Fra drive-by til fuldt digitaliseret løsning på 10 måneder

Analytics, lækagesøgning, tryksænkning

Hos Løkken Fjernvarme tror man på stejle læringskurver og hurtige resultater. Netværksaflæsning, nye målere og et nyt visualiseringsværktøj har derfor allerede bidraget til et lavere netværkstryk, effektiv lækagesøgning og optimeret ledningsrenovering, fordi forsyningen nu har det rette beslutningsgrundlag.

CustomerWorld DK
CustomerWorld DK

Da Løkken Fjernvarme i 2016 begyndte at grave ledningsnettets ældste rør op, kunne driftsleder Claus Christensen konstatere, at mange af dem ikke fejlede noget. Udskiftningen, som var en del af en langsigtet renoveringsplan, blev derfor sat på pause efter et par år. ”Det stod klart for os, at vi måtte vente til vi havde datagrundlaget til at lave tilstandsbaseret renovering.”

Dét grundlag har de fået med nye målere, netværksaflæsning og visualiseringsværktøjet Heat Intelligence. Hele løsningen blev implementeret på under et år for at understøtte brugen af motivationstarif og samtidig sikre hurtigt udbytte fra investeringen. ”Jeg ville først få fuld værdi af løsningen, når det hele var oppe at køre, så der skulle fart på.”

Nye muligheder med netværksaflæsning

Løkken Fjernvarme aflæste tidligere målerne via drive-by, men så tydelige fordele ved at følge forbruget tættere. Ifølge driftslederen gik det derfor hurtigt, efter forsyningen fik præsenteret Heat Intelligence på Fjernvarmens Landsmøde i 2019. ”Vi valgte Kamstrup pga. Heat Intelligence, og fordi alle løsningens dele så kom fra samme leverandør med speciale i netop målerdata og analysedelen omkring måleren.”

Cirka hver fjerde bolig i forsyningsområdet er sommerhuse, og andelen er stigende. Det stiller særlige krav til at holde ledningerne varme i modsætning til helårshuse med en konstant grundlast. Derudover stiller udlejningshuse større krav til brugbare måleraflæsninger, fordi der kan gå lang tid, før en eventuel skade opdages. ”I dit hjem opdager du hurtigt en skade, men i sommerhusene ringer de i marts og siger, den har været gal siden oktober. Det var bl.a. derfor, vi valgte netværksaflæsning, så vi får data, vi kan handle på hurtigt.” siger Claus Christensen.

I november 2020 gik han derfor i gang med at lære at bruge Heat Intelligence. ”Undervisning er fint, men jeg vil helst selv sidde og nørde i det. Det har været en stejl læringskurve, men de hurtige resultater kommer, når man tager ejerskab over sin egen løsning – så det er mit bedste råd til andre.”

Driftslederen er meget tilfreds med samarbejdet med Kamstrup i hele processen. ”Vi nåede kun ét fysisk møde inden Corona, så resten har været virtuelt, men det er gået rigtig godt. Der er altid nogle småting, når man starter noget nyt op, men jeg har fået lynhurtige svar tilbage.”

”Jeg synes, Heat Intelligence er genialt. Især kombinationen af READy med Heat Intelligence giver en masse indsigt – uanset om jeg trækker data til fejlsøgning, lækagesøgning eller vedligeholdelse.”

Claus  Christensen, driftsleder ved Løkken Fjernvarme

Første lækage fundet inden for 24 timer

Dagen efter Heat Intelligence var sat op, blev Løkken Fjernvarme opmærksomme på et forøget vandspild i ledningsnettet, og omfanget indikerede en større lækage eller rørbrud. ”Tidligere ville vi køre ud og kigge efter duggede ruder eller overfladevand, men jeg tænkte, vi måtte kunne bruge Heat Intelligence.”

Claus Christensen kiggede først på data fra datoen før lækagen skete og tilpassede volumenfiltret til 0,3 – 1,3 m3/time. Da han gik en dag længere frem, viste én bestemt stikledning et meget højere flow end det forventede forbrug for denne type forbruger. Ude på adressen viste det sig, at der var sprunget et rør i en stue, og lækagen på 600 l/time blev hurtigt repareret. ”Jeg brugte Heat Intelligence til at finde ud af, hvor vi skulle kigge, og READy bekræftede flowet. I dag er Heat Intelligence mit foretrukne værktøj, når vi har utætheder og vi har allerede fundet flere lækager.”

Mærkbar optimering af forsyningsnettet

Efter kort tid med den nye løsning har Claus Christensen skabt mærkbare resultater med optimering af forsyningsnettet. Forsyningen har bl.a. været i stand til at sænke trykket i nettet på baggrund af data i Heat Intelligence. ”Vi har sænket trykket i nettet fra 1,2 til 0,7 bar og omkring en bar i perioder med  spidsbelastning. Jeg vil tro, det sparer os for 15-20.000 kroner om året.” Driftslederen anvender også Heat Intelligence til at kigge på adfærd, ift. hvornår energien skal akkumuleres i nettet om morgenen. ”Før arbejdede jeg ud fra antagelser, men nu har jeg et værktøj til opgaven.”

Løkken Fjernvarme har også brugt Heat Intelligence til at få et mere balanceret flow i de to hovedledninger. Til trods for at byen er vokset, har forsyningen nemlig indstillet ventilerne i nettet, som de altid har gjort, men ny viden om hvor mange kubikmeter, der løber rundt, afslørede at nogle stod forkert. ”Da Heat Intelligence var kommet op at køre, kunne vi se, hvor skævt belastet vores ledningsnet var. Fordelingen var før 80/20, men er nu 50/50. Det betyder mindre slid og stress på rørene, men også et betydeligt lavere tryk, og derfor bruger vi mindre energi og færre penge til at pumpe vandet ud.”

Løkken Fjernvarmes fordele

”Heat Intelligence er genialt”

Heat Intelligence giver Løkken Fjernvarme en gennemsigtighed i nettet, som er værdifuld ift. mange af forsyningens opgaver. ”Jeg synes, Heat Intelligence er genialt. Især kombinationen af READy’s her-og-nu-visning med Heat Intelligence, som kigger historisk og visualiserer udviklingen, giver en masse indsigt – uanset om jeg trækker data til fejlsøgning, lækagesøgning eller vedligeholdelse.” Claus Christensen forventer, at værktøjet kan optimere renoveringen af forsyningens ledningsnet – særligt stikledningerne. ”Vi er forbrugerejede, så vi har altid fokus på bæredygtighed i økonomien og på at bruge pengene, hvor det giver mest værdi – det hjælper Heat Intelligence os med.”

Ifølge driftslederen tjenes den årlige softwarelicens hurtigt ind på de optimeringer og besparelser, forsyningen laver på baggrund af Heat Intelligence. ”De 5% af min arbejdstid, der tidligere gik med aflæsning, kan jeg nu bruge på mere værdiskabende opgaver.” Han beskriver også forsyningens beslutningsgrundlag i dag som noget helt andet end det årlige øjebliksbillede fra et modelleringsværktøj, de tidligere have tilgængeligt. ”I dag er det fulde overblik tilgængeligt online 365 dage om året. Og jeg kan gå tilbage og dykke ned i en bestemt udvikling og lære fra det. Det er en kæmpe gevinst.”

Varmemåler

Om projektet:

  • Ca. 1.150 målepunkter (heraf ca. 300 sommerhuse)
  • 41 km ledningsnet (heraf 16 km stikledninger)
  • MULTICAL® 403 og 603 varmemålere
  • READy netværksaflæsning
  • Heat Intelligence

     

Varmemåler

Måske vil du også være interesseret i…