Kamstrup vinder smart metering ordre til 1 million danske hjem

Stilling, Danmark

DONG Energy vælger Kamstrup

Det er i dag blevet offentliggjort, at det bliver Kamstrup, der løber med det gigantiske DONG-udbud på en million fjernaflæste elmålere i Storkøbenhavn i Danmark.

Efter en skarp udvælgelsesproces og i tæt konkurrence med over 30 internationale selskaber har det danske energiselskab DONG Energy Eldistribution netop meddelt, at de har valgt Kamstrup som partner frem til 2034 til at løfte opgaven med at udrulle og drifte ca. 1 million fjernaflæste elmålere.
Den store ordre på 1,8 milliard kr. er ifølge CEO Per Asmussen et tydeligt bevis på, at Kamstrup har et særdeles konkurrencedygtigt set-up, ikke blot på produktion af kvalitetsmålere, men også når det gælder opsætning af målere samt hjemtagning og hosting af målerdata.
Projektet er et turnkey-projekt baseret på Kamstrups OMNIA SUITE, der både omfatter måler og hjemtagning af målerdata. Det betyder både produktionsarbejdspladser på hovedkontoret i Stilling, men også flere hundrede jobs til installation og drift, hvor data også vil blive hostet i Danmark.

”Jeg er overbevist om, at Kamstrup er den rette partner for DONG Energy. Cirka 1.500 elnetkunder vil dagligt få udskiftet deres måler i perioden 2017 til 2020, og vi vil sammen med Kamstrup gøre vores yderste for, at det sker på en for kunderne tilfredsstillende måde,”


- Morten Buchgreitz, koncerndirektør i DONG Energy.

”Med OMNIA SUITE har DONG Energy valgt en løsning, der er både robust og sikker. Samtidig tilbyder løsningen et intelligent design, der betyder, at ny funktionalitet kan uploades til målerne for at sikre, at løsningen også kan leve op til fremtidige krav”, fortæller Per Asmussen.

Med fjernaflæste elmålere og indførelse af timeafregning i Danmark vil elnet-kunderne fremover få målt deres energiforbrug en gang i timen. Måling på time-niveau er en forudsætning for, at der kan skabes et mere fleksibelt elmarked med mulighed for bedre udnyttelse af den vedvarende energiproduktion.