Nyt rekordÄr for Kamstrup

2014 blev endnu et rekordår for Kamstrup, der formåede at skabe en organisk vækst på 9 procent i et marked præget af moderat vækst.

”Vi har øget vores afsætning inden for alle vores forretningsområder, og vi vokser især på de internationale vandmarkeder. Flere og flere vandværker har fået øjnene op for de store fordele som ligger i intelligent vandmåling, og vi har kunnet mærke en stigende interesse for vores vandløsninger igennem hele 2014”, 
CEO Per Asmussen.

Optmisme for 2015

Kamstrup fortsætter den positive fremgang fra tidligere år. Selv om de globale markeder indenfor energi- og vandmålere blot udviste moderat vækst i 2014, lykkedes det virksomheden at vinde yderligere markedsandele i en række lande. Således oplevede Kamstrup en organisk vækst på 9 procent i forhold til 2013 til i alt 1.383 mio. kr. Endnu mere markant var udviklingen i årets resultat før skat, hvor Kamstrup nåede 260 mio. kr. før skat.

Niveauet i både omsætning og indtjening er det højeste niveau i selskabets historie og kan i høj grad tilskrives Kamstrups 

investeringer indenfor produktudvikling, hvor flere succesfulde produktlanceringer har forstærket virksomhedens globale position. Samtidig har Kamstrup løbende investeret i en fortsat automatisering af produktionen og forbedret kvalitet, der har bidraget til det positive resultat.

Også frasalget af Kamstrups hollandske gasdivision har bidraget positivt til regnskabet, men dog ikke mere, end at resultatet også ville have været en ny rekord uden frasalget. Set i relation til Kamstrups øgede investeringer til udvikling af nye markeder og produkter samt den

generelle markedsudvikling, betegner Kamstrup årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

Kamstrup har oplevet tocifrede vækstrater på flere udenlandske markeder og forventer at fortsætte med at vinde markedsandele i 2015. Fremgangen skal i høj grad ses i lyset af Kamstrups investeringer i produktudvikling samt i forstærkede salgs- og markedsføringsaktiviteter. Ligeledes fortsætter Kamstrup investeringen i medarbejderstaben og forventer at ansætte cirka 100 nye medarbejdere i 2015, hvoraf to tredjedel er stillinger relateret til produkt- og markedsudvikling.

”Vi forventer fortsat vækst i 2015 inden for alle forretningsområder og især på vores globale vandmarkeder. Vi forventer dog et lidt lavere resultat end i 2014, hvilket primært skyldes engangsindtægten på frasalget af vores hollandske gasdivision, samt de øgede investeringer til produkt- og markedsudvikling”, udtaler Per Asmussen.