OMNIGRID

Digitaalinen sähköasema

Ota seuraava askel älyverkon kehityksessä

OMNIGRID seuraa toissijaisia sähköasemia jaantaa näkymän pienjännitesähköverkosta. Näin yhtiön anturiverkko laajenee kattamaan kaikki pienjänniteverkon osat.

Yhtiö voi seurata kulutusta paremmin ja toimia tehokkaammin, tehdä älykkäitä sijoituksia ja alentaa huoltokustannuksia.  Lisäksi tarkemmat verkkotiedot tehostavat vikojen tunnistusta. Digitaalinen sähköasema OMNIGRID auttaa yhtiöitä tunnistamaan vikoja tarkemmin, sillä se lähettää ilmoituksia hälytyksistä ja tuottaa kattavia raportteja kuormituksessa tapahtuvista muutoksista, jotka se huomaa varhaisessa vaiheessa.

OMNIPOWER® CT -mittarissa on moduuli, jolla OMNIGRID kerää, kirjaa ja analysoi eri lähteistä tulevia tietoja. Tämän jälkeen tiedot voidaan analysoida ja raportoida. Sähköasemasta voidaan saada enemmän tietoja, kuten lämpötilan tai oven avaamisen hälytyksiä, lisäämällä siihen erilaisia antureita.  Siihen voidaan myös lisätä monityökalu (sähkömittari), jolla mitataan tiettyjä sähkön laadun muuttujia. Sähkölaitokset saavat tuotantoon, kulutukseen ja jännitteen vaihteluun liittyviä tietoja ja voivat ennakolta tiedottaa asiakkaitaan poikkeamista. Lokitiedot toimivat myös todisteena sääntöjen mukaisesta toimituksesta.

OMNIGRID on kustannustehokas digiratkaisu sähköasemien seurantaan, sillä se käyttää tiedonsiirtoon, tietomalleihin ja tietoturvaan olemassa olevaa OMNIA®-infrastruktuuria, päävahvistinasemia ja MDM-järjestelmää. Laitteisto voidaan päivittää etänä, jotta OMNIGRID pysyy varmasti aina ajan tasalla.

Tervetuloa dataan perustuva ennakointi

Lisäarvoa OMNIGRID-verkosta analytiikalla

Kun yhdistät OMNIGRID-verkon ja Power Intelligence-analytiikkatyökalumme, voit suunnitella kapasiteettia dataan perustuvan ennakoinnin perusteella ja muuttaa ennakoivan kunnossapidon käytäntöjäsi. Digitaalisista OMINGRID-sähköasemista ja asuinhuoneistoista saatavien tietojen älykäs analyysi ja havainnollinen esitys auttavat havaitsemaan, onko sähköasemassa ylikuormitusta tai käytetäänkö sitä vajaalla kapasiteetilla.  Pystyt myös hahmottamaan verkon uusia alueita entistä tarkemmin ja tekemään tietoperusteisia päätöksiä siitä, milloin muuntajat ja kaapelit täytyy vaihtaa tai päivittää.

Osa OMNIA®-älyverkkoalustaa

OMNIGRID on osa OMNIA®-älyverkkoalustaa. Laitokset hyötyvät tästä usealla tavalla:

asuinrakennusten mittareista ja sähköasemista saadut tiedot ovat nähtävissä yhdessä paikassa

koko ketju on suojattu korkealuokkaisella tietoturvalla

tiedonsiirtoinfrastruktuuriin tarvittavat sijoitukset pienenevät, sillä OMNIGRID käyttää olemassa olevia silmukkaradioverkkoja tai GPRS-järjestelmää

koko järjestelmän kattava synkronoitu kehitys takaa järjestelmätuen uusille toiminnoille

asuinrakennusten mittareista ja sähköasemista saaduissa tiedoissa on sama aikaleima, joten niiden vastaavuus voidaan määrittää edistynyttä analyysia varten.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6