Innovativ vandmåler ”lytter” sig til lækager

25. september, 2019

Ny brug af ultralydsteknologi gør det muligt at identificere og mindske antallet af lækager ved hjælp af akustiske støjmålinger. Det giver mulighed for en mere proaktiv indsats mod vandspild.

 

Teknologivirksomheden Kamstrup A/S lancerer nu en løsning bestående af en ny intelligent vandmåler og analysesoftware. Udover præcis afregning af forbruget, benytter den nye intelligente måler også innovativ ultralydsteknologi til at spore mulige lækager ved at opfange lydbølger i vandflowet og registrere akustisk støj.

”Tænk, hvis vores målere kunne høre alt det, vi ikke kan se,” forklarer Stig Knudsen, produktchef hos Kamstrup, om idéen til den nye måler. Og 4 år efter tanken opstod, lancerer virksomheden altså nu en banebrydende løsning til akustisk lækageovervågning.

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med blandt andre Skanderborg Forsyning og Børkop Vandværk. Løsningen gør først og fremmest lækageovervågningen meget mere effektiv, idet den skaber øget transparens over forsyningsnetværket.

Med den nye viden er der således grobund for langt større værdiskabelse. Nu kan intelligent måling nemlig bruges meget mere proaktivt til at effektivisere arbejdet med at lokalisere lækager og nedbringe det overordnede vandspild yderligere.

Co-creation med forsyningsselskab

I dag er lækageovervågning ofte en tidskrævende, ineffektiv og dyr opgave for forsyningerne – særligt i jord- og stikledninger. Samtidig anslår en europæisk rundspørge foretaget af Ennova, at op mod 31 procent af forsyningernes samlede vandtab skyldes lækager i stikledninger. 

 
 

”I dag måler vi det vand, der leveres til den enkelte husstand, og har vi formodning om lækageproblemer i et område, kan det være svært præcist at finde lækager – særligt på stikledningerne. Vi har fx tilfælde, hvor vi i flere uger har gået og gennemlyttet et stort område manuelt. Det er dyrt – både i ressourcer og vandspild,” fortæller Jens Ravn Knudsen, fagleder, Skanderborg Forsyning.

Den nye løsning gør det imidlertid muligt at overvåge rørledningerne før måleren for mulige lækager. Samtidig indsnævres det geografiske område, der skal undersøges for at lokalisere lækagerne væsentligt. Og ud over driftsoptimering, er der også store gevinster at hente ved at udnytte asset management potentialet.

”For os ligger den helt store værdi i de data, der gør det muligt at optimere driften. Herhjemme har vi jo et relativt lavt vandspild, men når vi kan udnytte vores viden optimalt, kommer vi til at kunne identificere tegnene på et forestående brud og skifte præcis det rør, der trænger, allerede inden det lækker,” forklarer Jens Ravn Knudsen.

Sandkasse set-up i baghaven

Netop potentialet med den proaktive lækageovervågning var udslagsgivende, da Skanderborg Forsyning sagde ja til at blive en del af udviklingsprojektet omkring den nye måler. Og hos Kamstrup er de glade for, at den akustiske løsning er kommet til i samarbejde med aktører i branchen.

”Det er vigtigt for os at udvikle produkter, der passer til kundernes behov. Og i dette tilfælde har vores samarbejdspartnere bidraget med vigtig driftsmæssig erfaring, for hvordan er det lige, et hul egentligt lyder?” siger Stig Knudsen, Kamstrup.

Det fandt partnerne ud af i et stort sandkasse set-up i Kamstups egen baghave. Her eksperimenterede man med en række prototyper, holdt lyttemøder, testede støjkilder osv. Det viste sig nemlig, at der var stor forskel på, hvordan lyden fra et boret hul og et naturligt lækagehul lyder.

 
 
 

Vandværker gennemfører felttests

I udviklingen af løsningen til akustisk lækageovervågning er måleren blevet testet af flere forsyninger, for ”det er vigtigt, løsningen virker i virkeligheden”, som produktchefen påpeger.

Én af de forsyninger, der har deltaget i felttesten, er VandCenter Syd. Her installerede de 520 målere, der kunne lækagelytte på stikledninger i et område, hvor vandtabet i en længere periode har ligget højt – langt over 10 procent.

”I første omgang har vi kunnet konstatere et højt støjtal, og der er så fundet seks lækager. I flere tilfælde har bruddene på ledningen ligget lige før målerinstallationen, og derfor er de hidtil ikke blevet opdaget. Det blev de nu – og heldigvis for det. I flere tilfælde, lå lækagerne nemlig under huset, hvor det kunne have haft store følgeskader, hvis de blev ved med at stå og sive,” fortæller forsyningschefen, Henrik Uhd Markussen.

Fra vandforsyningens side glæder de sig over den nye viden og større detaljeringsgrad, der gør det muligt at være mere aktive i lækageovervågning og i højere grad prioritere deres indsats og yde bedre service.

Branchen efterspørger digitalisering

Netop potentialet i en proaktiv indsats er afgørende i at fremtidssikre vandforsyningen og imødegå de udfordringer, branchen står over for, lyder det fra rådgivende forretningschef hos EnviDan, Jesper Hall:

”Innovation og digitalisering går hånd i hånd, når vi skal tage vare på vores knappe vandressourcer. Særligt når data kan bruges intelligent til driftsoptimering – ikke blot til forbrugsafregning, men som grundlag for prioritering af vedligehold og investeringer, er det med til at sikre en optimal vandforsyning.”

Akustisk lækageovervågning er én blandt flere nye løsninger fra Kamstrup, der vil fortsætte med at investere i innovativ teknologisk udvikling, som det lyder i årsregnskabet for 2018.

Fakta

 

Den akustiske lækageovervågning består af vandmåler flowlQ® 2200 med integreret akustisk lækageovervågning koblet op på analyseplatformen Leak Detector samt en række service og træningsmuligheder.

Løsningen er udviklet i samarbejde med Skanderborg Forsyning og Børkop Vandværk. Derudover har VandCenter Syd og Trefor har gennemført felttest med i alt 1.000 målere fra september 2018 – juni 2019. 

For yderligere information kontakt:

Stig Knudsen
Product Manager, Water Division 

Tlf.: 89931382
Mail: skn@kamstrup.com

 
 
 
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.