Intelligent udnyttelse af solvarme

Trustrup-Lyngby varme- og vandværk, Danmark

Et lille værk der tænker stort

Trustrup-Lyngby varmeværk er skiftet til netværksaflæsning af deres målere som en del af en større plan om driftsoptimering og implementering af et intelligent energisystem baseret på data.

Da det kombinerede varme- og vandværk Trustrup-Lyngby skulle have nye varmemålere, valgte de at opgradere til netværksaflæsning for at få hyppigere data. De skulle bidrage til at effektivisere driften, sikre optimal udnyttelse af det nye solvarmeanlæg og udgøre basis for et intelligent energisystem til lagring og fordeling af fjernvarme. En NetBuild-løsning fra Kamstrup sikrede driftsleder, Michael Christensen, effektiv etablering af det nye netværk.
Fra drive-by til netværksaflæsning
Værket skiftede til intelligente og fjernaflæste varmemålere i slutningen af 2015, og sammen med vandmålerne blev de aflæst med READy mobilaflæsning. I den forbindelse traf de beslutningen om at gå over til netværksaflæsning af både vand- og varmemålerne i foråret 2016. De valgte Kamstrups NetBuild-løsning, for at få sparring og vejledning om deres optimale netværk.

Optimal netværksetablering

Med NetBuild stod værket selv for selve netværksetableringen, mens Kamstrup rådgav om placeringen af antenner og koncentratorer for at sikre det bedst mulige resultat. Det gav Michael Christensen mulighed for selv at styre processen og få vejledning, når der var brug for det. 

Ud fra kort over området og målerplaceringerne kom Kamstrup med specifikke forslag til antal og placering af udstyr, så der hverken blev sat for meget eller for lidt op. ”I stedet for at vi prøvede os frem, gav Kamstrups forslag os en meget god ide om, hvor udstyret skulle placeres for at dække vores område med så få koncentratorer som muligt,” forklarer driftslederen. Alt udstyret var allerede kodet og skulle derfor bare sættes op og tilsluttes strøm, for at være oppe at køre.

Nogle af antennerne er helt oppe i 30 meters højde og når derfor ud i en radius af to til tre kilometer. Dermed når værket så langt udenfor byerne, at de får mange af de aflæsninger hjem, som de ellers skulle ud at køre efter, fordi meget spredte målerpunkter i oplandet ikke er dækket ind af netværket. Det har derfor været en ekstra gevinst.

Netværksløsningen og alle data er hostet hos Kamstrup, hvilket er en stor fordel for Michael Christensen: ”Der er ikke noget besvær, og ikke noget jeg skal tænke på – der er styr på det hele.”

”Al den viden vi får fra de mange målerpunkter i nettet, er vores grundlag for at optimere ledningsnettet, produktionen og hele systemet her på varmeværket.”

- Michael Christensen, driftsleder

Stort potentiale i hyppige data

Netværket sender data hjem til værket på timebasis, fordi det giver mest værdi i forhold til resten af anlægget. På den måde er driftslederens opgave gået fra indhentning af afregningsdata til i stedet at få mest muligt ud af de data, værket får ind: ”Al den viden vi får fra de mange målerpunkter i nettet, er vores grundlag for at optimere ledningsnettet, produktionen og hele systemet her på varmeværket.” 

De hyppige data gør det blandt andet nemmere at målrette fejlsøgning i forbindelse med f.eks. utætheder i en kundes gulvarmeanlæg, som kan være svære at finde. Tidligere brugte Michael Christensen udelukkelsesmetoden med at tage rundt i gaderne og lukke ventiler af for at lokalisere problemet.

I dag giver den enkle oversigt i PC-programmet, READy Manager, ham det overblik, han har brug for, for effektivt at reagere på lækager og andre uregelmæssigheder, han ellers kun havde opfanget ved at køre rundt.

Han beskriver det som en slags deltaljeret to-do-liste. ”Nu kan vi bare sætte os ind foran computeren og se, hvad der står af fejlkoder, og om der er noget, vi skal tage fat i. Vi har overblikket hele tiden.” 

Derudover er værket nu også i stand til at målrette vejledning og besøg hos forbrugerne: ”Vi har kunnet tage fat i vores kunder og fortælle dem helt konkret hvad problemet var og hvordan, der kunne rettes op på det.”

”Nu kan vi bare sætte os ind foran computeren og se, hvad der står af fejlkoder, og om der er noget, vi skal tage fat i. Vi har overblikket hele tiden.”

- Michael Christensen, driftsleder

Intelligent solvarme

Intelligent varmemåling er grundlaget for en større plan om optimal udnyttelse af værkets nye solanlæg, som skal komme værket og ikke mindst forbrugerne til gode. 

Solvarmeanlægget vil dække over 30% af årsproduktionen og forventes at føre til en 30% reduktion i varmeprisen, som for et standardhus vil falde med ca. DKK 5.000 om året. Fjernvarmeproduktionen skal om vinteren fortsat dækkes af værkets fliskedel, men med solvarme sparer de flisressourcer og forlænger samtidigt levetiden på fliskedelanlægget, da det kan tages ud af drift i fire måneder hver sommer. 

De intelligente målere gør det muligt for varmeværket at tænke produktion, forbrug og afregning på en anden måde – f.eks. ift. afkøling i de perioder hvor de har mere solvarme, end de kan bruge, som derfor vil skulle køles væk.

Michael Christensen forklarer, at de nemlig også kan vende det om og i stedet hæve ledningstabet, så den overskydende varme tabes direkte ud i forbrugernes anlæg: ”Kombineret med vejrprognoser kunne vi sige, at i et bestemt tidsrum ville varmen i teorien være gratis, så folk for eksempel kunne fylde deres badebassin med varmt vand i stedet for at vente på, at solen varmer det op. Det ville være en fantastisk service.” 

Databaseret integration
Målet med intelligent varmemåling via værkets nye netværk er med andre ord, at hele varmekæden bliver mere effektiv, og de hyppige data er grundlaget for integrationen af værkets samlede varmesystem.

”I den perfekte verden hænger det hele hænger sammen, og alt – fra produktion til forbrug og afregning af varmen – bliver gjort med en mening, for at få optimale forhold for både værket og for forbrugeren. Det er det, der er tanken bag det hele,” forklarer Michael Christensen og uddyber: ”Vi ser et kæmpe potentiale i at kæde varmeproduktionen sammen med vores forbrugerafregningssystem, så vi altid har folks forbrug inde i systemet. Og det kan vi jo kun gøre, fordi vi hele tiden får opdaterede data hjem fra målerne.” 

Den forventede tilbagebetalingstid for hele projektet er syv år.

Om projektet:

Antal varmemålere: 498 stk. (MULTICAL 402)
Antal vandmålere: 690 stk. (MULTICAL 21)