Lämpö
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Digitalisaatio
Älymittaus

Energiatehokas lämmöntuotanto

Kaukolämpö uudessa energiatodellisuudessa

Energiatehokkuuden perusta on älymittaus, jonka tuottama data lisää kaukolämmön toimituksen läpinäkyvyyttä

Uusi energiatodellisuus merkitsee siirtymää integroituun ja älykkääseen energiajärjestelmään, jonka luonnollisena kulmakivenä toimii kaukolämpö. Energiatehokkuuden kohentaminen ja sujuva siirtymä uusiutuviin energialähteisiin ja hukkalämmön talteenottoon onnistuu kuitenkin vain, jos käytössä on läpinäkyvä kaukolämpöverkosto, jonka tilaa pystytään seuraamaan jatkuvasti tarkan mittaridatan avulla.

Älymittauksen avulla voidaan paitsi kohdata integroituun energiajärjestelmään liittyviä haasteita, myös hyödyntää entistä laajemmin sen mahdollisuuksia. Tässä julkaisussa kuvataan uutta energiatodellisuutta ja kaukolämmön roolia siinä. Tekstissä tarkastellaan älykkään energiajärjestelmän eri piirteitä sekä sitä, miksi jakelun tehokkuus ja koko energiaketjun läpinäkyvyys aina loppukäyttäjään asti on niin tärkeää.

Lopuksi luodaan pieni silmäys siihen, mitkä tekijät vaikuttavat kaukolämpöjärjestelmiin tulevaisuudessa. Lataa julkaisu ja lue lisää.

Näkökulman vaihto ja riman nostaminen

Kaukolämpö on integroidun energiajärjestelmän kulmakivi. Integroidussa energiajärjestelmässä kysyntä sopeutuu uusiutuvan energian ja hukkalämmön tuotannon vaihteluihin – minkä vuoksi myös joustavuus nousee nykyistä keskeisempään rooliin.

Käytettävissä olevat energialähteet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaalla ja kestävällä tavalla, ja uusiutuvat energialähteet integroidaan mukaan järjestelmään.

Lataa julkaisumme ja lue lisää siitä, miten hyvä hyötysuhde kulkee käsi kädessä entistä matalampien jakelulämpötilojen ja joustavamman energiantoimituksen kanssa.

Läpinäkyvyys avaa uusia mahdollisuuksia

Tärkein osatekijä energiatehokkuuden lisäämisessä ja muiden uuden energiatalouden tavoitteiden saavuttamisessa on läpinäkyvyys.

Hyötysuhteen parantaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että jakeluverkon toimintaa pystytään seuraamaan tarkasti ja jatkuvasti – etenkin jakelun kannalta kriittisissä kohdissa. Tällainen läpinäkyvyys on mahdollista saavuttaa vain älymittarien tuottaman datan avulla. Älymittarit tuottavat energialaitoksille yksityiskohtaista tietoa jakeluverkon kulloisestakin tilasta, mikä mahdollistaa jakelun reaaliaikaisen optimoinnin.

Mittarilukemia voidaan saada tunneittain tai jopa viiden minuutin välein, mikä helpottaa verkon valvontaa ja hallintaa. Toimintaa pystytään optimoimaan ja hyötysuhdetta parantamaan ennennäkemättömillä tavoilla. Älymittarien tuottaman mittaridatan avulla voidaan myös antaa loppukäyttäjille yksilöllistä, kulutustietoihin pohjautuvaa neuvontaa ja auttaa heitä vähentämään energiankulutustaan.

Kun loppukäyttäjät ovat tietoisia omasta kulutuskäyttäytymisestään ja osaavat tarvittaessa muuttaa sitä, tästä on hyötyä sekä heille että energiayhtiölle.

Tekniset harppaukset vaativat yhteistyötä

Kamstrupin energianmittausratkaisu edustaa älykkään kulutusmittauksen uusinta sukupolvea. Mittausratkaisuissamme yhdistyvät uusin tekniikka, etäluenta ja huippuluokan vuotovalvonta, ja ne takaavat asiakkaillemme markkinoiden tehokkaimmat ja joustavimmat työkalut lämpö- ja jäähdytysenergian jakelun hallintaan.

Lataa julkaisumme ja lue lisää siitä, kuinka pystyt luovimaan digitaalisen lämmöntuotannon aallokossa.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6