Kamstrup ny partner i NCE Smart Energy Markets

Stilling, Danmark

Kamstrup ser store perspektiver i partnerskabsaftalen med den internationale industriklynge NCE Smart Energy Markets, der tæller 41 offentlige og private virksomheder.

Danske Kamstrup er markedsleder indenfor intelligente løsninger til energi- og vandmåling i Norden. Således har Kamstrup en stærk position på det norske elmålermarked, mens det norske vandmarked stadig er under udvikling. I dag er det blot cirka halvdelen af de norske husstande, der har installeret en vandmåler, og derfor ser Kamstrup et stort potentiale i Norge.    

I de senere år er nordmændene begyndt at se rent vand som en vigtig ressource. Og her kan Kamstrup byde ind med at udnytte den eksisterende energiinfrastruktur til aflæsning af elmålere til også at kunne medtage vandmåling. Dermed får Norge et mere omfattende og effektivt netværk til indsamling af målerdata, mens Kamstrup bliver mere kendte som systemleverandør på det norske vandmarked.

”Der er meget fokus på energieffektivisering i

hele Europa. Derfor er vi nød til at se på alle led i kæden. Produktion, distribution og ude hos kunderne. Hos Kamstrup ønsker vi at at samarbejde med de mest innovative i branchen, og her har eksempelvis eSmart skabt nogle meget spændende nye løsninger, der i dag testes i Norge”, siger Kristian Hammer, Sales Manager i Kamstrup Norge, om baggrunden for partnerskabsaftalen.

Kamstrup får med aftalen udbygget netværket og et endnu dybere indblik i det norske vandmarked, der primært drives af kommunale værker. I forbindelse med aftalen bliver Kamstrup partner i et pilotprojekt i Hvaler Kommune.Her vil Kamstrup i tæt samarbejde med kommunen og virksomheden eSmart Systems koble et intelligent vandsystem på Hvalers

Hvalers eksisterende projekt for intelligent elmålere under navnet Smart Energi Hvaler.

Kamstrup har som leverandør af elmålersystemet i forvejen et indgående kendskab til infrastrukturen og skal i første omgang koble 4.000 vandmålere op på systemet, så data kan hjemtages via elmålerne.

"Projektet på Hvaler er et af de mest innovative projekter i Nordeuropa. Med de udfordringer, verden står overfor med udpræget vandmangel og udfordringer med vandkvaliteten, er dette også vældig interessant i en global sammenhæng”, siger Jesper Daugaard, Senior Vice President, for Global Marketing i Kamstrup

"eSmart Systems er et godt match for Kamstrup og vores visualiseringsprogram eButler. Mens eSmart har fokus på innovation indenfor driftsoptimering for forsyningsvirksomhederne, har eButler det på forbrugersiden. Derfor ser vi også partnerskabet som et springbræt til at introducere eButler i Norge, hvor vi ser en masse muligheder”, siger Kristian Hammer.

NCE Smart Energy Markets
 
• International netværk etableret I 2009
• Offentlig-privat partnerskab bestående af 41 virksomheder 
• Microsoft, SAAB og COWI er blandt partnerne