Vesilaitos Juragruppe valmistautuu tulevaisuuteen etäluettavilla vesimittareilla.

Lisää tehoa

Kannattava vedenjakelu edellyttää järjestelmän suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä

Baijerin pohjoisosassa Pegnitzissä sijaitseva Juragruppen vesilaitos on valinnut järjestelmäänsä etäluettavat ultraäänimittarit. Tavoitteena on järjestelmän suorituskyvyn parantaminen.

Vedenjakelun digitalisoiminen

Sijoituksen ensisijaisena tavoitteena ovat laitoksen johtaja Hans Hümmerin mukaan kustannussäästöt ja hallinnollisten prosessien yksinkertaistaminen.

Juragruppen vahvuuksia ovat aina olleet tehokkuus, asiakaspalvelu ja laatu. Kamstrupin uudet langattomat vesimittarit auttavat pitämään näistä vahvuuksista kiinni muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Juragruppen yritysfilosofian mukaan

kannattava vedenjakelu edellyttää järjestelmän suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä.

Mittarien nykyinen luentamenetelmä on erittäin kallis ja aikaavievä. Mittareita lukemaan palkataan eläkeläisiä ja opiskelijoita. Asukkaat eivät valitettavasti ole aina kotona mittarinlukijan saapuessa, minkä vuoksi Juragruppen työntekijöiden on käytävä useita kertoja samojen ovien takana.

Käytetty menetelmä on auttamatta vanhanaikainen useistakin syistä, etenkin siksi, että menetelmällä saadaan kulutustietoja vain yhdeltä vuodelta kerrallaan.

Langaton mittarinluenta autosta

Etäluettavien mittareiden asennuksen jälkeen Juragruppen työntekijät voivat lukea kaikki mittarit nopeasti ja tehokkaasti yksinkertaisesti ajamalla kiinteistöjen ohi, koska kulutustiedot lähetetään langattomasti määrättyinä päivinä. Menetelmä säästää paitsi Juragruppen aikaa, vaan myös merkittävän määrän kustannuksia.

Lisäksi menetelmä lisää asiakastyytyväisyyttä, koska asukkaiden ei enää tarvitse päästää mittarinlukijoita kotiinsa.

Uudet vesimittarit tukevat Juragruppea sen digitalisointiprosessissa lähettämällä tarkat kulutus- ja käyttötiedot säännöllisin väliajoin.

"Kamstrupin mittarien valintaan oli useita syitä. Sen lisäksi, että mittari tukee toimintamme digitalisoimista, mittarien etäluenta ja lokitietojen käyttö takaa tarkan laskutuksen ja tyytyväiset asiakkaat."

Hans Hümmer, johtaja ja operaatiopäällikkö, Juragruppe ZV Wasserversorgung

Sähköinen vuotojen havaitseminen

Langaton tiedonsiirto havaitsee vesihävikin

Uusien mittarien langattomien tiedonsiirto-ominaisuuksien ansiosta Juragruppe havaitsee kaikki vuotojen ja rikkoutuneiden putkien aiheuttamat vesihävikit nopeammin kuin ennen.

Johtaja ja laitoksen päällikkö Hans Hümmer kertoo: "Uuden sukupolven mittarit mahdollistavat vesihävikin minimoimisen. Etäjärjestelmämme antaa meille jo nyt mahdollisuuden havaita putkirikot tarkastusluukkujen kautta, mutta havaitseminen edellyttäisi tietoista etsintää tarkastusluukun alueen ympärillä. Kun voimme tarkastella uusien mittarien ansiosta päivittäisiä kulutustietoja, pystymme määrittämään, onko vuoto tapahtunut pääverkossa vai asuinkiinteistössä. Tämä säästää valtavasti työvoimaa."

Tarkat mittaukset - erinomaisen asiakaspalvelun perusta

Uusi vesimittareiden ultraäänimittaukseen perustuva tekniikka (joka on todistanut toimivuutensa lämpöenergiamittareissa yli 20 vuoden käytön aikana) mahdollistaa entistä tarkemmat ja vakaammat mittaustulokset. Korkealaatuisten mittarien vaihtoväli on erittäin pitkä, ja tarkkojen kulutustietojen ansiosta Juragruppen asiakkaat voivat luottaa vakaaseen laskutukseen.

Hans Hümmer kertoo, mitä hyötyä järjestelmästä on asiakkaille: "Kamstrupin mittarin valintaan oli useita syitä. Sen lisäksi, että mittari tukee toimintojemme digitalisoimista,

mittarien etäluenta ja lokitietojen käyttö takaavat tarkan laskutuksen ja tyytyväiset asiakkaat. Minimi- ja maksimivirtaus havaitaan luotettavasti laajan dynaamisen alueen (3−3100 l/h) ansiosta. Ja mikä tärkeintä, mittareiden virtausalueella ei ole liikkuvia osia, joten ne kestävät paremmin esim. kulutusta ja epäpuhtauksia. Lisäksi tämän sukupolven mittareita ei tarvitse käynnistää tai sammuttaa, ja ne mittaavat vain todellista käyttöä. Ultraäänitekniikan ja sähköisen tiedonsiirron yhdistelmä poistaa luentavirheet, eikä asiakkaiden kanssa tarvitse keskustella kohtuuttomasta kulutuksesta.

Juragruppe ZV Wasserversorgung

Juragruppe toimittaa juomavettä noin 24 000 asukkaalle yli 80 km:n mittaisella alueella, jossa on noin 7 000 liittymää. Kuuden hengen kenttätiimi suorittaa asennuksen, kunnossapidon, mittarinluennat ja useimpien vaurioiden korjaukset.


Ratkaisu:

7000 ultraäänellä toimivaa mittaria langattomalla mittarinluennalla.

Toteutus: täydellinen vaihto vuoteen 2019 mennessä.