Kamstrup starter 2018 med ny CEO og høje ambitioner

Kim Lehmann bliver fra den 1. januar 2018 ny CEO hos teknologivirksomheden Kamstrup efter Per Asmussen, der forlader Kamstrup af helbredsmæssige årsager.

Kim Lehmann kommer fra en topstilling som President og CEO hos det tidligere GN selskab, GN Otometrics. Han har leveret imponerende resultater i GN Otometrics og en række andre high-tech virksomheder, hvor han har skabt vækst og udviklet virksomhederne til profitable forretninger.

”Kim Lehmann har med sin internationale erfaring og indsigt i at udvikle hardware og software til et globalt marked den rette profil til at løfte arven efter Per Asmussen” udtaler Jørgen Wisborg, bestyrelsesformand for Kamstrup. ”Jeg har tillid til, at Kamstrup under Kim Lehmanns ledelse vil forblive en sund forretning, der fortsat kan finansiere et udviklingsniveau, der er markant højere end vores nærmeste konkurrenter. Det er en af hjørnestenene i at indfri vores vision om at være verdens førende leverandør af intelligente måleløsninger til energi- og vandforsyningen. Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde”.

Kim Lehmann overtager en virksomhed, der har oplevet kontinuerlig profitabel vækst gennem de seneste otte år, og under Per Asmussens ledelse konstant har udfordret grænsen for, hvor meget værdi en intelligent måleløsning kan skabe for forsyningen. Per Asmussen overlader en velkonsolideret virksomhed med et stærkt fundament til den nye direktør. Han skal sikre fortsat vækst og videreudvikle virksomhedens rejse fra intelligent måling til digitalisering af forsyningen. Direktionen i Kamstrup vil derfor fremover udgøres af Kim Lehmann og CFO Henrik Rom.

”Kamstrup er en utrolig spændende virksomhed med et kæmpe vækstpotentiale, og det glæder jeg mig til at blive en del af. Teknologi og digitalisering kan skabe stor værdi for forsyningsselskaber i hele verden, og det er selvfølgelig vigtigt at udnytte det store potentiale, der blandt andet ligger i at reducere vand- og energispild imellem forsyningen og forbrugeren. Kamstrup er anerkendt for at levere kvalitet og for sin tekniske ekspertise, og jeg ser frem til at videreføre den innovationskultur, som er afgørende for at skabe resultater”, fortæller Kim Lehmann.

Kamstrup producerer intelligente løsninger til måling og optimering af vand-, varme- og elforsyning i hele verden, og virksomheden har blandt andet et ambitiøst mål om, at én milliard mennesker en dag skal have rent vand fra et forsyningsnet med Kamstrup-intelligens. Virksomheden har hovedkvarter i Stilling og beskæftiger 1250 medarbejdere i 24 lande og forventer en omsætning på DKK 2 mia. i 2017.

For yderligere information kontaktes bestyrelsesformand Jørgen Wisborg på tlf. 89 32 22 11

”Kamstrup er en utrolig spændende virksomhed med et kæmpe vækstpotentiale, og det glæder jeg mig til at blive en del af.”

- Kim Lehmann