Lämpö
Toimintojen tehostaminen
Mittarinluenta
Kaukolämpö

Mobiililuennasta täysin digitaaliseen ratkaisuun 10 kuukaudessa

Analytiikkaratkaisu, vuotovalvonta, paineen optimointi

Løkken Fjernvarme on kaukolämpölaitos, jossa uskotaan uuden oppimiseen ja nopeisiin tuloksiin. Kaukolämpöverkon mittarinluentajärjestelmällä, uusilla mittareilla ja uudella analysointiohjelmistolla on jo pystytty laskemaan jakeluverkon painetta, tehostamaan vuotovalvontaa ja suorittamaan putkistosaneeraukset optimoidusti. Laitoksella on nyt käytössään hyvät työkalut päätöksentekoon.

Kun Løkken Fjernvarme aloitti kaivutyöt jakeluverkon vanhimpien putkien nostamista varten vuonna 2016, Claus Christensen huomasi, että monet putket olivat itse asiassa hyvässä kunnossa. Siksi pitkäaikaiseen saneeraussuunnitelmaan sisältyvää putkien vaihtoa siirrettiin muutamalla vuodella eteenpäin. ”Ymmärsimme tarvitsevamme lisäaikaa, jotta ehtisimme kerätä riittävästi dataa putkien todellisesta kunnosta ennen saneeraustöiden aloittamista.”

Dataa kerättiin uusilla mittareilla ja jakeluverkon mittarinluentajärjestelmällä ja tutkittiin Heat Intelligence -analytiikkaratkaisulla. Kattava ratkaisu otettiin käyttöön alle vuodessa, sillä kaukolämpölaitos halusi käyttöönsä joustavan kokonaisratkaisun, joka maksaisi itsensä nopeasti takaisin. ”Oli toimittava nopeasti, sillä ratkaisu olisi kannattava vasta sitten, kun se olisi toiminnassa kaikilta osin.”

Jakeluverkoston mittarinluennan uudet mahdollisuudet

Aiemmin Løkken Fjernvarme käytti mittarien luentaan mobiiliratkaisua, mutta kulutuksen tarkemman seurannan selkeät hyödyt huomattiin nopeasti. Kaukolämpölaitoksen käyttöpäällikön mukaan asiat lähtivät etenemään vauhdilla, kun Heat Intelligence esiteltiin laitoksen edustajille vuonna 2019 järjestetyssä konferenssissa. ”Valitsimme Kamstrupin järjestelmätoimittajaksi Heat Intelligencen ansiosta ja koska halusimme koko ratkaisun yhdeltä mittaridataan ja sen analysointiin erikoistuneelta valmistajalta.”

Noin joka neljäs talous jakelualueella on loma-asunto, ja niiden osuus on kasvussa. Loma-asuntojen putkistojen lämpimänäpito edellyttää erityistoimia verrattuna ympärivuotisesti asuttuihin koteihin, joiden putkistoissa virtaa jatkuvasti lämmin vesi. Vuokra-asunnoissa on myös kiinnitettävä erityistä huomiota mittarinluennan toimivuuteen, jotta mahdollisia vahinkoja ei huomata vasta pitkällä viiveellä. ”Kodissa vahingot on helppo huomata, mutta saatamme saada ilmoituksen loma-asunnon lokakuisesta vahingosta vasta seuraavan vuoden maaliskuussa. Myös tästä syystä valitsimme verkon kautta tapahtuvan mittarinluennan, sillä haluamme toimia aina aikailematta”, kertoo Claus Christensen.

Christensen otti ensiaskeleet Heat Intelligencen käyttäjänä marraskuussa 2020. ”Koulutukset ovat hyödyllisiä, mutta halusin mieluummin opetella käytön ihan itse. Opittavaa on paljon, mutta ratkaisun saa haltuun nopeasti, kun siihen vain uskaltaa tarttua. Tämän neuvon haluan antaa muillekin.”

Käyttöpäällikkö on kauttaaltaan tyytyväinen kaukolämpöyhtiön ja Kamstrupin yhteistyöhön. ”Ehdimme tavata toisemme henkilökohtaisesti vain kerran ennen koronaa, joten kaikki muut kokoukset on järjestetty virtuaalisesti. Mutta kaikki on sujunut mainiosti. Jokaisessa uudessa projektissa on aina pieniä alkuhankaluuksia, mutta Kamstrup on vastannut kaikkiin kysymyksiimme hyvin nopeasti.”

”Heat Intelligence on loistojuttu. Erityisen kätevä on READy-järjestelmän reaaliaikaisen näytön ja Heat Intelligencen yhdistelmä. Käytän sitä apuna niin vianetsinnässä, vuotojen paikallistamisessa kuin verkon ylläpidossakin.”

Claus Christensen, kaukolämpölaitos Løkken Fjernvarmen käyttöpäällikkö

Ensimmäinen vuoto löytyi 24 tunnissa

Seuraavana päivänä Heat Intelligencen asennuksesta Løkken Fjernvarme sai tiedon suuresta vesihävikistä jakeluverkon alueella. Suuruusluokka enteili joko mittavaa vuotoa tai putkirikkoa. ”Aiemmin olisimme ajelleet jakeluverkon alueella etsien huuruuntuneita ikkunoita tai pintavettä, mutta nyt ajattelin kokeilla Heat Intelligencea.”

Claus Christensen aloitti etsimällä vuotoa edeltävän päivän tiedot ja määritti virtaaman asetukseksi 0,3–1,3 m3/h. Seuraavan päivän tiedoissa erään tonttijohdon virtaama oli huomattavasti suurempi kuin kohteen tyypillinen kulutus. Käyttöpaikalla selvisi, että olohuoneessa oli tapahtunut putkirikko. Vuoto (600 m3/h) saatiin korjattua nopeasti. ”Rajasin alueen ja kohteen Heat Intelligencen avulla, ja READy vahvisti normaalia suuremman virtaaman. Nyt käytän vastaavissa tilanteissa aina ensisijaisesti Heat Intelligencea. Olemme paikantaneet sen avulla jo useita vuotoja.”

Selkeät tulokset jakeluverkoston paineen optimoinnilla

Hyvin pian uuden ratkaisun käyttöönoton jälkeen Claus Christensen huomasi Heat Intelligencessa muitakin merkittäviä etuja. Kaukolämpölaitos on muun muassa pystynyt laskemaan verkon painetta Heat Intelligencesta saadun datan perusteella. ”Olemme laskeneet verkon painetta 1,2 baarista 0,7 baariin – ja noin 1 baariin kulutuspiikkien aikana. Tällä tavalla säästämme vuodessa noin 2 000–2 700 euroa.” Käyttöpäällikkö etsii Heat Intelligencesta tietoa siitä, kuinka suuri lämpöenergiantarve verkossa on aamuisin. ”Nyt käytössäni on tähän työhön suunniteltu työkalu, kun aiemmin tein näitä arvioita oletusten perusteella.”

Løkken Fjernvarme on hyödyntänyt Heat Intelligencea myös kahden pääputken virtaamien tasaamiseen. Kaupunki on kasvanut, mutta kaukolämpölaitos on silti asentanut verkkoon venttiileitä samalla perusteella kuin aiemmin. Jakeluverkon kuutiomääristä saadun uuden tiedon perusteella huomattiin kuitenkin, että jokin oli vialla. ”Käyttäessämme Heat Intelligencea huomasimme selkeitä kuormitusvaihteluita jakeluverkon eri osissa. Jakeluverkon kuormitussuhde oli ennen 80/20, mutta nyt se on 50/50. Putket kuluvat ja kuormittuvat nyt vähemmän, ja putkien paine on huomattavasti pienempi. Siksi käytämme nyt vähemmän energiaa ja rahaa veden pumppaamiseen.”

Løkken Fjernvarmen saavuttamat edut

”Heat Intelligence on loistojuttu”

Heat Intelligence parantaa jakeluverkon läpinäkyvyyttä, mistä on valtavasti hyötyä Løkken Fjernvarmen työssä. ”Heat Intelligence on loistojuttu. Erityisen kätevä on READy-järjestelmän reaaliaikaisen näytön ja Heat Intelligencen yhdistelmä, josta saamme niin historiatiedot, verkon kehitystä havainnollistavat näkymät kuin paljon muuta hyödyllistä tietoa. Käytän niitä apuna niin vianetsinnässä, vuotojen paikallistamisessa kuin verkon ylläpidossakin.” Claus Christensen uskoo, että työkalu auttaa myös kaukolämpölaitoksen jakeluverkon saneerauksen optimoinnissa – etenkin tonttijohtojen kohdalla. ”Laitoksemme omistajia ovat verkon käyttäjät. Siksi taloutemme on aina oltava kestävällä pohjalla ja raha on sijoitettava kohteisiin, joissa se tuottaa eniten arvoa. Ja tässä Heat Intelligence auttaa meitä erinomaisesti.”

Käyttöpäällikön mukaan vuosimaksuun perustuva ohjelmistolisenssi maksaa itsensä nopeasti takaisin, sillä Heat Intelligence auttaa optimoinnissa ja tuo laitokselle säästöjä. ”Aiemmin 5 % työajastani kului mittarinluennan tehtäviin, ja nyt ehdin hoitaa tuottavampia työtehtäviä.” Christensenin mukaan kaukolämpölaitoksen päätöksiä voidaan nyt tehdä täysin eri pohjalta kuin aiemmin, jolloin toiminnan perusteena oli mallinnustyökalusta kerran vuodessa saatu raportti. ”Nykyisin käytössämme on kattava verkkonäkymä vuoden jokaisena 365 päivänä. Voin myös tutkia aiempia tapahtumia tarkemmin milloin vain ja oppia niistä. Se on meille merkittävä etu.”

Projektin tiedot:

  • Noin 1 150 mittauspistettä (näistä noin 300 loma-asuntoa)
  • 41 km jakeluverkko (tästä 16 km talojohtoja)
  • MULTICAL® 403- ja 603 -lämpöenergiamittarit
  • Verkkoluenta READy-järjestelmällä
  • Heat Intelligence

     

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin…