Onnistunut älymittarikumppanuus vakauttaa sähkönjakelua kysynnän hallinnan avulla.

Mutkaton prosessi

"Meillä on tämän ja muiden hankkeiden perusteella erinomaiset kokemukset Kamstrupin radioverkosta ja suorituskykyisistä älymittareista."

Kamstrupin avoin ja yhteentoimiva kehittyneen mittausinfrastruktuurin (AMI) ratkaisu integroituu Livewiren mittaustiedon hallintajärjestelmään ja tuottaa 30 minuutin energiaprofiileja.

Kokonaisjärjestelmän ansiosta loppuasiakas saa reaaliaikaista dataa ja kattavan kuvan energiankulutuksesta. AMI tarjoaa selkeitä etuja, kuten sähköä tuhlaavien laitteiden tunnistamisen ja Etelä-Afrikan monimutkaisen tariffijärjestelmän hallinnan. Se on myös ensiaskel kohti aitoa älyverkkoa, joka helpottaa kysynnän hallintaa. Vakaa tietovirta auttaa vakauttamaan asuinalueiden energianjakelua ja laskutusta.

30 minuutin energiaprofiilit

Asiakas voi tarkastella päivittäisiä asunto- tai asuntoryhmäkohtaisia 30 minuutin energiaprofiileja haluamassaan järjestyksessä. Järjestelmän ansiosta asukkaita voidaan laskuttaa heidän todellisen kulutuksensa mukaan.

"Mittaustiedon hallintajärjestelmämme integrointi Kamstrupin UtiliDriver-head-end-järjestelmään sujui harvinaisen mutkattomasti. Järjestelmä sijaitsee palvelinkeskuksessamme Kapkaupungissa, ja sen suorituskyky on vaikuttavat 100 prosenttia. Meillä on tämän ja muiden hankkeiden perusteella erinomaiset kokemukset Kamstrupin radioverkosta ja suorituskykyisistä älymittareista."   
Attie van Jaarsveldt, projektipäällikkö, Livewire Engineering and Consulting

Hankkeen kehitti ja toteutti Rand Aidin toimeksiannosta Johannesburgin Fourwaysissä toimiva online-energiatietopalveluyhtiö Station7. Backend-integroinnista vastasi Kamstrupin eteläafrikkalainen kumppani Livewire Engineering & Consulting Kapkaupungissa. Käyttöönotto suoritettiin kuuden viikon ennätysajassa, johon sisältyi Livewiren mittaustiedon hallintajärjestelmän ja Kamstrupin UtiliDriver®-head-end-järjestelmän välinen integrointi sekä Kamstrupin radioverkon, keskittimien ja yksi- ja kolmivaiheisten älymittarien toimittaminen.

Modderfontein, Johannesburg, Etelä-Afrikka

Asiakas: Rand Aid Luxury Retirement Village 

Kamstrupin yhteistyökumppanit: 

– Station 7
– Livewire Engineering and Consulting.

Hanke: älyverkko-/AMI-ratkaisu:

– Kamstrupin UtiliDriver-head-end-järjestelmä
– Kamstrupin radioverkko
– yksi- ja kolmivaiheiset älymittarit
– Livewiren mittaustiedon hallintajärjestelmä.

Toteutus: vuonna 2012.