Tidsbesparelse på mere end 80 % på måleraflæsinger

Tidsbesparende investering

Trådløs aflæsningen af varmemålere resulterer i tidsbesparelser på 80 %

Takket være den trådløse aflæsning af målere, et ellers meget langtrukkent job udføres nu på bare fem dage – og med meget større præcision end tidligere. 99,9 % af målerne aflæses trådløst uden problemer.

Forsyningsselskabets medarbejdere i marken aflæser alle målere direkte ved hjælp af små USB Meter Reader-enheder og bærbare computere. Skiftet fra manuel til automatisk måleraflæsning har medført betydningsfulde fordele.

Måleraflæsning på faste datoer

Især kan fjernvarmeleverandøren nu aflæse målerne trådløst på faste datoer.

Dette betyder, at uanset om varmemålerne blev aflæst i midten af januar eller februar, kan aflæsningen fra 1. januar blive angivet præcist i afregningssystemet takket være den interne datahukommelse, og dermed kan der genereres en nøjagtig afregning for det seneste år.

Faste datodata betyder, at nøjagtige årlige statistikker kan udarbejdes med fuldstændigt sammenlignelige forbrugsdata.

Optimal aflæsningsstruktur

Firmaet har registreret markante tidsbesparelser, da den årlige aflæsningscyklus nu udføres på kun fem dage. Dette giver en tidsbesparelse på mere end 80 %!

"For mine medarbejdere betyder dette tidsbesparelser, og at de nu har et mere varieret og ansvarsfuldt job, da de selv opbygger netstationerne og udfører systemvedligeholdelse. En høj grad af arbejdstilfredsstillelse blandet medarbejderne og stor kundetilfredshed er vigtigt for mig."

Ernst Bauersachs, driftsleder, Westfälische Fernwärmeversorgung

Fra manuelt til automatisk

En høj grad af nøjagtighed i målingerne garanterer nøjagtig afregning

Tidligere blev varmemålerne aflæst på stedet af en lille hær af pensionister, men denne metode krævede rigtigt meget tid og en stor indsats. Selskabet eksperimenterede med at udstede selvaflæsningskort til kunderne. Men da kun 3/4 af kunderne udfyldte kortene korrekt og returnerede dem til tiden, skulle måleraflæserne alligevel rundt og aflæse målere. Desuden er måleraflæsning ifølge Ernst Bauersachs en opgave for leverandøren.

Ideen med trådløs aflæsning var derfor åbenlys, specielt da 80 større kunder med spidsbelastningsfaktorer på mellem 200 kW og 4 MW havde brug for månedlige aflæsninger, og deres målere var derfor de første, der blev aflæst trådløst. Kort efter dette besluttede hr. Bauersachs at inkludere alle varmemålerne i hans forsyningsområde i den trådløse aflæsning system, og dermed implementere alle fordelene ved automatisering.

Ingen måleraflæsere i huset

"Der var kun få kunder, der i starten ikke ville have et trådløst modul. De fik derfor mulighed for at fortsætte med at selvaflæse deres forbrug. Det store flertal af vores kunder værdsætter virkeligt bekvemmeligheden ved trådløs aflæsning. I starten var der nogle, der undrede sig over, hvordan vi kunne kende deres forbrug, uden at en måleraflæser kommer forbi dem," siger Ernst Bauersachs.

Nogle gange har en kunde spørgsmål til regningen. I sådanne tilfælde har forsyningsselskabet adgang til en detaljeret lastprofil for specifikke dage fra varmemålerens datalogger og kan på den baggrund give kunden et præcist svar med hensyn til hans forbrug. Generelt har kunderne taget godt imod den trådløse måleraflæsning. De skal ikke længere lade en måleraflæser komme ind i deres hjem eller aftale tidspunkter for aflæsning af deres

målere. At kunderne skulle aflæse deres egne målere har altid været en midlertidig løsning, da kunden på denne måde fik pålagt en opgave, som faktisk er leverandørens ansvar.

Kvalitet betaler sig

Westfälische Fernwärmeversorgung har været kunde hos Kamstrup siden 2001. Ud over den fremragende trådløse kommunikation sætter hr. Bauersachs især også pris på den høje grad af nøjagtighed i målingerne fra MULTICAL-varmemålerne, der garanterer nøjagtig afregning. "Vores kunder skal kunne have tillid til varmeregningen, og for os som leverandør, er det meget vigtigt, at vi kan påvise kvaliteten i varmemåleren." Ernst Bauersachs, selv en stokkonservativ ingeniør, tillægger hans leverandørers ekspertise stor betydning. Endelig skal varmemålerne fastholde deres målestabilitet selv efter flere års drift.

Münster, Tyskland

Westfälische Fernwärmeversorgung i Münster betjener 1.800 fjernvarmetilslutninger. Siden 2011 er alle værkets varmemålere blevet udstyret med trådløse moduler.

  • MULTICAL 402-varmemålere
  • Trådløs aflæsning via USB Meter Reader og bærbar computer