Datalla lisäarvoa yhtiöille, loppukäyttäjille ja kunnille

Mittarien etäluenta, digitalisaatio, automaattinen tiedonsiirtoinfrastruktuuri

Næstvedin kaukolämpöyhtiö optimoi toimintojaan ja liiketoimintaansa älymittareiden välittämillä kulutuksen tuntilukemilla. Tulolämpötilaa on pystytty laskemaan 10 asteella ja paluulämpötilaa 5 asteella. Lisäksi putkistojen lämpöhävikki on vähentynyt 8 %. Jatkossa yhtiö ennakoi vieläkin parempia tuloksia, vaikka datan tuottama arvo ei ollutkaan heidän projektinsa ensisijainen tavoite.

Næstvedin kaukolämpöyhtiö otti käyttöön mittarien etäluentajärjestelmän ensimmäisten joukossa Tanskassa. Tuolloin järjestelmä oli kuitenkin vielä epävakaa ja altis virheille, ja sen tuottamaa dataa hyödynnettiin ainoastaan laskutuksessa. ”Käytimme kaiken aikamme siihen, että saisimme järjestelmän toimimaan, emme panostaneet datan käytön optimointiin”, kertoo Næstvedin kaukolämpöyhtiön toimitusjohtaja Jens Andersen. Kun yhtiö joutui vaihtamaan suuren osan mittareistaan vuonna 2014, tehtiin tarkat 12 vuoden kustannuslaskelmat siitä, kumpi vaihtoehto olisi kannattavampi: jatkaa vanhoilla mittareilla vai investoida uuteen teknologiaan ja vaihtaa koko mittarikanta. ”Huomasimme, että mittarikannan vaihto on liiketoimintamme kannalta järkevä päätös.” 

Kannattavia tuloksia

Toimittajaksi valittiin Kamstrup – useistakin syistä. ”Kamstrupin ratkaisun elinkaarikustannukset olivat edullisimmat 12 vuoden ajalle eli mittarin akun käyttöiälle laskettuna. Lisäksi mittarit voidaan sen jälkeen validoida uudelleen käyttöön. Halusimme myös kehittää ratkaisuamme eteenpäin, ja siihen Kamstrup on meille juuri oikea kumppani”, toteaa Arne Ulstrup, joka vastaa asiakkuuksista ja mittarikannasta. Ensimmäinen uusi mittari asennettiin elokuussa 2015 ja viimeinen vain 10 kuukautta myöhemmin. Nopea aikataulu valittiin tarkoituksella, jotta kaukolämpöyhtiön kehittämissuunnitelma saatiin heti hyvään alkuun. Liiketoiminnan optimointi datan avulla ei kuulunut alun perin yhtiön kumppanuustavoitteisiin, muistuttaa Jens Andersen.

”Yhteistyömme perustui ainoastaan laitteiston ja infrastruktuurin ylläpitoon. Emme laskeneet mukaan mittaridatan hyödyntämisestä saatavia etuja.” Kaukolämpöyhtiön mielestä datan arvoa oli hankala arvioida rahassa. ”Pystyimme laittamaan hintalapun vain laitteistolle ja virheiden korjaamiseen käytetylle ajalle.” Samalla yhtiössä kuitenkin uskottiin, että resurssit saataisiin tehokkaampaan käyttöön tiheämmin luettavalla mittaridatalla: ”Tunnuslauseemme on ’Tarkkaa dataa oikeaan aikaan’. Ilman dataa emme pysty tekemään oikeita päätöksiä.”

Dataan perustuvan kehitystyön tulokset

Kiinteistöjen kattilajärjestelmien palveluntuottaja

Suunnilleen samaan aikaan kuin uudet mittarit otettiin käyttöön Næstvedin kaukolämpöyhtiö alkoi tarjota asiakkailleen mahdollisuutta vuokrata kaukolämpöyksikön huoltopalveluineen. Muutoksen myötä myös asiakaspalvelun tietotaitoa oli hiottava uuteen suuntaan. ”Aloimme käyttää aikamme eri tavalla. Yhtäkkiä tunsimme olevamme hyvin lähellä asiakkaitamme. Tarvitsimme uudenlaisia taitoja ja lisää resursseja”, Jens Andersen kertoo.

Tällä hetkellä kaukolämpöyhtiö omistaa 2 000 kokoonpanoa, ja 10 vuoden kuluessa koko laitekanta aiotaan hankkia yhtiön nimiin. Arne Ulstrupin arvion mukaan 75 % aiemman infrastruktuurin laitteistoista olisi kannattanut optimoida, mutta kukaan ei vaatinut sellaista. ”Jos pystymme datan avulla kehittämään jakeluverkkomme niiden asiakkaiden tilannetta, joiden talouksissa on heikoin jäähdytysteho, liiketoimintamme tehostaminen onnistuu. Ja se tuo lisäarvoa niin meille, asiakkaillemme kuin Næstvedin kunnalle.”

Tällä hetkellä 2 ½ työntekijää keskittyy yksittäisten asiakkaiden kaukolämpöyksikön energiankäytön optimointiin kerran päivässä tuotettavan kuormitusraportin avulla. ”Yhtiömme autot kiertävät kaupungilla jatkuvasti, sillä säädämme järjestelmiä ja kerromme asiakkaillemme eri vaihtoehdoista ja vuokrapalvelustamme. Tällä tavalla kannamme vastuumme ja kehitymme kiinteistöjen kattilajärjestelmien palveluntuottajana.” Jens Andersen näkee yhtiön panostuksessa kolmenlaisia tuloksia: ”Asiakkaan ei tarvitse sinnitellä omaan motivaatioon perustuvien tariffien kanssa, ja me saamme putkistojen lämpöhävikin kuriin. Suurin etu on silti se, että jakeluverkoston kapasiteetti on nyt valtavan paljon suurempi. Toisin sanoen voimme palvella laajempaa asiakaskuntaa skaalaamatta pääsiirtoputkiamme” 

Tämä on vasta alkua

Næstvedin kaukolämpöyhtiö on saavuttanut selkeitä tuloksia tiheämmin luettavalla mittaridatalla. ”Olemme pystyneet laskemaan paluulämpötilaa 5 asteella. Ja suurimman osan vuotta laskemme tulolämpötilaa jopa 10 asteella. Näiden toimien ansiosta olemme jo nyt vähentäneet putkistojen lämpöhävikkiä 8 %, ja lämmönhukan laskeminen 10 prosenttiin on täysin mahdollista. Monet asiakkaamme ovat saavuttaneet jopa 10 % säästöt lämpölaskussaan”, kertoo Jens Andersen.

Toiminnan optimoinnilla saavutettavilla rahallisilla säästöillä on ollut merkittävä vaikutus kaukolämpöyhtiön toimintaan. ”Tällä hetkellä asiakkaiden korkein tulolämpötila on 75 astetta, joten käytämme vähemmän vettä. Ja 10 prosenttia pienempi lämpöhävikki vastaa 1 miljoonan Tanskan kruunun vuosikustannuksia, eikä tässä ole vielä huomioitu maanalaisiin putkistoihin liittyviä säästöjä. Kaikki säästöt on saatu aikaan lämpötilan automaattisella säädöllä. Ja tämä on vasta alkua.” Yhtiön jakeluverkossa on 10 lämpötilan mittauspistettä. Verkkoon integroidaan parhaillaan 50 ensisijaista mittaria, jotka välittävät dataa 96 sekunnin välein. SRO-järjestelmässä voidaan varmistaa jakeluverkon lämpötilan ja virtaaman tehokkaampi hallinta ja parantaa energiatehokkuutta.

Sen lisäksi yhtiö odottaa saavuttavansa energiatehokkuudella 1–1,5 miljoonan Tanskan kruunun säästöjä. ”Lopullisia laskelmia ei ole vielä tehty, mutta tähänastisten tulosten perusteella saavutamme Kamstrup-yhteistyöllä huomattavasti paremmat tulokset kuin odotimme.” 

”Kun vertaamme 50-vuotiaita putkia 20 vuotta uudempiin putkiin mittaridatan perusteella, lämpöhäviö ei ole kasvanut. Tämän tiedon pohjalta olemme siirtäneet useiden tonttiputkien kaavailtua vaihtoa myöhempään ajankohtaan. Näin pystymme kohdentamaan resurssimme kiireellisemmille osa-alueille.”

Jens Andersen, Næstvedin kaukolämpöyhtiön toimitusjohtaja

Päivä päivältä paremmin

Lämpöyhtiöiden tavoitteena on aina ollut varmistaa asiakkaiden toivelämpötila. Tämä ajatus on muuttumassa. ”Tiedämme, että 90 % asiakkaistamme arvostaa eniten toimitusvarmuutta. Kunnioitamme sitä. Mutta meidän on myös keskityttävä tekemään asiat joka päivä hieman eilistä paremmin”, muistuttaa Jens Andersen.

Sama tavoite koskee yhtiön jakeluverkon ylläpitoa. Aiemmin huoltotoimia on tehty putkiston iän perusteella. ”Nyt seuraamme mittaridataa. Verrattuamme 50-vuotiaita putkia 20 vuotta uudempiin putkiin mittaridatan perusteella huomasimme, että lämpöhäviö ei ole kasvanut. Tämän tiedon ansiosta olemme voineet siirtää useiden tonttijohtojen vaihtoa myöhempään ajankohtaan ja kohdistaa resurssit muihin kohteisiin.” Älymittaridatan perusteella yhtiö on myös vähentänyt jakeluverkon ohitusputkien määrää 131:stä kymmeneen.

”Emme myy kaukolämpöä”

Moniin yksityistalouksiin hankitaan nykyisin erillisiä lämpöpumppuja, mutta Næstvedin kaukolämpöyhtiössä ei huolestuta. Sen sijaan yhtiö panostaa maineensa kohentamiseen ja tekee kaukolämmöstä näkyvää. ”Kaukolämmön aluekohtainen toimitusvelvollisuus loppui 8 vuotta sitten. Myymme kaukolämpöä uusille alueille pakettiratkaisuna, joka sisältää yksikön vuokran ja huollon.” Jens Andersenin mukaan tämä malli soveltuu yhtiön valitsemaan riskiprofiiliin. ”Yhtiöllämme on oltava riittävästi rohkeutta keskustella tarpeista suoraan asiakkaiden kanssa. Asiakkailla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus milloin vain, mutta meidän on uskallettava ottaa tämä riski. Sillä paikalleen jämähtäminen olisi myös riskialtista. Yhtiömme on täytettävä toimitusvarmuuteen liittyvät vaatimukset. Mutta jos haluamme pärjätä kilpailussa, meidän on tarjottava myös muita palveluita. Emme myy kaukolämpöä. Myymme asumismukavuutta.”

Næstvedin kaukolämpöyhtiö

Jakeluverkon kattavuus
Næstvedin kaukolämpöyhtiön omistaman ja ylläpitämän jakeluverkon putkiston pituus on noin 150 km.

Mittarit
Jakeluverkon 5 200 älymittaria siirtävät dataa 365 päivänä vuodessa ja mahdollistavat yhtiön toiminnan optimoinnin.

Ratkaisut
Wireless M-Bus-READy-verkkoluentajärjestelmällä varustetut älykkäät lämpöenergiamittarit siirtävät dataa jatkuvasti ja varmasti

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin…