Cleantech-virksomheden, Kamstrup, offentliggjorde i dag et positivt resultat for 2015, hvor virksomheden har haft rekordstor omsætning.

Kamstrup slår den tidligere rekord på 1.383 mio. kr. fra 2014 og kommer således ud med en årlig omsætning på 1.524 mio. kr. i 2015 med et overskud før skat på 202 mio. kr. Som forventet er resultatet før skat lavere end i 2014, hvilket væsentligt skyldes frasalget af virksomhedens hollandske gasdivision samme år.

I 2015 oplevede de globale el- og vandmarkeder moderat vækst, mens markedet for varmemålere var stagnerende. Trods stigende konkurrence formåede Kamstrup at vinde markedsandele på en række nøglemarkeder i 2015 og opnåede organisk vækst på 13%.

Virksomhedens vækst var særlig stærk på det globale vandmarked, i takt med at et stigende antal vandværker verden over har indset fordelene ved intelligente løsninger til vandmåling.

En af årsagerne til den øgede omsætning er Kamstrups fortsatte store investeringer i produktudvikling. Dette resulterede i flere nye løsninger på markedet i 2015 heriblandt især nye intelligente løsninger til vandsektoren til tryk- og lækageovervågning i hele distributionsnetværket. Investeringen i udvikling skabte også mere end 100 nye stillinger i Kamstrup i 2015. Det bragte antallet af medarbejdere op over 1000 i et historisk øjeblik for den danske leverandør af måleløsninger, 25 år efter virksomhedens beslutning om at gå fra mekaniske målere til udelukkende at fokusere på elektroniske løsninger.

De store udgifter til produktudvikling gør det økonomiske resultat for 2015 så meget desto mere imponerende, og Kamstrup er klar til at øge virksomhedens markedsandel og indtjening endnu mere i 2016 ifølge CEO Per Asmussen.

Som følge af den fortsatte vækst forventer virksomheden at skabe cirka 100 nye stillinger i 2016, hvoraf størstedelen bliver inden for produktudvikling og salg.
I 2015 vandt Kamstrup sin hidtil største ordre, da virksomheden underskrev en kontrakt med DONG Energy om at levere 1 million intelligente elmålere, aflæsningssystem og drift til kunder i Storkøbenhavn. 

For nyligt åbnede Kamstrup også et nyt kontor i Istanbul i Tyrkiet, hvilket bragte antallet af lande, hvori virksomheden er repræsenteret med et salgskontor, op på 24.

"Sejlene er sat til at fortsætte vores vækst som resultat af vores investering i produktudvikling og produktionsteknologi. De nye løsninger, vi har skabt, har styrket vores konkurrenceevne og position som branchens førende. Vi forventer vækst igen i 2016 og et lidt højere resultat end i 2015 primært på baggrund af væksten på eksportmarkederne især i vandsektoren. Vi vil fortsat investere kraftigt i disse områder for at sikre, at Kamstrup fortsætter med at drive udviklingen af intelligente målerløsninger," siger Per Asmussen.