Vuotoveden määrä kuriin Urbannan kaupungissa

Urbannan kaupunki paini aiemmin mittavan vuotovesiongelman kanssa. Myös osavaltion uudet asetukset tuottivat päänvaivaa. Molemmat ongelmat ratkesivat, kun kaupunki valitsi Kamstrupin vedenmittausratkaisun: flowIQ®-älymittarit ja mittarien mobiililuentajärjestelmän.

Uusi asetus kannustaa keräämään dataa

Urbanna on rannikkokaupunki Yhdysvalloissa, Virginian osavaltiossa, Chesapeakenlahden valuma-alueella. Valuma-alueeseen kuuluu myös Potomac-joen pohjavesiesiintymä, johon sovelletaan Virginian osavaltion uuden asetuksen mukaisia pohjaveden käyttökiintiöitä. Kiintiöiden tarkoituksena on kehittää alueen vedensuojelua.

Uusissa asetuksissa on kolme kohtaa, jotka vaikuttavat asiakkaan toimintaan: (1) pohjaveden käyttäjiltä edellytetään vesivarojen suojelu- ja hallintasuunnitelmaa, (2) radioverkkopohjaista mittarinluentaratkaisua käyttävät julkiset vesijärjestelmät saavat käyttöhistoriaansa 10 % suuremman pohjaveden käyttökiintiön, ja (3) käyttäjät voivat saada 25 000 dollarin päiväkohtaisen sakon ylittäessään pohjaveden käyttökiintiönsä. Urbannan kaupungissa uuden asetuksen vaatimuksiin vastattiin laatimalla tutkimus vedenkäytön vastuullisuudesta. Sen tavoitteena on saada selkeä kuva kaupungin vesijärjestelmästä ja alueista, joilla vesihävikki on mahdollista saada kuriin.

Kaupungin vesihävikki havaitaan

Vedenkäytön vastuullisuutta selvittäneessä tutkimuksessa huomattiin, että kaupungin vesihävikki on vuositasolla miljoonia gallonia. Hävikin syyksi osoittautui mittarien epäluotettavuus: päämittaria ei oltu kalibroitu, asuntojen iäkkäät mittarit kirjasivat liian pieniä arvoja (useimmat mittarit oli otettu käyttöön yli 50 vuotta sitten) ja useissa kiinteistöissä ei ollut mittareita lainkaan. ”Koko mittarikantamme oli ehdottomasti uusittava”, totesi Holly Gailey, Urbannan kaupungin hallintojohtaja.

Sopiva mittarijärjestelmä löytyy

Kaupunki sai seitsemän tarjousta, joista kaksi valittiin loppusuoralle. Toinen näistä oli Kamstrup. Järjestelmien ominaisuuksien ja hintojen vertailun tuloksena Kamstrup oli kaupungille ilmeinen valinta. ”Odotamme etämittausjärjestelmän käyttöönottoa, sillä se on nykyisin erinomaisen suorituskykyinen”, pohtii Gailey. Paremman tehokkuuden lisäksi etämittausjärjestelmä mahdollistaa 10 % suuremman pohjaveden käyttökiintiön. Sen ansiosta kaupunki välttää kalliit sakot, jotka annetaan uuden asetuksen mukaan Potomac-joen pohjavesiesiintymän käyttökiintiön ylittämisestä.
”Uusien pohjavesiasetusten myötä meidän on laadittava vesivarojen suojelu- ja hallintasuunnitelma”, kertoo Gailey. Ja Kamstrupin flowIQ®-mittarit ovat merkittävässä roolissa suunnitelmassa. ”Nyt huomaamme vuodot ja putkirikot ja pystymme pysäyttämään vesihävikit nopeammin. Kaupunki suojelee nyt vesivaroja ennakoivasti. Lisäksi mittaridatamme on yhteensopiva SCADA-järjestelmämme kanssa. Joten jos pumppaamme ja laskutamme 100 miljoonaa gallonaa, voimme varmistaa järjestelmän vuodottomuuden vertailemalla tietoja.”

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6