Hvorfor spilde vand?

Verdens Vanddag 2017

Vand er...

Nødvendigt… Dyrebart… Knapt… Vores ansvar

Hvert år fremhæver Verdens Vanddag et specifikt vandtema. Det er en god anledning til at fejre vand som en af vores vigtigste ressourcer og til at stoppe op og tænke over, hvordan vi kan bevare vores vand til kommende generationer. 

Under temaet ”Vand og Vandspild”, fremhæver Verdens Vanddag 2017 forskellige aspekter af bæredygtig brug af vand. På baggrund heraf er vi nødt til igen at spørge os selv, hvordan vi kan bekæmpe den globale vandudfordring. For den globale efterspørgsel forventes at stige med 50% i 2030, så vi skal håndtere vores vand ordentligt i alle faser fra indvinding, behandling og distribution til brug, indsamling og efterbehandling.

I Kamstrup leverer vi innovative løsninger, som hjælper vandforsyninger med at leve op til ansvaret for deres del af vandcyklussen – levering af sikkert og rent vand til deres forsyningsområder, mens de sparer vand og hjælper deres kunder til at gøre det samme. Vi tror på, at ved at arbejde sammen kan vi mindske vandspildet og gøre vandbesparelse en overkommelig opgave. 


Find ud af hvordan du kan optimere din vanddistribution, så du kan mindske dit vandtab og lær, hvordan dine forbrugere kan blive en værdifuld nøgle til at åbne det store vandtabspotentiale.

Hvad kan du gøre?

Kampen mod vandspild og uafregnet vand starter med at kortlægge, hvordan og hvor godt du udnytter dine vandressourcer. For kun når du kender omfanget af vandtabet i dit distributionsnetværk, kan du begynde proaktivt at mindske dit uafregnet vand. 


Lær mere om vandspild og uafregnet vand og download vores white paper med konkrete trin til at mindske begge.

Vandspild og uafregnet vand er en global
udfordring, men med de
rette løsninger kan vi overvinde den. Sammen.

En Kamstrup løsning


En Kamstrup vandmålingsløsning repræsenterer den næste generation af intelligente målere. Ved at kombinere den nyeste ultralydsteknologi med fjernaflæsning, kan vores vandløsninger tilbyde kunder det højeste niveau af kontrol, effektivitet og fleksibilitet.

Intelligente vandmålere til beboelse og industriel brug