Kamstrup fortsætter væksten

Årsrapport 2018

Kamstrup, der er blandt verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling, leverer for niende år i træk rekordomsætning. I 2018 endte omsætningen på 2,4 milliarder DKK, og resultatet før skat blev 297 millioner DKK.

Ifølge Kamstrups CEO Kim Lehmann styrker årsresultatet Kamstrups position som frontløber inden for digitalisering af vand- og energiforsyningen.

’’Kamstrups fortsatte vækst er et bevis på vores vedholdende indsats for at hjælpe forsyningsselskaber med mere effektive måder at sikre rent vand og energi til så mange mennesker som muligt. Ved hele tiden at finde smartere måder at bruge data på, kan vi tilføre mere værdi til vores kunders forretning – vi hjælper dem med at spare tid, resourcer og penge,’’ siger Lehmann.

Vækst drevet af store projekter
Både Kamstrups varme/køling- og vandforretning oplevede en stigning i markedsandele i 2018, men det var el-forretningen, der tegnede den største fremgang, primært drevet af store projekter som Agder Energi i Norge og Radius i Danmark. I sidstnævnte projekt var der i slutningen af 2018 installeret ca. 700.000 målere, og i slutningen af 2019 vil projektet nå op på 1 million målere.

Det seneste store vundne projekt med ESB Networks i Irland er endnu et eksempel på, at der er et ønske på markedet om digitalisering af forsyningen. Kamstrup og Siemens skal i et konsortium levere en intelligent måleløsning, der omfatter 250.000 elmålere, et fjernaflæsningssystem og et datahåndteringssystem.

Fortsatte investeringer i teknologi
Kamstrup fortsatte med at investere i ekspansion og ny produktudvikling i 2018, og virksomheden ansatte knap 200 nye medarbejdere. Derudover har Kamstrup det seneste år lanceret flere nye analyseværktøjer på tværs af forsyningsbranchen. De er udviklet sammen med danske forsyninger, der har vist stor interesse for mulighederne for bedre at kunne lokalisere lækager, varmetab, ustabilitet og overbelastning i netværket.

Kamstrup forventer at fortsætte det høje investeringsniveau i innovativ teknologisk udvikling.

Yderligere udvidelse
I 2018 fortsatte Kamstrup også med at udvide globalt med åbning af nye

salgskontorer i Canada og Italien. I fremtiden forventes det, at antallet af nye kontorer øges yderligere.

’’Med de resultater vi ser i lande som Danmark, er der et kæmpe potentiale for at skabe øget værdi gennem digitalisering. Derfor vil vi investere meget i ekspansion i de markeder, hvor vi ser et potentiale, og som vil repræsentere en betydelig del af vores forventede vækst over de næste 10 år,’’ siger Lehmann.

’’FN’s verdensmål nummer 6 og 7 har til formål at sikre rent vand og sanitet samt bæredygtig energi. I samarbejde med forsyningerne mener vi, at vi kan gøre markante fremskridt ved at digitalisere distributionsnetværkene. Med data og teknologi kan forsyningerne reducere spild og bedre udnytte vand- og energiressourcer til fordel for deres forretning og ikke mindst de lokale samfund rundt om i verden,’’ fortsætter han.

Lehmann tilføjer, at Kamstrup stræber mod endnu et år med rekordomsætning.

’’Med de resultater vi ser i lande som Danmark, er der et kæmpe potentiale for at skabe øget værdi gennem digitalisering. Derfor vil vi investere meget i ekspansion i de markeder, hvor vi ser et potentiale, og som vil repræsentere en betydelig del af vores forventede vækst over de næste 10 år,’’ siger Lehmann.