målere ble installert. De sparer rundt 6000 kubikkmeter. Den endelige analysen viser at dette betyr at leietakerne hvert år har spart totalt DKK 300 000." 

Niels Munthe, Energy Manager hos ALBOA.

Individuelle målere gir mening

Selv om individuelle vannmålere kan virke som et godt tilbud for alle de involverte partene, innrømmer energisjefen at det ikke er så enkelt å innføre dette i alle boligkompleksene. Hver investering øker husleien, så det må være en økonomisk gevinst for beboerne. Dette er årsaken til at ALBOA foretar grundige økonomiske beregninger før de installerer individuelle målere i beboernes hjem. Og det kan være store forskjeller i effekten fra boligkompleks til boligkompleks og fra leilighet til leilighet.
Erfaringen fra de første årene med individuelle målere viser imidlertid at de individuelle målerne ble godt mottatt når de ble tatt i bruk.

"Det gir mening og det er noe de fleste kan forstå, slik at du ikke ender opp med å betale for naboen som bader fire ganger om dagen. Selvfølgelig er det noen som får seg en overraskelse når den første regningen kommer, men selv de med et ekstremt vannforbruk reduserer forbruket betydelig når de får installert en vannmåler", sier Niels Munthe.
Ifølge ALBOAs energisjef, vil flere og flere boligkomplekser begynne å måle individuelt forbruk i årene som kommer.

"Jeg forventer at vi i løpet av de neste årene vil få se at mange av boligkompleksene installerer målere. Årsaken er delvis at vi må renovere de gamle rørsystemene og delvis et nytt EU-direktiv som forventes i 2017, og som krever individuell måling på lang sikt", sier Niels Munthe.
Løsning:
  • 660 MULTICAL 21 vannmålere
  • 401 MULTICAL 401 varmemålere
  • Fjernavlesing av målere
Tidsramme: Pågående siden 2000