Virksomhedens sociale ansvar

Vores politik 
Vi har udarbejdet en social ansvarlighedspolitik (CSR) for at konkretisere de etiske krav, vi forventer overholdt af både os selv og vores partnere. Politikken er derfor også en retningslinje, når vi indgår interne og eksterne kontrakter.

Kamstrup tilsluttede sig FN’s Global Compact i januar 2010. FN’s Global Compact er det største CSR-initiativ i verden. FN’s Global Compact ansporer virksomheder til at arbejde for ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og korruptionsbekæmpelse samt at implementere principperne i praksis.

Ved at tilslutte os FN’s Global Compact forpligter vi os til at berette om de måder, vi er socialt ansvarlige på. Samtidigt forpligter vi os til at udvikle en plan for, hvordan vi skal blive endnu mere socialt ansvarlige i de kommende år.

Læs mere om vores politikker og ansvarlighed

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6