Miljø, energi og arbejdsmiljø

Vores politik
Vi stræber mod en mindre påvirkning af miljøet, samtidig med at vi også tager højde for vores forretningsmål. Samtidigt er Kamstrup en virksomhed med en høj grad af sundhed, sikkerhed og trivsel blandt medarbejderne.

 

Vi vil:

  • Forhindre negative miljømæssige påvirkninger ved at fokusere på ressourcehåndtering 
  • Forhindre ulykker og arbejdsrelateret sygdom 
  • Anlægge en risikobaseret tilgang til sikkerhed og håndteringen af relaterede risici 
  • Overholde de lovbestemte krav samt kontraktlige og interne krav.
  • Opsætte mål for kontinuerlige forbedringer 
  • Uddanne medarbejderne og tilskynde dem til at tage aktiv del i arbejdet om miljø og arbejdsmiljø. 
  • Kommunikere åbent om miljø- og arbejdsmiljøforhold både internt og eksternt.
  • Mindske den miljømæssige påvirkning fra produkter, produktionsprocesser og -anlæg og dermed understøtte FN’s bæredygtighedsmål nr. 6 (rent vand og sanitet), nr. 7 (vedvarende energi) og nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion). 
  • Anvende leverandører, der overholder Kamstrups krav. 
  • Sikre, at personer, der færdes på Kamstrups områder, overholder de relevante lovkrav og Kamstrups regler. 

Læs mere om vores politikker og ansvarlighed

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6