Juridisk afklaring sikrer mulighederne ved fjernaflæsning

Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside den 26. januar 2018:

Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke. Konklusionen er, at virksomheder under visse betingelser ikke behøver samtykke fra forbrugere, hvis de ønsker at aflæse måleren oftere, end de gør i forbindelse med fakturering.

Den 25. maj 2018 gælder nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU, idet databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Energistyrelsen har i den forbindelse været i dialog med Justitsministeriet for at afklare hjemmelsgrundlaget for hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål. 

Energistyrelsen vurderer, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f under forudsætning af, at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes. Dermed vil hyppigere aflæsning af målerdata ikke behøve samtykke fra forbrugeren. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt:

  • Data skal anvendes til bl.a. driftsoptimering (eksempelvis overvågning af lækager), øget forsyningssikkerhed, præcis aflæsning m.v., da dette kan ses som værende i samfundets interesse eller udgøre en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f.
  • De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 skal overholdes.

Læs mere om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.