Analyse viser at forbrugsdata skaber værdi

En undersøgelse, foretaget af Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker og Kamstrup viser, at udnyttelsen af eksisterende teknologi omkring fjernaflæsning af forbrugsmålere allerede i dag kan være med til at indfri forsyningsstrategiens løfte om billigere vand og varme til danske forbrugere. Faktisk er investeringen i intelligent fjernaflæsning af forbrugsmålere 30 gange mindre end de potentielle besparelser, der er identificeret gennem undersøgelsen. 

Undersøgelsen har vist potentiale for besparelser inden for investeringer i infrastruktur, administration, kundeservice, driftsoptimeringer og energiforbrug. Ved løbende intelligent aflæsning af målerdata kan

forsyningerne optimere driften og energiforbruget samtidig med spild af vand og varme begrænses. Samtidig viser undersøgelsen et besparingspotentiale på op til 4.000 kr. pr husstand baseret på best practice eksempler inden for hver af undersøgelsens kategorier. Den gennemsnitlige besparelse for en husstand ligger på 1.300 kr. pr husstand.

Politisk indgreb kan sikre dansk klimateknologi

I forbindelse med EU persondataforordningen, som træder i kraft fra maj 2018, vil kravene til indsamling og behandling af målerdata blive skærpet. Dette bibringer uklarhed om, hvorvidt forsyningerne skal indsamle og vedligeholde tilsagn fra

danske forbrugere til den løbende brug af målerdata til andre formål end afregning. Skulle kravene til indsamling og behandling af data blive skærpet, vil forsyningerne ikke kunne udnytte det teknologiske potentiale ved fjernaflæsning af målerdata. Derudover vil et nej fra en enkelt forbruger kunne påvirke forsyningens datagrundlag, og dermed forhindre forbrugerne i hele forsyningsområdet i at få del i besparelserne. 

Et mindre politisk indgreb vil bidrage til, at danske vand- og varmeforsyninger får bedre rammer for at leve op til forsyningsstrategien i arbejdet med at opretholde billig og sikker forsyning til de danske forbrugere.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Ennova baseret på 10 interviews med hhv. 5 vandforsyninger og 5 fjernvarmeforsyninger med spredning ift. størrelse, geografi og målerleverandør.
  • Undersøgelsens resultater er baseret på igangværende eller afsluttede projekter omkring fjernaflæsning af forbrugsmålere.
  • De deltagende forsyninger forventer at fordelene ved fjernaflæsning vil stige I fremtiden, efterhånden som man får mulighed for at udnytte teknologien. 
  • Undersøgelsen viser et besparingspotentiale på op til 4.000 kr. pr husstand baseret på best practice eksempler inden for hver af undersøgelsens kategorier. Den gennemsnitlige besparelse for en husstand ligger på 1.300 kr. pr husstand.

Kontaktpersoner: 

Dansk Fjernvarme: Vicedirektør Kim Behnke, 24 95 46 40
DANVA: Direktør Carl-Emil Larsen, 20 33 85 15
Danske Vandværker: Direktør Allan Weirup, 40 20 92 42
Kamstrup: Senior Vice President, Jesper Daugaard, 51 26 66 57
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.