70 % vähemmän antennipaikkoja

 

DIN Forsyning, Tanska

Tanskalainen DIN Forsyning sai vähennettyä merkittävästi Esbjergin kaupungissa tarvittavien antennipaikkojen määrää uuden linkIQ®-mittarinluentamenetelmän avulla. Kenttätestaus täytti yhtiön korkeat vaatimukset. Uusi järjestelmä helpottaa ja tehostaa päivittäisiä työtehtäviä sekä asiakaspalvelua.

 
 
Kun DIN Forsyning suunnitteli kesällä 2019 mittarinluentajärjestelmän optimointia tanskalaisessa Esbjergin kaupungissa, Kamstrup ehdotti yhtiölle täysin uudenlaisen mittarinluentamenetelmän testausta, ja yhtiö tarttui tilaisuuteen. Jyllannin länsirannikolla sijaitsevassa kaupungissa oli lukuisia mittareita, joita ei pystytty lukemaan silloisella järjestelmällä. ”Tavoitteenamme on saada kaikki mittarit luettua etäyhteydellä. Jos alueella on paljon mittareita, joihin ei saada yhteyttä, ongelmaan on keksittävä ratkaisu”, selittää laitoksen tekninen johtaja Keld Jensen. 
Kamstrupin uudella linkIQ®-mittarinluentamenetelmällä antennipaikkoja tarvitaan 70 % vähemmän verrattuna perinteiseen, Wireless M-Bus -standardia käyttävään järjestelmään. Esbjergissä testattiin, miten hyvin uusi menetelmä toimii käytännössä.
 

”Olin positiivisesti yllättynyt – hyvin yllättynyt, jos totta puhutaan. Osa mittareista on ollut sellaisissa paikoissa, että niistä ei ole saatu lukemia mobiililuennalla – eikä myöskään antennien avulla – vaikka yritimme kaikkia mahdollisia keinoja. linkIQ®:lla niistä saatiin lukemat joka kerta.”

Keld Jensen, tekninen johtaja, DIN Forsyning

Sujuvammat rutiinit ja parempi asiakaspalvelu

 

DIN Forsyningin jakelualueella on käytössä monia eri mittareita ja luentajärjestelmiä osittain siksi, että alueella on yhdistynyt useita vesilaitoksia, ja siksi, että alueen ympäristöolosuhteet ovat hyvin vaihtelevat. ”Esbjergin keskustaajama on täynnä kiveä ja betonia. Sitten on omakotitalovaltaista pikkukaupunkiasutusta ja toisaalta harvaan asuttua maaseutua mäkineen ja laaksoineen. Erilaisiin olosuhteisiin tarvitaan erilaisia etäluentaratkaisuja”, Keld Jensen selittää. Tällä hetkellä käytössä on useita eri mittarityyppejä omine järjestelmineen, mutta yhtiön tavoitteena on saada kerättyä kaikki data yhteen Kamstrupin järjestelmään, jotta mittarinluennassa ja datan käsittelyssä ei tarvittaisi monia eri käyttöliittymiä.

Yhtiö haluaisi löytää järjestelmän, jonka avulla asiakkaille pystyttäisiin tarjoamaan samanlaista palvelua riippumatta siitä, millainen mittari, minkä sukupolven mittari ja millainen mittariohjelmisto asiakkaalla on. Asiakkaita olisi helpompi neuvoa, jos järjestelmiä olisi vain yksi. ”Ongelmana on se, että asiakkailla on käytössä yli 20 erilaista käyttöliittymää ja valikkoa. Mitä yhdenmukaisempi järjestelmä on, sitä helpompi meidän on neuvoa asiakkaita.” Lisäksi huoltoon ja korjauksiin käytettävä aika halutaan pitää kurissa.

 

linkIQ®-järjestelmän hyödyt DIN Forsyningille

 

Hyvin suunniteltu testaus tuottaa tuloksia

 

Kenttätestin odotukset olivat alusta asti korkeat. ”Meillä oli korkeat odotukset signaalin voimakkuuden suhteen. Haluamme pystyä lukemaan mittarikaivoihin tai jonnekin syrjäisten kellarien, pannuhuoneiden tai mittarikaappien uumeniin asennetut mittarit ilman, että meidän tarvitsee käydä paikan päällä tai asentaa lisäantenneja. Jos mittarit saadaan luettua vain jos on poutapäivä ja tuuli puhaltaa oikeasta suunnasta, homma ei toimi”, Keld Jensen toteaa.

Kenttätestaus kesti kaksi kuukautta. Testissä oli mukana kolme antennipaikkaa ja 50 mittaria, joista 34 asennettiin vuorotellen noin yhdeksänkymmenen DIN Forsyningin työntekijän koteihin, jotta erilaisia asennuspaikkoja saatiin testattua. Kaikki osallistujat täyttivät lomakkeen, jossa kysyttiin, millaisessa talossa he asuvat, minä vuonna talo on rakennettu, missä huoneessa mittari sijaitsee, millaiset ikkunat talossa on jne. Näiden tietojen avulla saatiin muodostettua kattava kuva testin olosuhteista. Yhtiö testasi myös useita sellaisia sijainteja, joista oli aiemmin ollut hyvin vaikea saada mittaridataa.

 

Seitsemän kilometrin kantama

Keld Jensenin mukaan kenttätestit ylittivät kaikki odotukset. Osa mittareista oli hyvin hankalissa paikoissa, mutta käytännössä kaikki saatiin luettua ilman lisäantenneja. ”Olin positiivisesti yllättynyt – hyvin yllättynyt, jos totta puhutaan. Osa mittareista on ollut sellaisissa paikoissa, että niistä ei ole saatu lukemia mobiililuennalla – eikä myöskään antennien avulla – vaikka yritimme kaikkia mahdollisia keinoja. linkIQ®:lla niistä saatiin lukemat joka kerta. Jopa Esbjergin sairaalan kaksikerroksiseen kellariin asennettu mittari, jota ei kaikista yrityksistä huolimatta saatu luettua radioverkon välityksellä, lähetti dataa linkIQ®:n kautta – vieläpä ilman antennia.” 

Mittarit saatiin luettua jopa seitsemän kilometrin etäisyydeltä. Tämän positiivisen kokemuksen perusteella DIN Forsyning päätti laajentaa järjestelmän myös kahdeksaan jäljellä olevaan kohteeseen. ”linkIQ®-järjestelmällä antennipaikkoja tarvitaan huomattavasti aiempaa vähemmän. Se on merkittävä asia paitsi investointikustannusten, myös huollon ja kunnossapidon kannalta, ja ennen kaikkea antennipaikkojen vuokrakustannusten kannalta”, Jensen selittää.

Uusi verkko on kustannustehokas myös siksi, että sillä voidaan lukea suuri osa DIN Forsyningin jo olemassa olevista mittareista. ”Monet nykyisistä mittareista pystytään lukemaan uudella järjestelmällä, mikä on valtava etu, koska se tarkoittaa, että meidän ei tarvitse lähteä vaihtamaan koko mittarikantaa. Lisäksi järjestelmä on kestävä. Häiriöiden riski on aiempaa pienempi.”

 

Tietoja ratkaisusta

 
Kamstrupin kehittämä linkIQ®-järjestelmä on tarkoitettu älykkäiden vesi- ja lämpöenergiamittarien langattomaan luentaan kiinteässä verkossa. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota verkon kestävyyteen ja luotettavuuteen: kun kantama ja kapasiteetti on suuri, osia tarvitaan vähän, vaikka dataa liikkuu paljon.
 

Tehokkuus ennen kaikkea

 

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun DIN Forsyning kokeilee jotakin uutta ensimmäisten joukossa. Yhtiö on ottanut vuosien aikana useita suuria harppauksia: ensin manuaalisesta mittarinluennasta ja tuhansista käsin kirjoitetuista mittarinluentakorteista mittarinluentaan roska-autoilla, sitten ensimmäisten joukossa radioverkkoluentaan ja nyt täysin uuteen mittarinluentatekniikkaan. 

”Koemme velvollisuudeksemme käyttää asiakkaiden rahat parhaalla mahdollisella tavalla, joten tutkimme mahdollisuuksia tehdä investointeja, jotka maksavat itsensä seuraavina vuosina takaisin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tehokkuus. Jos täysin uudella järjestelmällä voidaan tehdä kaikenlaista hienoa, mutta se edellyttäisi kaikkien mittarien vaihtamista tai kolmen uuden ihmisen palkkaamista, se ei ole järkevää”, Keld Jensen sanoo.   

Jensenin mukaan linkIQ®-projekti on osoittanut, miten tärkeää on valita oikea yhteistyökumppani, etenkin silloin, kun ollaan kokeilemassa jotakin uutta. ”Yhteistyö Kamstrupin kanssa on toiminut saumattomasti. Välillä näkemykset ovat tietenkin poikenneet toisistaan tai testin tulokset eivät ole olleet toivotunlaisia – mutta sellaista se joskus on, kun kokeillaan jotain aivan uutta. Silloin olemme keskustelleet asioista ja saaneet ongelmat ratkaistua.” 

DIN Forsyningilla on suuria suunnitelmia mittaridatan varalle, kunhan järjestelmä on saatu kokonaan toimintaan. Datasta tulee olemaan paljon hyötyä sekä yhtiölle että sen asiakkaille. ”Haluamme hyödyntää kerättyä dataa vuotovalvonnassa ja jakeluverkoston kunnossapidossa, ja haluamme, että mittarit ilmoittavat vuodoista myös asiakkaille. Lisäksi haluamme tarjota asiakkaille aiempaa yksityiskohtaisempaa kulutusdataa ja yksilöllisempää neuvontaa, joiden avulla heidän on helppo optimoida kulutustaan.” Mahdollisuuksia on vaikka millä mitalla”, Jensen toteaa.

 

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin…