Lämpö
Kaukolämpö
Energiatehokkuus

Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat kuluttajille huomattavan alennuksen putken rikkoutumisen korvaavasta vakuutuksesta, jos sopimuksen tekijällä on Kamstrup–DanTaet-järjestelmä.

Innovatiivinen vuotoratkaisu

Kaukolämpöä älykkäällä vuotosuojauksella

Thisted Varmeforsyning toimittaa lämpöenergiaa yli 5 000 kuluttajalle, ja sitä pidetään yhtenä nykyaikaisimmista kaukolämpöyrityksistä.

Kaukolämpölaitos noudattaa älykkään energianhallinnan strategiaa, jonka olennaisimpia osia ovat energiatehokkuuden lisääminen ja käyttökustannusten pitäminen kurissa. Tämän vuoksi Thisted Varmeforsyning päätti sijoittaa innovatiiviseen järjestelmään, johon kuuluu 5000 radioverkon kautta etäluettavaa MULTICAL® 601-/602 ‑lämpöenergiamittaria.

Useimmissa mittareista on vuotovalvonta ja automaattinen vuotosuojausjärjestelmä. Thisted Varmeforsyning otti käyttöön Kamstrupin ja DanTaetin yhteisratkaisun, joka päivittää erityisesti vuotosuojauksen tälle vuosituhannelle.

Erinomainen vuotosuojaus Kamstrup-DanTaet‑ratkaisulla

Kamstrup−DanTaet-järjestelmä tuottaa Thisted Varmeforsyningille suuren määrän etuja. Vuodon tai putkirikon sattuessa järjestelmä ilmoittaa asiasta välittömästi kaukolämpöyhtiölle ja katkaisee vedentulon. Lisäksi valvontajärjestelmä

vähentää kaukolämmön vedenkulutusta ja ilmoittaa, jos järjestelmään on lisätty käsittelemätöntä vettä. Vuotosuojausjärjestelmästä on hyötyä sekä ympäristölle että paikallisille asukkaille. Lisäksi se parantaa kaukolämpöyhtiön hyötysuhdetta, koska se tehostaa rutiineja ja pienentää käyttökustannuksia.

Koska järjestelmä on äärimmäisen luotettava, useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat kuluttajille huomattavan alennuksen putken rikkoutumisen korvaavasta vakuutuksesta, jos sopimuksen tekijällä on Kamstrup-DanTaet-järjestelmä.

"Järjestelmä on tärkeä osa automatisointistrategiaamme ja vahvistaa Thisted Varmeforsyningin asemaa korkealaatuisena palveluntarjoajana.” 

Lars Andersen, osastopäällikkö, Thisted Varmeforsyning

Entistä parempi energiatehokkuus

Mahdollisuus suuriin säästöihin

Energiatehokkuuden maksimointi on suuri haaste, joka kaukolämpöyhtiöiden on kuitenkin voitettava. Jos meno- ja paluulämpötilan eroa (delta T) parannetaan vain 1 °C:lla koko Thistedin lämmönsyöttöjärjestelmässä, tästä kertyy vuosittain 750 000 Tanskan kruunun säästöt. Thisted Varmeforsyning päätti luopua energiatehokkuuden parantamiseksi kaikista lämmönvaihtimista ja

vaihtaa ne suoraan lämmöntoimitukseen, mikä myös parantaa vuotosuojausta ja tuo asiakkaille lisäturvallisuutta.

Lämpöenergiamittarit eivät ole erityisen energiatehokkaita. Itse asiassa lämmönvaihdin aiheuttaa tavallisesti 5–7 °C:n lämpöhävikin, koska sitä ohjataan manuaalisesti ja asiakas saattaa konfiguroida sen virheellisesti. Energiatehokkuus on huono, jos paluuvesi on liian kuumaa.

Lisää turvallisuutta

"Tämä on erittäin tehokas järjestelmä, joka lisää asiakkaiden lisäturvallisuutta ja parantaa lämmönjakelun hyötysuhdetta. Kun ensimmäinen järjestelmä asennettiin huhtikuussa 2012, se katkaisi veden välittömästi ja luulimme, että järjestelmässä on häiriö. Mutta kyseessä olikin vuoto." 

Lars Andersen

Thisted Varmeforsyning

Järjestelmä:

- 5 000 lämpöenergian mittauspistettä

- lämpöenergiamittarit MULTICAL® 601 ja 602

- mittarien etäluenta radio- ja GPRS-verkon kautta

- Kamstrup–DanTaet‑ratkaisu – automaattinen vuotosuojaus

- älykäs vuotovalvonta.

Toteutus: 2009–2014.