Lämpö
Mittarien tiedonhallinta
Energiatehokkuus
Vuotovesi

Toimintojen optimointia ja entistä parempaa asiakaspalvelua etäluennan avulla

Assens Vandværk ja Assens Fjernvarme

Entistä kattavampi mittaridata ja optimoinnin uudet mahdollisuudet

"Juuri datan tuottama lisäarvo on tämän suuren investoinnin väärti. Sille ei voi panna hintalappua. Nyt pystymme käyttämään mittaridataa muuhunkin kuin laskutukseen. Voimme tehdä analyyseja ja vianmääritystä sekä tehostaa toimintoja tietoisilla päätöksillä. Aiemmin tällainen oli mahdotonta." Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarmen toimitusjohtaja.

Vesilaitos ja kaukolämpöyhtiö yhdistivät voimansa Assensissa, Tanskassa. Molempien tavoitteena oli resurssien tehokas hyödyntäminen ja laadukas asiakaspalvelu. Tuloksena saatiin yhteinen, sekä vesi- että lämpöenergiamittarien luentaan käytettävä READy-verkkoluentajärjestelmä. Radioverkon perustamiskustannukset pantiin puoliksi, ja ratkaisu tuottaa entiseen verrattuna tuplasti hyötyjä.

Uudet etäluettavat vesi- ja lämpöenergiamittarit lähettävät laitoksille dataa tunnin välein. Tämän ansiosta esimerkiksi mahdolliset vuodot ja putkirikot pystytään havaitsemaan ja korjaamaan nopeasti. Entistä kattavamman datan avulla on lisäksi mahdollista valvoa ja optimoida eri toimintoja, kuten verkoston painetta, virtauksen lämpötilaa, vuotoveden määrää, kunnostustöiden tarvetta jne. "Mahdollisuus lukea mittarit tunneittain luo meille aivan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kaukolämmön paluuveden lämpötilan seuraamiseen ja putkirikkojen aiheuttamien kulutuspiikkien havaitsemiseen", kertoo Assens Fjernvarmen toimitusjohtaja Marc Roar Hintze. Lisäksi

mittaridatan automaattinen tuonti tilinpäätöksiin ja muihin raportteihin vähentää hallintakustannuksia.


Laadukasta asiakaspalvelua etäluennan avulla

Mittarien automaattinen etäluenta on parantanut huomattavasti myös laitosten asiakaspalvelun tasoa. Kuluttajat saavat tarkat lukemat säännöllisesti ilman, että heidän tarvitsee lukea mittareita itse. Lisäksi mittarien paristojen käyttöikä on 12–15 vuotta, kun taas vanhojen mittarien paristot piti vaihtaa seitsemän vuoden välein. Joissain tapauksissa järjestelmä on jopa säästänyt asiakkaat ylimääräisiltä yllätyslaskuilta. "Olemme ottaneet yhteyttä useisiin asiakkaisiin, joiden vedenkulutus on ollut epätavallisen suurta. Tavallisesti kyse on ollut vuotavasta wc-istuimesta, mutta asumattomassa taloudessa siitäkin olisi kertynyt mojova lasku, ellei asiaa olisi huomattu ennen vuosittaista mittarinluentaa. Näin pystymme

tarjoamaan hyödyllisiä lisäpalveluja asiassa, joka on itse asiassa asiakkaan vastuulla – ja asiakkaamme ovat olleet tästä vilpittömän iloisia ja kiitollisia", Assens Vandværkin tiimipäällikkö Anne Lyndorff kertoo.

Pitkällä aikavälillä READy-järjestelmä mahdollistaa myös asiakkaiden osallistamisen lukuisilla lisäpalveluilla. He voivat esimerkiksi seurata omaa kulutustaan mobiili- tai tietokonesovelluksella ja tilata epätavallisesta kulutuspiikistä ilmoittavan tekstiviestipalvelun. Tällöin kuluttajat pystyvät havaitsemaan mahdolliset vuodot putkissa tai pattereissa nopeasti ja vaikuttamaan omaan veden- ja energiankulutukseensa entistä aktiivisemmin. "Toivon, että asiakkaat alkavat seurata omaa kulutustaan ja huomaavat, kuinka siihen on mahdollista vaikuttaa. Että he havaitsevat, että heidän oma kulutuskäyttäytymisensä näkyy suoraan kulutuksen määrässä." Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarmen toimitusjohtaja.

"READy-verkkoluennasta on valtavasti hyötyä kaikille osapuolille. Kuluttajat saavat entistä parempaa palvelua ja me saamme huomattavasti aiempaa enemmän dataa, jonka avulla pystymme optimoimaan jakeluverkkoamme."

Anne Lyndorff, Assens Vandværkin tiimipäällikkö

Taistelu vuotovettä vastaan ja energiatehokkuuden puolesta

Tulevaisuudesta puhuttaessa kumpikaan laitoksista ei näe pelkkiä mittaustuloksia keinona saavuttaa tavoitteita. Säännöllisesti saatu tarkka data on kuitenkin perusta, jonka pohjalta pystytään tekemään tietoisia päätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tehokas alueellinen vuotovalvonta

Assens Vandværkille yksi tärkeimmistä tavoitteista sekä nyt että tulevaisuudessa on jakeluverkoston vuotoveden määrän minimoiminen. Vedenjakeluverkosto on jaettu yhdeksään osaan. Mittaridatan analysointiin ja visualisointiin käytettyyn ohjelmaan, READy Manageriin, kuuluu vuotoveden analysointityökalu, joka laskee jatkuvasti koko jakeluverkoston tai sen osien vuotoveden määrää. Sen avulla vuodot on mahdollista havaita ajoissa ja saadaan yleiskuva siitä, missä ja millaisissa olosuhteissa vettä menee hukkaan.

"Jakeluverkoston jakamisesta osiin on meille valtavasti hyötyä, koska sen avulla voimme kohdentaa vuotovalvonnan sinne, missä tarve on suurin. Kun vertaamme aluemittarien dataa kulutusmittareista saatuihin lukemiin, näemme, millä alueella lukemat eivät täsmää. Meillä on paljon aiempaa enemmän tietoa alueellisesta vedenkulutuksesta, mikä parantaa huimasti esimerkiksi vuotojen paikallistamisen lähtökohtia. Aikaa ja resursseja säästyy todella paljon",

kertoo Anne Lyndorff, Assens Vandværkin tiimipäällikkö.


Energiatehokas tuotanto

Eräs Assens Fjernvarmen tärkeimmistä päämääristä on energiatehokkuuden parantaminen lämpöhävikkiä vähentämällä ja toimintoja optimoimalla esimerkiksi alentamalla virtauslämpötiloja. Suuri datamäärä tukee tavoitteen saavuttamista, sillä siitä saatuja tietoja voidaan hyödyntää energiantuotannon kehittämisessä ja sataprosenttisen vihreän ja ympäristöystävällisen sähkön ja lämpöenergian tuotannon jatkamisessa. "Juuri datan tuottama lisäarvo on tämän suuren investoinnin väärti. Sille ei voi panna hintalappua. Nyt pystymme käyttämään mittaridataa muuhunkin kuin laskutukseen. Voimme tehdä analyyseja ja vianmääritystä sekä tehostaa toimintoja tietoisilla päätöksillä. Aiemmin tällainen oli mahdotonta", Assens Fjernvarmen toimitusjohtaja Marc Roar Hintze toteaa.

Yhteistyö, josta on kaikille hyötyä

Vesilaitos Assens Vandværk ja kaukolämpöyhtiö Assens Fjernvarme pyrkivät tuottamaan jakelualueilleen päivittäin kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja. Assens Vandværkilla oli aiemmin tehdystä pilottiprojektista hyviä kokemuksia

etäluentajärjestelmä READyn mobiililuentaratkaisusta. Sen avulla mittareista sai helposti ja nopeasti tarkkaa dataa häiritsemättä ja vaivaamatta kuluttajia, joiden ei enää tarvinnut huolehtia omien mittariensa luennasta ja lukemien raportoinnista vesilaitokselle. Verkkoluentajärjestelmä oli seuraava looginen askel toimintojen lisäoptimointiin ja asiakaspalvelun parantamiseen. Laitokset päättivät perustaa yhteisen etäluentaverkon alueen noin 7000 mittarille.

Assensin vesilaitos ja kaukolämpöyhtiö yhdistivät voimansa myös infrastruktuurin hankinnassa ja hankkivat tarvittavat pitkän kantaman antennit yhdessä. Suurimman säästön laitokset saavat kuitenkin mittarinluentaan käytettävän radioverkon käyttökustannuksien jakamisesta.

"Tiesimme, että haluamme siirtyä verkkoluentaan ja että Assens Fjernvarme, jonka jakelualue on käytännössä sama kuin meidän, harkitsi sitä myös. Tuntui järkevältä tehdä yhteistyötä ja jakaa kustannuksia, mistä koituu säästöjä paitsi meille myös asiakkaillemme", kertoo Assens Vandværkin tiimipäällikkö Anne Lyndorff.

Ratkaisu:

Vesi- ja lämpöenergiamittarit Wireless M-Bus-
READy-verkkoluentajärjestelmällä
Kaksi pitkän kantaman antennia (savupiippuihin asennettuina)
Toteutus: Pilottiprojekti mobiililuennalla tehtiin vuonna 2013. Vuonna 2015 perustettiin radioverkko ja aloitettiin vesi- ja lämpöenergiamittarien asennustyö, jonka odotetaan valmistuvan keväällä 2016.

Tietoja asiakkaista:
Assens Vandværk
noin 3 800 mittauspistettä
pumpattavan veden määrä noin 700 000 m³ vuodessa


Assens Fjernvarme
noin 3 300 mittauspistettä
lämpöenergian myynti noin 100 000 MWh vuodessa