Vesi
Vuotovalvonta
Toimintojen tehostaminen
Infrastruktuurin hallinta

Kentän tarpeisiin vastaava innovaatio

Skanderborgin vesilaitos, Tanska

Kamstrupin ja Skanderborgin vesiyhtiön yhteistyöhankkeessa on saatu uutta tietoa jakeluverkon vuotojen ja putkirikkojen aiheuttamista äänistä ja melusta. Tuloksia on hyödynnetty Kamstrupin uusimmassa vesimittarissa, joka sisältää uuden, innovatiivisen vuotovalvonnan. Skanderborgin vesiyhtiö uskoo toiminnon lisäävän kannattavuutta merkittävästi.

Kaikki alkoi oivalluksesta. Voisiko Kamstrupin vesimittarin ultraäänisignaalia hyödyntää myös akustisten muutosten mittaamiseen, ja voisiko sen avulla tunnistaa putkistojen vuotoja? Ajatus toimi teoriassa, mutta se oli ensin testattava oikeassa jakelujärjestelmässä. Halusimme varmistaa, että ratkaisusta olisi yhtiöille kannattavaa etua. 

”Tuotekehityksemme lähtökohtana on aina ollut se, että tuote on kehitysvaiheessa niin kauan, kunnes se varmasti toimii käytännössä ja tuottaa hyötyä asiakkaallemme. Innovaatio on arvokas vasta sitten, kun sen käytännön toimivuus on testatusti todistettu”, kertoo Kamstrupin tuotepäällikkö Stig Knudsen.

Arvokasta yhteistyötä

Skanderborgin vesilaitos liittyi hankkeeseen mielellään, ja mukaan otettiin myös Børkopin vesilaitos. Kamstrup haki kehityshankkeeseen Tanskan vesiteollisuuden VTU-kehitystukea. Sopimus allekirjoitettiin, ja hanke käynnistyi heinäkuussa 2015.

”VTU-hankkeiden edellytyksenä on vesilaitosten ja alan muiden tahojen yhteistyö, joten kehitystyö oli kätevää organisoida näin”, toteaa Stig Knudsen. Skanderborgin vesilaitos panostaa yhteistyöhön ja innovatiiviseen TK-toimintaan. Sen pohjalta vesilaitoksen tiloihin on perustettu AquaGlobe-innovaatiokeskus, jonka tavoitteena on tukea tanskalaisen vesiteknologian kehitystä. 

Hankkeeseen osallistuminen toi vesilaitokselle rahanarvoista etua hyvin nopeasti: ”Lyhyen ajan tavoitteena on säästää vuotovalvontaan käytettyä työaikaa. Joissakin tapauksissa olemme joutuneet kuuntelemaan suuren alueen putkistoja useiden viikkojen ajan. Haluamme luonnollisesti säästää valvontaan kuluvaa aikaa”, vahvistaa Skanderborgin vesilaitoksen käyttöpäällikkö Jens Ravn Knudsen. 

Uuden mittarin avulla Skanderborgin vesilaitos huomaa jakeluverkon vuodot helpommin. Mittari havaitsee pienetkin muutokset putkiston äänessä. Ne viittaavat vuotoihin, joten tutkittava alue voidaan rajata paikkaan, jossa melu on kovimmillaan. ”Mitä nopeammin pystymme rajaamaan mahdollisen vuotoalueen, sitä nopeammin ja edullisemmin pystymme korjaamaan vahingot. Aikaa ja rahaa ei kulu hukkaan koko putkiston äänen kuunteluun.”

Uuden, innovatiivisen vuotovalvonnan kehityshankkeen kohokohtia

Miltä reikä kuulostaa?

Alkuvaiheessa Kamstrup testasi erilaisia prototyyppejä yhtiön omalle takapihalle rakennetulla pienoisversiolla. Kamstrupin kehitysinsinöörit ja Skanderborgin vesilaitoksen hoitaja Frank Nielsen porasivat reikiä testiputkiin. Ja sitten niitä kuunneltiin. 

”Äänen suodattamiseen käytettiin runsaasti aikaa. Tunnistimme häiriöääniä, kuten liikenteen melun, pesukoneen äänet, ja suodatimme ne ratkaisun ulkopuolelle”, selventää Stig Knudsen ja jatkaa: Operatiiviseen toimintaan perehtyneen asiantuntijan ja tohtoritason insinöörin välinen yhteistyö on nörttimäisen yksityiskohtaista – ja erittäin hedelmällistä.”

Sen jälkeen prototyypit asennettiin eri puolille Skanderborgin vesilaitoksen jakeluverkkoa. Joko suunnitelmien mukaisiin saneerauskohteisiin tai alueille, joissa epäiltiin vuotoja. 

Skanderborgin vesilaitoksen tehtävänä oli varmistaa etenkin se, että mittarin testaukseen käytetyt äänet tulivat oikeanlaisista lähteistä. Myös vesilaitoksen tietous verkoston äänistä ja melusta oli yhtä tärkeää. Tämä oli Kamstrupille uusi aluevaltaus: miltä reikä kuulostaa? ”Meidän oli opittava vuotojen äänimaailma”, kertoo Stig Knudsen.

Kamstrupin ja Skanderborgin vesilaitoksen yhteisissä ”äänipalavereissa” keskusteltiin nimenomaan tästä teemasta. Poratusta reiästä kuuluu hyvin erilainen ääni kuin putken murtumasta tai vuodosta. ”Tiesimme kokemuksen perusteella, että siistin reiän poraaminen putkeen ei vastaa käytäntöä. Yleensä putkeen tulee halkeama, josta kuuluu viheltävä ääni. Se on aivan erilainen kuin pyöreästä reiästä kuuluva ääni”, kuvailee Frank Nielsen. 

Skanderborgin vesilaitos toimitti Kamstrupille putkia, joissa oli oikeassa käytössä syntyneitä vuotokohtia. Niitä tutkimalla ja testaamalla opittiin putken tyypin, materiaalin, koostumuksen, paineen ja muiden ominaisuuksien vaikutus vuotoääneen. Tämä vaihe oli olennainen osa uuden mittarin kehitystyötä, kertoo Stig Knudsen: ”Mittari kuuntelee päivästä toiseen. Se erottaa taustahälyn vuotoäänistä. Aloittaessamme emme edes tienneet, mitä haemme. Ja nyt tiedämme, miltä vuoto kuulostaa.”

”Paalupaikka infrastruktuurin hallinnassa tulee olemaan arvokkain etumme. Pystymme turvaamaan infrastruktuurimme ja sijoittamaan rahamme oikeisiin kohteisiin, oikeaan aikaan.”

Jens F. Bastrup, toimitusjohtaja

Infrastruktuurin hallinta pitkän aikavälin tavoitteena

Skanderborgin vesilaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena ei ole laitoksen vesihävikin pienentäminen. Vuotoveden määrä saatiin kuriin mittavilla toimenpiteillä jo vuonna 2010, ja se on nyt alle 6 %. Vesilaitoksen tavoitteena on infrastruktuurin hallinta. Toimitusjohtaja Jens F. Bastrup valottaa: 

”Paalupaikka infrastruktuurin hallinnassa tulee olemaan arvokkain etumme. Pystymme turvaamaan infrastruktuurimme ja sijoittamaan rahamme oikeisiin kohteisiin, oikeaan aikaan. Tämä on pitkän aikavälin tavoitteemme. Jos pystymme dataa hyödyntämällä tunnistamaan uhkaavan vuodon ajoissa, ehdimme vaihtaa juuri oikean putken hyvissä ajoin, päivää ennen putkirikkoa.”

Tietoja projektista