Kamstrup lancerer markedets mest fleksible varmemåler

Nøgleordet er fleksibilitet

I MULTICAL® 403 får varmeværkerne en måler, der skaber helt konkrete og målbare tidsmæssige og økonomiske besparelser.

Fleksibilitet i design og funktionalitet sparer tid og penge
Varmemålerens kompakte design gør MULTICAL® 403 både installations- og servicevenlig og betyder, at den kan tilpasses alle installationer uden at gå på kompromis med displayvinklen. Derfor er tidsforbruget og omkostningerne ved installation og vedligeholdelse lavere end nogensinde før. 

Målerprogrammets spændvidde fra qp 0,6 til qp 15 m3/h gør MULTICAL® 403 egnet til mange typer applikationer fra lejligheder til indkøbscentre og kontorbygninger. Og de mange konfigurationsmuligheder, som kan foretages direkte via målerens fronttaster, betyder, at varmeværkerne nu kun behøver have én type måler på lager. Parametre som f.eks. skæringsdatoen og flowsensorens placering i frem- eller returløb kan indstilles på installationsstedet uden brug af specialværktøj. Dermed skal der bruges færre ressourcer på planlægning.
Nem adgang til data som basis for driftsoptimering
MULTICAL® 403 understøtter fjernaflæsning, som betyder hurtigere afregning og giver værkerne øjeblikkelig adgang til de informationer, de skal bruge til at analysere og optimere deres applikationer. Dataloggeren kan programmeres til at levere helt ned til minutværdier, så varmeværkerne hurtigt og effektivt kan identificere f.eks. lastprofiler, fejl og uoverensstemmelser.

Afhængig af varmeforsyningens behov kan MULTICAL® 403 udstyres med en række kommunikationsmoduler, bl.a. Wireless eller Wired M-Bus samt pulsind- og udgange. Softwareopdatering af måleren og modulet kan ske separat. For varmeværkerne betyder det, at fremtidige opgraderinger kan foretages trådløst efterhånden som nye muligheder og udfordringer opstår uden at påvirke legale registre, måleraflæsninger eller netværksstyring.
Øget nøjagtighed og reducerede livstidsomkostninger
Det samlede dynamikområde er i MULTICAL® 403 øget til 1600:1 fra mætningsflow til startflow (qp:qi = 250:1). Det sikrer, at selv det lavest mulige flow måles, så varmeværkerne kan regne med nøjagtig fakturering.

”Selv med et øget dynamikområde giver MULTICAL® 403 væsentligt mindre tryktab end tidligere versioner. Det reducerer energiforbruget for cirkulationspumper og begrænser anlæggets energitab til et absolut minimum – hvilket alt sammen bidrager til produktets meget lave samlede livstidsomkostninger,” forklarer Søren Lang, Product Group Manager i Kamstrup.
Kamstrups nyeste varmemåler, MULTICAL® 403, er baseret på innovativ ultralydsteknologi og høj kvalitet kombineret med forståelsen af de krav og udfordringer varmeforsyninger står overfor i dag og i fremtiden.  Måleren er typetestet i henhold til den helt nye standard EN 1434:2015 og er typegodkendt som både varmemåler, kølemåler og kombineret varme-/kølemåler.

”Markedet efterspørger målerløsninger, der gør det nemmere at gøre arbejdet bedre. I MULTICAL® 403 får varmeværkerne en måler, der giver dem helt konkrete og målbare tidsmæssige og økonomiske besparelser i dag og samtidigt understøtter kravene til yderligere effektivisering og optimering af fremtidens energimåling,” siger Søren Lang.

For yderligere oplysninger kontakt:

 Product Group Manager, Søren Lang, Kamstrup, telefon: 89 93 10 32
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.