Danmark indtager førerposition i EU

Stor samfundøkonomisk gevinst

Kamstrups netop underskrevne kontrakt med DONG Energy på 1 million fjernaflæste elmålere understreger Danmarks position som førende indenfor intelligent måling i EU.

Danmark er foregangsland, når det gælder om at investere og integrere vedvarende energi i elnettet. Indenfor fem år vil vindkraften udgøre 50 procent af det danske elforbrug, og i 2035 skal hele el- og varmeforsyningen komme fra vedvarende energi. Samtidig vil der komme en stigende efterspørgsel på el i takt med, at der kommer flere elbiler på vejene og varmepumper bliver endnu mere udbredte.  

For at kunne håndtere den stigende mængde vindkraft og den stigende efterspørgsel på el generelt, er det helt centralt,
at Danmark investerer i et intelligent elnet. Med udrulningen af 1 million fjernaflæste elmålere i DONG Energy’s forsyningsområde frem til 2020, cementerer Danmark sin position som foregangsland inden for intelligent måling. Samtidig underbygger kontrakten mellem Kamstrup og DONG Energy den politiske energiaftale og regeringens smart grid-strategi. 

Beregninger foretaget af Dansk Energi og Energistyrelsen viser således, at der er en stor samfundsmæssig gevinst ved at investere i et intelligent elforsyningsnet.
Alene forbrugerne ventes at ville spare cirka 390 mio. kroner om året som følge af udrulningen. 

Hertil skal lægges de enorme driftbesparelser som fjernaflæsningen giver, når energiselskaberne kan håndtere forbrugsaflæsningerne ganske automatisk. En skjult gevinst er der ligeledes ved, at de nye intelligente elmålere har et langt lavere strømforbrug end de gamle, mekaniske målere. Kamstrup vurderer, at set over en hel driftsperiode, i DONG Energy’s tilfælde 15 år, kan denne besparelse løbe op i over 100 mio. kroner.

”Danmark har fuldt tryk på den grønne omstilling båret frem af stærke danske klimaløsninger og ambitiøse politiske visioner om et CO2-neutralt samfund. Her spiller de intelligente målersystemer en helt central rolle i den grønne omstilling. Dels bliver energiselskaberne endnu mere energieffektive, dels får forbrugerne med en fjernaflæst elmåler langt lettere ved at følge deres forbrug og skære ned på deres elregning.”

”Når systemet er i drift kan DONG Energy’s kunder få timeafregning efter faktisk forbrug. Differentierede timepriser hen over døgnet er med til at understøtte tanken om et smart grid samfund. Kamstrups målersystemer er med til at fremme den grønne energi i elnettet og udfase de fossile brændsler.”

Senior Vice President i Global Marketing, Jesper Daugaard, Kamstrup

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.