Räätälöidyn älykästä mittausta Saudi-Arabiassa 

Etäluettavat mittarit valtaavat markkinoita mekaanisilta

MTTS:n tyypillisiä asiakkaita ovat alamittausta harjoittavat tahot, kuten ostoskeskukset, asuntoyhtiöt ja yrityspuistot, joita valtion energia- ja vesiyhtiöt laskuttavat volyymiperusteisesti ja jotka puolestaan tarvitsevat ratkaisuja omien asiakkaidensa laskuttamiseen. 850 asuinyksikköä ja 370 huoneistoa käsittävä asuntoyhtiö Al Bustan on tyypillinen alamittausasiakas. 

"Alamittaus ja kotitalousmittaus ovat yleisiä, mutta mittarit ovat mekaanisia eivätkä ne ole etäluettavissa. Omistajat haluaisivat laskuttaa vuokralaisia luotettavasti etänä omista toimitiloistaan käsin ilman, että mittarinlukijaa täytyy erikseen lähettää jokaiseen kohteeseen."

Syyt Kamstrupin älymittariratkaisun valintaan

Al Bustanin älymittarihankkeen tarjouskilpailu oli tiukka. Mukana oli Kamstrupin ratkaisun lisäksi muita valmistajia ja järjestelmäintegraattoreita. Lisäksi kiinteistön omistaja ei halunnut uutta verkkoa, vaan ainoastaan nykyinen IP-infrastruktuuri kelpasi.

Jeddassa ja Riadissa toimiva järjestelmäintegraattori ja Kamstrupin strateginen älymittauskumppani MTTS voitti Riadissa sijaitsevan merkittävän Al Bustanin älymittaushankkeen tarjouskilpailun. Hankkeeseen sisältyy 2 378 Kamstrupin vesi-, jäähdytys- ja sähkömittaria IP-tiedonkeruulla ja tiedonhallintajärjestelmällä.

MTTS markkinoi, myy ja toimittaa kokonaisvaltaisia älymittausratkaisuja ja niihin kuuluvia jäähdytys-, vesi- ja sähkömittareita. Hankkeissa pyritään ensisijaisesti laskutuksen kehittämiseen. Kiinteistöjen omistajat haluavat laskuttaa vuokralaisia nopeasti, tarkasti ja luotettavasti. Mittareiden etäluenta tarjoaa tarvittavan tietojen tallennuksen ja rajapinnan mittareiden ja laskutusjärjestelmän välille.

"Jäähdytys-, vesi- ja sähkömittareiden yhteisluenta tarjoaa selkeitä synergiaetuja. Tämä oli yksi ratkaiseva syy siihen, että kohteeseen valittiin IP-tietoliikennettä ja PcBase III ‑tiedonhallintajärjestelmää käyttävät Kamstrupin mittarit."

Abdul Rahman Dabban, mittarimyyntivastaava, MTTS

Abdul Rahman Dabbanin mukaan Kamstrupin ratkaisu valittiin seuraavien etujen ansiosta:

Yhdistelmäratkaisu

Vesi-, jäähdytys- ja sähkömittareiden yhteisluenta tarjoaa selkeitä synergiaetuja. Tämä oli yksi ratkaiseva syy siihen, että kohteeseen valittiin IP-tietoliikennettä ja PcBase III ‑tiedonhallintajärjestelmää käyttävät Kamstrupin mittarit. 

Joustavaa mittarinluentatekniikkaa

Al Bustanin omistaja ei halunnut asentaa uutta verkkoa mittareita varten. Osa hankkeesta oli jo toteutettu, ja kaikissa huviloissa oli valokuituyhteys. Omistaja halusi nykyisiin IP-infrastruktuureihin perustuvan ratkaisun.

      Siksi MTTS ja Kamstrup kehittivät ja toimittivat yhteistyössä kokonaisvaltaisen IP-pohjaisen älymittarijärjestelmän. Siinä mittarit yhdistettiin kunkin asunnon IP-kytkimeen ja sitten kiinteistön kuituverkon kautta ohjauskeskukseen.

      Käyttäjäystävällinen tiedonhallintajärjestelmä

      Omistaja halusi ohjelmiston, joka yksinkertaistaisi käyttöä ja luentaa. Kamstrupin tiedonhallintajärjestelmän avulla MTTS pystyi tarjoamaan asiakkaalle oikeanlaisen ohjelmiston yksinkertaisella käyttöliittymällä. Sen avulla voidaan kerätä ja hallita kaikkia tilastollisiin analyyseihin ja laskutusjärjestelmiin tarvittavia asiakas- ja mittaustietoja.

Tarkat ja vakaat mittarit myös pitkäaikaisessa käytössä

Omistaja vaati vakaita ja tarkkoja mittareita integroiduilla tietoliikenneominaisuuksilla. MULTICAL® 602 ‑jäähdytysenergiamittari, MULTICAL® 62 ‑vesimittari ja Kamstrup 382 ‑sähkömittari täyttivät tekniset vaatimukset, ja ne ovat tuottaneet merkittäviä taloudellisia ja operatiivisia etuja. 

Räätälöity ratkaisu

Toimitusaika oli tiukka, mutta MTTS:n ja Kamstrupin tiimien hyvän yhteistyön ansiosta onnistuimme laatimaan räätälöidyt ratkaisut ja lähettämään kilpailukykyiset ehdotukset määräaikaan mennessä.

Talouden ja ympäristön kannalta houkutteleva ratkaisu

Saudi-Arabialla on maailman suurimmat öljyvarat. Maan vientituloista yli 95 prosenttia ja valtionhallinnon tuloista 70 prosenttia saadaan öljystä. Öljyteollisuuden ilmiömäinen menestys onkin toiminut Saudi-Arabian talouden veturina jo vuosikymmenten ajan. Maailmanlaajuinen taantuma ei ole vienyt kuningaskunnan taloutta laskuun. Abdul Rahman Dabban sanoo:

"Mielestäni finanssikriisi ei vaikuttanut Saudi-Arabian markkinoihin. Valtio myy edelleen öljyä suhteellisen korkealla hinnalla, joten rahasta ei ole pulaa. Lisäksi hallitus on hyväksynyt merkittäviä määrärahoja, jotta vaikeudet muualla eivät vaikuttaisi saudiarabialaisiin."

Saudi-Arabia panostaa merkittävästi rakennus- ja vesialaan, ja kuningaskunnan tukeminen kestävässä kehityksessä avaa lukuisia houkuttelevia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Saudi-Arabia käyttää edelleen ylimääräistä öljyään, josta suuri osa menee sähköntuotantoon. Öljy ei kuitenkaan ole tulevaisuuden kannalta kestävä energiaratkaisu. Koska vedestä on pulaa, Saudi-Arabia investoi merkittävästi suolanpoistolaitoksiin ja subventoi hanavettä voimakkaasti.

Vuonna 2010 Saudi-Arabiassa toteutettiin energiaan ja rakentamiseen liittyvä investointisuunnitelma, joka yhdessä suotuisan taloustilanteen kanssa lisää energian ja veden sääntelyn sekä mittarinluennan kysyntää.

Taloudelliset ja ympäristöön liittyvät paineet edistää rakennus- ja energia-alojen kestävää kehitystä ovatkin osasyy siihen, että Al Bustanin omistaja valitsi Kamstrupin kokonaisvaltaisen mittausratkaisun älykkäine vesi-, jäähdytysenergia- ja sähkömittareineen.

"Toimitusaika oli tiukka, mutta MTTS:n ja Kamstrupin tiimien hyvän yhteistyön ansiosta onnistuimme laatimaan räätälöidyt ratkaisut ja lähettämään kilpailukykyiset ehdotukset määräaikaan mennessä."

MTTS:n tulevaisuuden näkymät

MTTS osallistuu King Abdullah Financial District (KAFD) ‑hankkeen tarjouskilpailuun. Kyseessä on merkittävä älymittaushanke, jossa yhdistyvät Kamstrupin sähkö-, vesi- ja jäähdytysmittareiden etäluenta ja laskutus. Hanke ei ole kuitenkaan vielä varmistunut. Monet KAFD:n kaltaiset suuret hankkeet ovat valtion eläkerahastojen omistuksessa, mutta niitä kehitetään ja johdetaan yksityisinä organisaatioina. "Yksityisomisteisten hankkeiden ohella valtio toteuttaa parhaillaan pilottihankkeita maan eri osissa, ja tämä on tärkeä tavoite ensi vuoden suunnitelmassamme", kertoo Abdul Rahman Dabban.

Yritysasiakkaiden ja kotitalouksien käyttäjäkohtainen mittarinluenta ei ole pakollista. Tyypillisesti vain valtion energia- ja vesihuoltoyhtiöillä on oikeus laskuttaa yritys- ja yksityisasiakkaita. Megaluokan hankkeet, joissa energia- ja vesihuoltoyhtiöt laskuttavat omistajia eivätkä suoraan vuokralaisia, ovat kuitenkin lisääntyneet. Siksi omistajat ovat asteittain siirtymässä kiinteästä laskutuksesta vuokralaisten käyttäjäkohtaiseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen.

"Omistajat ovat alkaneet arvostaa älymittaustekniikoiden hyötyjä, sillä mittareiden etäluenta on kätevää omistajan kannalta. Se varmistaa oikean ja luotettavan laskutuksen ja mikä tärkeää, mahdollistaa suuremmat tuotot mittarinluentatoiminnasta."

Abdul Rahman Dabban, mittarimyyntivastaava, MTTS

Taloudellisesti paras ratkaisu on vaihtaa yhä enemmän mekaanisia mittareita etäluettaviin mittareihin. 

Sen lisäksi, että käyttäjäkohtainen laskutus vähentää energia- ja vesihuoltoyhtiöin ja kiinteistönomistajien toimintakustannuksia, se myös kannustaa kuluttajia muokkaamaan kulutustottumuksiaan ympäristöystävällisempään suuntaan.