Tietosuojaperiaate

 

Tietosuoja on Kamstrupille kunnia-asia. Tietojen suojaaminen sekä tietojen väärinkäytön ja tietojen menettämiseen liittyvien riskien estäminen on meille erittäin tärkeää. Arvostamme sitä, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat kykyymme käsitellä heitä koskevia tietoja turvallisesti ja luottamuksella. Käsittelemme kaikkia tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU GDPR) ja muiden sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti. 

Luottamuksesi on meille tärkeää. Käytämme henkilötietojasi ainoastaan sovittuihin tarkoituksiin ja myöntämälläsi luvalla. Kamstrup säilyttää tietojasi vain lakisääteisesti sallitun ajanjakson. Sen jälkeen tuhoamme tiedot, jotka olemme keränneet tai jotka on toimitettu meille. Ilmoitamme perusteellisesti sen, millaista tietoa keräämme, kuinka sitä käytämme ja jaammeko sitä kolmannen osapuolen käyttöön.

Tässä tietosuojaperiaatteessa kerrotaan siitä, kuinka Kamstrup käsittelee henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

 1. vieraillessasi sivustoillamme, kun esim. selaat verkkosisältöämme tai täytät lomakkeita,
 2. käsitellessämme tietoa markkinointitarkoituksissa, esim. uutiskirjeiden tilaustiedot tai asiakaskyselyihin annetut vastaukset sähköpostitse tai sivustollamme,
 3. osallistuessasi tapahtumaan, messuille tms. ja ollessasi yhteydessä Kamstrupiin ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana tai sen jälkeen esim. tiedustelujen tai ostojen yhteydessä,
 4. lähettäessäsi yleisluontoisia kysymyksiä Kamstrupille, esim. sähköpostitse tai sosiaalisen median tai vastaavan kautta. 

Tietotyypit

Keräämme sinusta tietoja sen mukaan, mihin luokitukseen kuulut (ks. edellinen luettelo). Luokituksen mukaiset tietotyypit on lueteltu seuraavassa: 

1.Verkkosivustolla vierailija

 • Verkkosivuston kautta lähetetyt tiedustelut ja sähköpostitse saadut vastaukset
 • Avoimien työpaikkojen välilehdellä olevasta työpaikkahausta annetaan erilliset tiedot 
 • MyKamstrup-käyttäjätilin luomisen yhteydessä annettavat kirjautumistiedot

2.Markkinointi

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, työnimike ja mielenkiinnon kohteet
 • Edustamasi yritys tai organisaatio 
 • Tiedot siitä, oletko myöntänyt luvan tietojen käyttöön markkinoinnissa
 • Verkkomarkkinoinnin seurantatiedot, esim. oletko avannut viestin tai mitä linkkejä olet klikannut. 
 • Mittarin tiedot ja kustannukset (mekaaniset mittarit ja ultraäänimittarit)

3.Tapahtumat

 • Nimi, työnimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Mielenkiinnon kohteet
 • Edustamasi yritys tai organisaatio 
 • Osallistuminen messuille ja tapahtumiin

4.Yleisluontoiset tiedustelut 

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, työnimike ja mielenkiinnon kohteet
 • Dataprotokollat ja vastaavat yksityiskohtaiset tuotetiedot

Tiedonkeruun tarkoitus

Keräämme sinusta tietoja edellä mainitun luokituksen mukaisesti (ks. edellinen luettelo) seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kehittääksemme sivustoamme niin, että se palvelee tarpeitasi paremmin ja esittelee palvelumme mahdollisimman selkeästi
 • Vastataksemme tiedusteluihin ja viestiäksemme sähköpostitse, puhelimitse ja verkkolomakkeilla
 • Parantaaksemme palvelutasoamme ja optimoidaksemme markkinointiamme
 • Lähettääksemme suoramarkkinointimateriaalia sähköpostitse jne. suostumuslomakkeen tietojen mukaisesti
 • Varmistaaksemme, että noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, esim. EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä ja Tanskan lakia kaupan pitämisen käytännöistä.
 • Dokumentoidaksemme lainsäädännön noudattamista
 • Varmistaaksemme teknisten ja organisatoristen turvallisuustoimenpiteiden käyttöönoton ja ylläpidon
 • Pystyäksemme käsittelemään rekisteriin kuuluvien ja muiden henkilöiden tiedustelut ja reklamaatiot 
 • Varmistaaksemme, että pystymme tutkimaan kaikki epäillyt tai vahvistetut tietosuojaloukkaukset ja raportoimaan niistä rekisteriin kuuluville henkilöille ja viranomaisille
 • Pystyäksemme osallistumaan valvontaviranomaisten tarkastuksiin ja vastaamaan heiltä tuleviin tiedusteluihin
 • Selvittääksemme riita-asiat rekisteriin kuuluvien henkilöiden ja kolmansien osapuolten kanssa
 • Suorittaaksemme tilastollisia analyysejä

Profiloinnin avulla pystymme tuottamaan kohdistettua, täsmällistä viestintää, joka perustuu mm. annettuihin tietoihin, sivuston käyttäjän aiempiin käynteihin ja toimintaan sivustolla sekä sähköpostitse saamiemme tietojen seurantaan. Tietoja käytetään segmentointiin, liidien luokitteluun ja kohdehenkilöiden valmisteluun. 

Lähde

Keräämme henkilötiedot suoraan sinulta. Keräämme tietoja myös itse tekemistäsi tai edustamasi yrityksen tekemistä tiedusteluista, jotka olemme saaneet puhelimitse, sähköpostitse, messuilta tms. Saamme tietoa myös verkkosivuston kautta, esim. sähköpostilisäosien ja muiden seurantatoimintojen avulla.

Henkilötietojen keruun ja käsittelyn oikeusperusta

Edellä mainituissa tarkoituksissa tehtävän tietojen käsittelyn oikeusperusta:

 • Sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin annettu lupa, vrt. Tanskan laki kaupan pitämisen käytännöistä
 • Verkkosivuston seuranta ja muiden seurantatoimintojen käyttö sähköposteissa, vrt. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi
 • Artiklassa 6(1)(f) mainittua intressivertailua koskeva ehto; Kamstrupin oikeutettuihin etuihin kuuluu toimittaa sinulle ja edustamallesi yritykselle kohdistettua palvelua sekä suojata IT-järjestelmät ja yritystiedot
 • Oikeudelliset velvoitteemme tietopalvelujen tarjoajana, esim. IT-tietoturvan kannalta
 • Tarvittavat vaiheet, jotka tehdään pyynnöstäsi ennen mahdollisen sopimuksen solmimista
 • Tarvittavat vaiheet, jotka tehdään vastataksemme tekemiisi tiedusteluihin

Jos kolmannen osapuolen, esim. työnantajasi, ja meidän välille syntyy kiistaa, pystymme määrittämään oikeudelliset vaatimuksemme ja puolustamaan sekä puoltamaan niitä oikeusperustan mukaisesti.

Myönnetyn luvan peruuttaminen

Jos tietojen käsittely on luvanvaraista, sinulla on oikeus peruuttaa aiemmin myöntämäsi lupa. Tämä ei koske niiden tietojen käsittelyä, jotka on luovutettu tai joita on käsitelty ennen luvan peruuttamista.

Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietojasi CRM-järjestelmässämme sen ajan, jonka olemme yhteydessä sinuun ja edustamaasi yritykseen. Saatamme säilyttää tietojasi pidempään, jos dokumentaation hallinta, sopimuksen täyttäminen tai lakisääteiset vaatimukset näin edellyttävät.

Sähköpostitse lähetettävää myynninedistämismateriaalia koskevia lupia (vain suoramarkkinointi) säilytetään kolme vuotta niiden lähettämisestä (vanhentumisaikoja koskevien sääntöjen perusteella). Tämä ei koske tilannetta, jossa samaan viestintään liittyy muuta tietoa, joka oikeuttaa pidempään käsittelyaikaan muiden syiden, esim. lakisääteisen vaatimuksen takia. 

Käsittelemme tällaista tietoa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti niin kauan, kuin se on tarpeen kolmannen osapuolen etujen tai omien etujemme kannalta. 

Tiedottamisvelvollisuus

Sinulla ei ole velvollisuutta antaa meille tietoja, joita pyydämme sinulta. Muistathan kuitenkin, että jos kieltäydyt antamasta meille pyytämiämme tietoja, et välttämättä ole oikeutettu käyttämään tarjoamiamme palveluita. 

Oikeutesi

Sinulla on oikeuksia yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Näitä oikeuksia ovat mm.:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
 • Oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojesi poistamiseen
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, ja
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, esim. Tanskan tietosuojaviranomaiselle.

Muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaperiaatteemme muutoksiin. Päivitettyä tietosuojaperiaatetta sovelletaan, kun jatkat verkkosivustomme käyttöä ja kun käytämme henkilötietojasi. Luethan tietosuojaperiaatteemme säännöllisesti.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai omista oikeuksistasi, yhteyshenkilösi on tietosuojavastaava Malene Dich, dpo@kamstrup.com

Kamstrup A/S, Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg Tanska