Submetering
Energie-efficiency
Smart metering
Duurzaamheid

Nieuwe eisen. Nieuwe mogelijkheden.

Voor sommigen is de Energie Efficiency Directive (EED) van de Europese Unie een kans voor verandering binnen submetering. Anderen zien het als meer complexiteit in een toch al druk beroepsleven.

Vanaf oktober 2020 zal de EED de manier veranderen waarop u werkt met warmte
administratie. Direct – en in de toekomst. Bij Kamstrup staan we klaar voor de sceptici en de optimisten. Voor de kleine veranderingen en de grote verbeteringen. We staan klaar voor elk stap van uw EED reis.

Datums om te onthouden

 

Wij weten dat het meten van verbruiken slechts één van de vele taken is binnen uw werk in het vastgoedbeheer. Dus waarom maakt u juist daarom meteruitlezing niet makkelijk voor uzelf en voldoet u tegelijkertijd aan de eisen van de Energie Efficiency Directive (EED)?

Sommigen gebruiken de EED als een mogelijkheid om hun huidige wijze van meteruitlezing te veranderen. Anderen zien het echter als extra complexiteit binnen een toch al druk beroepsleven. Ongeacht het standpunt, de EED zal een verandering teweegbrengen op drie specifieke gebieden:

• Op afstand uitgelezen meters
• Datacollectie en eerlijke facturatie
• Geïnformeerde en bewuste bewoners

De ambitie van de EED is dat intelligente meters nieuwe inzichten bieden aan bewoners over hun eigen verbruik en hen in staat stellen de wijze waarop zij energie en warmtapwater gebruiken te optimaliseren. Alles om bronnen te besparen – zowel uit financieel als milieu-oogpunt. 

Dit betekent dat de EED een manier is om te beginnen of een kans is om verder te gaan. Hoe dan ook, u heeft een goed plan en een planning nodig. Het grootste effect op uw werkzaamheden is de eis van de EED dat meters data leveren. Aan u. En aan uw bewoners. Als u data beschouwt als kennis in plaats van als getallen, zult u een betrouwbare partner worden en echte energie efficiency bevorderen.

Elimineren van dagelijkse uitdagingen en zoeken naar manieren om het potentieel van uw vastgoedmanagement te realiseren is het echte startpunt van de EED reis. De data van intelligente meters leveren een constante stroom aan informatie over verbruik, prestaties en systeemstatus. Maar het is ook een goudmijn van inzichten in waar middelen en activiteiten kunnen worden geoptimaliseerd. Het creëert transparantie en de perfecte basis voor het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten. 

Ziet u het belang van de rol die u zult gaan spelen in de komende transformatie? In plaats van een ‘passieve’ tussenpersoon en administrateur, zult u een informatieve partner zijn die helpt een positieve verandering te bewerkstelligen in het warmte- en warmtapwaterverbruik in uw gebouwen – en een katalysator voor verandering. Voor uw bewoners. En voor het milieu. 

 

Uw voordelen

Omschakelen naar slimme meters geeft u toegang tot nauwkeurige meetdata en kennis over verbruik. Dit waarborgt eerlijke, individuele facturatie – en u kunt bewoners helpen hun dagelijkse energieverbruik te optimaliseren. Dit alles terwijl voldaan wordt aan de eisen die de EED stelt.

De voordelen voor uw bewoners

Het aantal bewuste consumenten en burgers neemt toe – vooral op het gebied van energieverbruik. Dankzij de informatie die u verstrekt, worden uw bewoners aangemoedigd en geholpen hun verbruiksgewoontes te veranderen. Dit bespaart bronnen – zowel financieel als vanuit milieu-oogpunt.
 

“De EED is een kans om nog betere service te leveren aan bewoners, omdat kennis over verbruik direct terug wordt gekoppeld, wat ook veranderingen in gedrag zal bevorderen.”

– Steen Schelle Jensen, Hoofd Product
Management – Heat Cooling Solutions, Kamstrup