Kvalitetsstyring

Vores politik 
Vi arbejder vedvarende og målrettet for at bevare et image som en producent af kvalitetsprodukter og -systemer, der tilbyder services, der svarer til kundernes forventninger. Dette sikrer vi ved overholdelse af lovgivningens krav, risikostyring, korrigerende og forebyggende handlinger og en kontinuerlig forbedring af kvalitetssystemets effektivitet, hvor ledelsen er aktivt involveret. Vi uddanner vores medarbejdere og tilskynder dem til at tage aktiv del i kvalitetsarbejdet. 

Vores produkter og services skal leve op til kundernes behov og forventninger på følgende områder:

 • Udnyttelsesværdi
 • Komplette løsninger
 • Teknik
 • Design
 • Produktets ydeevne
 • Ingen defekter
 • Driftssikkerhed
 • Servicevenlighed
 • Samlede ejeromkostninger
 • Kundesupport
 • Miljømæssig og personlig sikkerhed
 • Akkrediteret kalibrering

Kamstrup har været certificeret i overensstemmelse med ISO 9001 siden 1993.

Akkreditering

Kamstrups laboratorium for kalibrering af el-, varme-, køle- og vandmålere er akkrediteret af DANAK (Danmark) i overensstemmelse med ISO 17025.

DANAK er medlem af EA (European cooperation for Accreditation) og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK er det danske akkrediteringsorgan – udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet.

Kamstrup udfører verifikation og kalibrering af el-, varme-, køle- og vandmålere i overensstemmelse med vores akkrediteringer. 

Kamstrup er certificeret i henhold til EU’s direktiv om måleinstrumenter (2014/32/EU) modul D og har verifikationsgodkendelse fra en lang række regeringer fra lande uden for EU.

Stikprøvekontrol af målere

Få den helt rigtige service hos Kamstrup. Vi tilbyder at stå for både den fysiske og administrative stikprøvekontrol af jeres forbrugsmålere. Kontrollen foregår på vores eget laboratorium, som er DANAK-akkrediteret, så du altid får den bedst mulige service. Vælg mellem ad-hoc stikprøvekontrol eller få en servicekontrakt, der passer præcis til jeres behov.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6