En ny løsning til overvågning af flow og tryk

Detaljeret viden om distributionsnetværket

Kamstrups nyeste smart metering løsning tæller tre nye produkter der åbner op for nye muligheder for indsamling og bearbejdning af information om forbrug, tryk og vandspild i distributionsnetværket.

Vandværkerne får nu helt nye muligheder indenfor driftsoptimering med Kamstrups lancering af tre produkter, der sammen gør det nemmere at overvåge netværket,  sikre det optimale netværkstryk og begrænse vandspildet: en ny trykmåler, en ny løsning til distriktsmåling samt en markant opdatering af det populære READy aflæsningssystem, der introducerer nye værktøjer til databehandling og analyse. 

Kamstrup PressureSensor måler løbende både det generelle trykniveau i ledningsnettet samt eventuelle skadelige trykstød. Den batteridrevne trykmåler fjernaflæses automatisk via et READy netværk, og den opdaterede viden giver vandforsyningen overblik over mulighederne for at optimere trykket og dermed forlænge ledningsnettets levetid, minimere antallet af brud og lækager og reducere energiforbruget, samtidigt med at det rette tryk leveres ved forbrugeren. 
”Ofte vil det være muligt at sænke trykket i ledningsnettet permanent eller i perioder, hvilket resulterer i lavere drifts- og energiudgifter samt markant mindre vandspild. F.eks. vil en reduktion i trykket kunne måles direkte på, at lækageniveauet i netværket falder. Derudover betyder registreringen af de skadelige trykstød, at værkerne bliver i stand til at identificere kilderne, eliminere dem og dermed minimere risiko for skader i nettet,” forklarer Ricki Korsholm, Product Group Manager i Kamstrup. 

Kamstrups nye løsning til sektionsovervågning og distriktsmåling gør det muligt for vandværkerne at lave sektionering og dermed målrette deres fejlfinding. Løsningen skaber desuden det optimale grundlag for analyser af vandspild og nattetimeforbrug. Den består af en Siemens MAG8000 vandmåler forbundet med en READy Gateway kommunikationsenhed fra Kamstrup, der kan fjernaflæses via et READy netværk. 
Optimal udnyttelse af målerdata
Herudover har Kamstrup videredudviklet det populære READy aflæsningssystem og opgraderet det tilhørende program til dataanalyse og -visualisering, READy Manager. Dette skal sikre vandforsyningerne maksimal udnyttelse af deres målerdata, så de kan fokusere deres indsats, der hvor behovet og gevinsten er størst. 

READy Manager tilbyder nu bl.a. visualisering af forbrug, kortvisning samt en effektiv vandspildsanalyse, der opdaterer det samlede vandspild i hele netværket eller udvalgte sektioner, så vandværket hurtigt kan opfange lækager og sprængninger. Værket har desuden mulighed for at udpege op til 50 prioritetsmålere, der aflæses ned til hvert 5. minut, hvilket resulterer i et mere nuanceret billede ift. fejlfinding og trykoptimering. Samtidig kan READy Manager benyttes til aktiv lækagesøgning og danne grundlag for prioritering og dimensionering, når ledningsnettet skal renoveres. 

”Målerdata bliver rigtig værdifulde, når forsyningsselskaberne bruger dem som basis for at træffe beslutninger, der optimerer deres forretning og daglige arbejde. Vores nye trykmåler og løsning til distriktsmåling leverer de nødvendige data, og READy Manager gør det nemt at omsætte denne viden til konkrete resultater, ” siger Steen Schelle Jensen, Head of Product Management i Kamstrup.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Head of Product Management Steen Schelle Jensen, Kamstrup, telefon: 89 93 11 91  
Product Group Manager, Ricki Korsholm,  Kamstrup, telefon  89 93 14 30


Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.