Lämpö
Kaukolämpö
Älymittaus
Energiatehokkuus

Älykäs kaukolämmön mittaus

Aarhusin kaukolämpöyhtiö, Tanska

Älymittaus avaa uusia mahdollisuuksia

Tanskan toiseksi suurimman kaupungin kaukolämpöyhtiö, AffaldVarme Aarhus, on vaihtanut yli puolet 56.000 mittaristaan Kamstrupin älymittareihin ja vähentänyt vuotoveden määrää jo 100 m3:lla päivässä. Yhtiö arvioi puolittavansa ajan, jonka kuluessa 33 miljoonan euron sijoitus maksaa itsensä takaisin, tekemällä lisää optimointeja mittarien tuottaman datan avulla.

Kun kaukolämpöyhtiö AffaldVarme Aarhusin (AVA) lämpöenergiamittareista kaksi kolmasosaa alkoi olla vuonna 2012 käyttöikänsä päässä, yhtiö päätti toteuttaa mittarien uusimisen lisäarvoa tuottavalla tavalla. Mittarit vaihdettiin etäluettaviin ja Kamstrupin älymittausratkaisuun liitettiin myös vuotovalvonta sekä asiakkaille mahdollisuus seurata omaa kulutustaan.
 
Uusista mittareista saatava data on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia analysointiin, vianmääritykseen ja verkoston kehittämiseen. Ratkaisu on osa Aarhusin suunnitelmaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.
 
Vähemmän vuotovettä, pienemmät kustannukset
Sen lisäksi, että lämpöenergian kulutuksesta saadaan aiempaa parempi kuva, mittausjärjestelmän avulla pystytään myös havaitsemaan entistä paremmin mahdolliset vuodot 2 000 kilometrin kaukolämpöverkostossa, joka toimittaa lämpöä päivittäin lähes 300 000 ihmiselle.
Laitoksen vuotoveden määrä oli aiemmin noin 285 kuutiota (m3) päivässä. Älymittarien käyttöönoton odotettiin pienentävän määrää 50 m3:lla, mikä merkitsee vuositasolla noin 240 000 euron säästöjä. Nyt, kun 20 000 uutta mittaria odottaa vielä käyttöönottoa, vuotoveden määrä on vähentynyt jo 100 m3 päivässä. Tämä hyödyttää sekä yhtiön tulosta että ympäristöä. 
 
Lisäksi AVA saa älymittareilla arvokasta tietoa jakeluverkoston kunnosta, josta ei aiemmin ole ollut saatavilla minkäänlaista dataa. Laitos ei esimerkiksi tiennyt, oliko putkiston mitoitus optimaalinen. 
 
"Nyt meillä on verkostostamme kattava kuva, jonka pohjalta meidän on helppo tehdä tietoisia ratkaisuja verkoston hallinnan ja optimoinnin suhteen", kertoo Erik Brender, AffaldVarme Aarhusin projektipäällikkö.
Lisäksi puuttuvien tai virheellisten lukemien aiheuttamat hallinnolliset kustannukset ovat poistuneet käytännössä kokonaan. Asiakkaat saavat lämpöä aiempaa varmemmin ja edullisemmin – ja täsmällisesti laskutettuna. 
 
Älymittarien tuottaman yksityiskohtaisen datan ansiosta myös asiakaspalvelun laatu on kohentunut merkittävästi. AVA pystyy antamaan asiakkailleen aiempaa parempia neuvoja lämmitysjärjestelmän optimoinnista. 
 
Mittarien etäluennan lisäksi AVA on ottanut käyttöön elektronisen mittarien seurannan, mikä tarkoittaa sitä, että lämpöenergiamittarit seuraavat omaa mittaustarkkuuttaan kahden identtisen virtausanturin ja kolmen lämpötila-anturin avulla. Kustannussäästöt ovat merkittävät, kun yhtiön ei tarvitse lähettää vuosittain työntekijöitä testaamaan ja vaihtamaan tuhansia mittareita. Tämä vähentää myös asiakkaiden vaivaa, kun tarkastuskäynnit loppuvat kahden vuoden kuluttua asennuksesta.

"Teimme projektille etukäteen tarkat kannattavuuslaskelmat, mutta jo nyt tulokset ovat ylittäneet kaikki odotuksemme. Jos tulokset jatkuvat näin hyvinä, odotamme sijoituksen maksavan itsensä takaisin jo puolivälissä mittarien 16 vuoden käyttöikää."

Erik Brender, projektipäällikkö, AffaldVarme Aarhus

Läpinäkyvyys ja energiatehokkuus kulkevat käsi kädessä

Lämmöntoimittajien toimintaympäristö on jatkuvassa murroksessa. Yhtiöt ovat aiempaa riippuvaisempia siitä, kuinka nopeasti ja tarkasti ne pystyvät reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin ja optimoimaan toimintansa niiden mukaan. 
 
Tämä edellyttää jakeluverkoston läpinäkyvyyttä, joka edellyttää tarkkaa ja riittävän usein saatua mittaridataa. Tällainen datamäärä on mahdollista kerätä vain etäluentajärjestelmällä. 
 
Kun AVA pystyy esimerkiksi vertailemaan asiakkaan aiempaa kulutusta siihen, kuinka paljon lämpöenergiaa yhtiö on ostanut, käyttänyt ja menettänyt – ja mihin hintaan – sen on helpompi sovittaa kysyntä ja tarjonta toisiinsa.
Lisäksi yhtiö voi varautua esimerkiksi kylmään säähän ja optimoida lämmöntuotannon tulevan kysynnän mukaan. 
 
Erik Brender uskoo, että AVA on vuoden sisällä rakentanut älykkään kaukolämpöverkon, jossa mittarien kulutustiedot ovat yhteydessä lämmöntuotantoon.
 
Yhtiö voi hyödyntää aiempia mittaustuloksia, kulutuksen trendejä, rakennusten energiatehokkuutta ja monia muita tekijöitä ennennäkemättömällä tavalla toimintansa tehostamisessa ja optimoinnissa.

Tietoja projektista

  • 56 000 kaukolämpöliittymää
  • automaattinen mittarinluenta
  • järjestelmän käyttöpalvelu Kamstrupilta
  • vuotovalvonta
  • elektroninen mittarien toiminnan seuranta
  • toteutus: 2012–2017

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6