Vand
Akustisk lækageovervågning (ALD)
Intelligent måling

Ultralydsvandmålere går ind i deres anden udvidelse

Stikprøve, forlænget brugstid, ultralydsvandmåler

Brugstiden forlænget fra 9 til 12 år – cost-benefit-analysen for investeringen i ultralydsvandmålere har allerede fungeret rigtigt godt for Stephan Hahn, driftsleder i den kommunale sammenslutning Gruppenwasserwerk Florenberg. Den kommunale sammenslutning Gruppenwasserwerk Florenberg har brugt Kamstrup ultralydsvandmålere siden 2012, i øjeblikket er der 5.082 aktive målere. I år, i 2021, skulle den anden stikprøveudvidelse af Kamstrup vandmålere foregå. Det betyder, at brugen af første generation af vandmålere kan udvides med yderligere tre år.

I marts 2021 blev der offentliggjort en stikprøvetest med en batchstørrelse på 2.243 målere af typen MULTICAL® 21. Til dette formål blev 80 + 16 målere udvalgt af testcentret for swa Netze GmbH. Afhængigt af batchstørrelsen er et bestemt målerantal påkrævet til stikprøven, ved en batchstørrelse på 1.201 til 3.200 målere er der tale om 80 prøveemner med yderligere 16 stk. som reserve, f.eks. i tilfælde af, at en udvalgt måler ikke er tilgængelig. Det er interessant at vide, at stikprøvetesten maksimalt må vare 28 dage, det vil sige, at vandforsyningsselskabet har tre uger før testdatoen til at demontere de valgte målere og sende dem til testcenteret.

En vellykket stikprøveproces giver vandforsyningsselskaber mulighed for at beholde elektroniske vandmålere, der blev installeret før 1. januar 2019, i tre år mere i netværket og de målere, der blev installeret efter 1. januar 2019, i yderligere to år i overensstemmelse med den nye kalibreringsforordning.

Kun elektroniske vandmålere kan forblive i drift i yderligere 3 og endda 6 år, forudsat at de har bestået den påkrævede kvalifikationsproces. For at bestå stikprøvetesten måtte maksimalt tre målere overskride fejlværdierne. "Som forventet har alle målere bestået stikprøven for anden gang efter ni års brug", siger Hahn om den vellykkede stikprøvetest. "Kontrollen gik også denne gang ekstremt godt, alle målere gik glat igennem", bekræfter Michael Kyrrmayr, chef for test og reparation hos swa Netze GmbH.

"Med mekaniske målere er stikprøveprocessen stadig risikabel med 50% risiko for at de ikke vil gå igennem."

Michael Kyrrmayr, chef for test og reparation hos swa Netze GmbH

Strenge kriterier for MULTICAL® 21

For Kyrrmayr er det den første udvidelse til 12 år for elektroniske vandmålere. Alle kontrollerede målere har overholdt fejlgrænserne. Til sammenligning viser chefen for test og reparation, hvilke fejlgrænser MULTICAL® 21 Q3 = 2,5 skal overholde (kontrol ved 40 l/t med +/- 3,3% og ved 25 l/t med +/- 8,2% fejlgrænse), at en vingehjulsmåler sædvanligvis har en flowhastighed på 50 til 250 l/t, og derfor ligger den testede Q1 flowhastighed højere end den testede Q2 flowhastighed på MULTICAL® 21.

"Det særlige er, at der ikke er nogen problemer med testen ved disse strenge kriterier for ultralydsvandmåleren", beskriver Kyrrmayr. I alt har han allerede udført mere end 20 stikprøveprocesser for ultralydsvandmålere i hele Tyskland, de er alle gået godt.

Fordele ved at bruge statiske målere

Fordele ved den statiske måler

Eksperterne ved af erfaring, at ikke alle de mekaniske designs består testen. "Med mekaniske målere er stikprøveprocessen stadig risikabel og der er 50% risiko for at de ikke går igennem", siger Kyrrmayr baseret på sin erfaring.

Ethvert vandnetværk har den udfordring, at der dannes aflejringer i rørene, og at disse løsnes med tiden ved gennemskylning. Ved vingehjulsmålerne påvirkes den meget fine overløbskanal, hvilket fører til en parallelforskydning i fejlkurven, og vandet ledes ikke udenom, men går direkte gennem måleren, hvilket fører til en kraftig plusafvigelse (dvs. måleren måler mere).

Ved stempelflowmåleren er mekanikken derimod udsat for øget belastning, som med tiden forårsager en minusafvigelse (dvs. måleren måler mindre) og eventuelt senere en standsning. Derudover har enhver mekanisk måler sliddele (lejer, rulletællere, tandhjul osv.), hvorfor enhederne ofte ikke måler korrekt efter længere tids brug.

Ultralydsmåleren har den fordel, at der ikke kan dannes aflejringer, og der er intet mekanisk slid. Derfor har disse målere en større chance for at komme positivt igennem stikprøveprocessen end de mekaniske, siger Kyrrmayr.

Omkostninger – fordele i sigte

Hahns beregning om at holde Kamstrup-vandmålerne i netværket i mindst to kalibreringsperioder kom til at holde stik. Han anslår monterings- og demonteringsomkostningerne for stikprøvetesten til omkring 40 EUR pr. måler, det vil sige, at der er en væsentlig forskel på at demontere alle 2.243 målere eller blot 80 + 16 til stikprøven. Med den anden forlængelse af kalibreringsperioden har den kommunale sammenslutning Gruppenwasserwerk Florenberg skabt et årligt besparelsespotentiale på omkring 30.000 euro og samtidig reduceret den administrative indsats markant. Kyrrmayr peger også på installationsudgifterne, hvorfor omkostningerne til statiske vandmålere tjener sig ind efter første stikprøve.

"Fordi målerne har været i netværket i mere end 10 år, er alt økonomisk", argumenterer driftslederen. Ikke kun forsyningsselskabet nyder godt af stikprøvetesten. Størstedelen af forbrugerne (bortset fra de udvalgte stikprøver) sparer en dags ferie for at give forsyningsselskabet adgang til vandmåleren.

Og det er ikke kun det monetære område, der er afgørende for Hahn, men også det økonomiske og økologiske perspektiv, især med hensyn til ressourcer. Værd at nævne er ikke kun materialet på måleren, som er i brug i lang tid, men også en reduceret administrativ indsats, mindre brændstofforbrug og meget mere. "Enhver, der arbejder økonomisk og bæredygtigt, bør også holde øje med sådanne ting", siger Hahn.

Tendensen i retning af den statiske måler

Flere og flere Tyske forsyningsselskaber går gradvist over til ultralydsmålere, fordi de anerkender potentialet i at bruge stikprøvemetoden til at forlænge kalibreringsperioden, spare ressourcer og agere økologisk og bæredygtigt.

Kyrrmayr ser tydeligt en tendens til statiske målere i vandverdenen. På den ene side skitserer han fordelene ved den statiske vandmåler i stikprøveprocessen. Til gengæld giver det mulighed for at integrere gas- og vandmålere som en del af målerudrulninger, hvilket gør det nemmere med den elektroniske udgave. "Om nogle år vil den mekaniske vandmåler være en saga blot", er Kyrrmayr overbevist om.

Om projektet:

  • Ultralydsvandmålere har været i brug siden 2012
  • I øjeblikket er der 5.082 aktive målere
  • I 2018 var første vellykkede stikprøveudvidelse: Brugstiden blev forlænget til 9 år
  • I 2021 var anden vellykkede stikprøveudvidelse: Brugstiden blev forlænget til 12 år

Du er måske også interesseret i ...