Vand
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Uafregnet vand
Bæredygtighed

Opbygning af en bæredygtig vandforsyning med intelligent måling

Reducer uafregnet vand, bæredygtig udvikling, vandbeskyttelse

Shirpur Warwade er den første by i Indien, der implementerer intelligente vandmålere og et automatisk måleraflæsningssystem til samtlige tilslutninger. I dag, hvor data modtages fra 13.500 intelligente målere, er den daglige vandforsyning reduceret med 33 %, og tiden, der bruges på hele afregningsprocessen, er blevet en tredjedel af, hvad den var tidligere. Endelig værdsætter indbyggerne i Shirpur det vand, de bruger, på en ny måde.

Trods sine blot 80.000 indbyggere er Shirpur-Warwade i Dhule-distriktet nord for Maharashtra en progressiv by kendt for uddannelse og innovation. I 2013 lancerede det offentlige forsyningsselskab Shirpur-Warwade Municipal Council (SWMC), der administrerer vandforsyningen i det tørkeudsatte område, et fyrtårnsprojekt, hvor en 24x7-vandforsyning skulle etableres overalt.

Inden da havde Shirpurs indbyggere en uregelmæssig vandforsyning, der medførte et uheldigt vandforbrug blandt de fleste forbrugere. I perioderne med forsyning fyldte de spande og tanke og brugte vandet uden omtanke. Desuden havde forsyningsselskabet ikke en ordentlig mekanisme til at spore vandforsyningen og -forbruget. I stedet blev forbrugerne afregnet med en fast pris på årsbasis. Manglen på ansvar betød også et højt antal uautoriserede tilslutninger, der medførte tyveri af vand.

Processen med manuel måleraflæsning, afregning og sikring af indtjeningen var ekstremt tidskrævende og ressourcetung. Den uregelmæssige forsyning gjorde desuden rørledningsnetværket sårbart over for brud og lækager, og der var ikke meget opmærksomhed omkring reparationer, da rettidig information ikke var tilgængelig.

I bestræbelsen på at sikre hver husstand rent vand 24x7 var SWMC på udkig efter en intelligent vandmålerløsninger, der kunne gøre det muligt effektivt at måle og styre forbruget samt indføre en fair afregning til forbrugerne. 

Valget af den rigtige løsning

Forsyningsselskabets primære fokus var at finde pålidelige kvalitetsmålere og en driftssikker løsning til automatisk måleraflæsning (AMR) med lang holdbarhed og vedligeholdelse inkluderet. Kamstrup kunne sætte flueben ved det hele, og i 2014 valgte SWMC dem som byens leverandør af en intelligent målerløsning.

Kamstrups intelligente målere løser manglerne i traditionelle målere såsom luftmåling og udfordringer med lavt flow samt rekalibrering og reparation med få års mellemrum. Ud over den høje nøjagtighed gennem hele levetiden er fordelene også intelligente alarmer, der registrerer hændelser som lækager, brud og manipulation. Og den solide AMR-løsning reducerer det manuelle arbejde og risiciene for menneskelige fejl drastisk.

”Vores daglige vandforsyning er gået fra 12 millioner liter til 8 millioner liter, så vi sparer en masse vand. Afregningen for vandet tog tidligere to måneder, men med AMR-systemet tager det nu kun 4-5 dage, inklusive aflæsning, fakturering og udsendelse af regninger, så vi sparer også en masse tid.”

Shri Madhav Patil, byingeniør, SWMC

Et engagement for at spare på vandet!

Siden den intelligente målerinstallation har SWMC og byens indbyggere udvist et engagement for at spare på vandet. Fjernaflæsningen giver mulighed for effektiv drift, og den tidligere så enorme opgave med at fakturere er nu blevet legende let for operatørerne. Se mere i videoen.

Et udfordrende udgangspunkt

Siden starten af målerinstallationen i 2014 har Kamstrup arbejdet tæt sammen med SWMC som partner inden for forandringsledelse. Indbyggerne i Shirpur var i begyndelsen skeptiske over for den nye målingspolitik, der indebar uddannelsessessioner og aflæsningsforsøg for de kommunale medarbejdere, så de kunne håndtere klager og lave produktdemonstrationer til forbrugerne for at sikre transparens og tillid mellem forsyningsselskabet og forbrugerne. 

Selve installationen var heller ikke uden problemer. For eksempel gjorde smalle veje og tæt bebyggelse det umuligt at installere målerne i den traditionelle vandrette position.

Men takket være ultralydsteknologien fungerer Kamstrups målere lige godt i alle retninger, og de kunne derfor installeres lodret. 

Drift og vedligeholdelse (O&M) begyndte i januar 2017 ligesom indsamlingen af målerdata. Derefter fulgte en seks måneder lang indsats i samarbejde med forsyningsselskabet og entreprenøren Balraj Tech om at ordne datagrundlaget. Det inkluderede fysiske måler-/forbrugsdatabekræftelse og oprettelse af måledistrikter og underdistrikter til udarbejdelse af masterdata til effektiv måleraflæsning og rapportering.

Daglig vandforsyning reduceret med 33 %

Shirpur begyndte den officielle cyklus for vandregninger i april 2018 og har allerede opnået store resultater, både i forhold til vand- og tidsbesparelser.

Med Kamstrups målerløsninger registrerer de nu månedlige aflæsninger og fakturerer kvartalsvis baseret på forbrugsmængde, hvilket har været en fordel for både SWMC og Shirpurs indbyggere. ”I dag er det meget lettere at spore forbruget, og vi får langt færre klager fra kunderne”, siger Shri Ulhas Agarwal, daværende afdelingschef for vandforsyning, SWMC. Desuden er driften blevet lettere i dag-til-dag-opgaverne og forsyningsprocessen mere effektiv, hvilket har resulteret i et højere serviceniveau fra feltserviceafdelingen og en bedre indsats og indstilling fra medarbejdernes side.

Intelligent måleløsning – performance

  • 100 % nøjagtige målerdata indsamles, målernes fejlrate rapporteres til <0,15%
  • Et minimum af menneskelige fejl har medført højere proceseffektivitet 
  • Øget serviceniveau fra forsyningsselskabet har styrket medarbejdernes indsats og indstilling
  • Klarhed om misforståelser omkring måling og fakturering til slutbrugere

Nøglefeatures og gevinster fra projektet

Transparens og effektivitet i leveringen

Den indsats, som SWMC har lagt i at skabe bevidsthed om vandbeskyttelse og forbrugsbaseret afregning, betaler sig. I de sidste 2 år er antallet af højvolumen-brugere faldet markant, og forbrugerne med et lavt forbrug kan nu ses på kortet takket være den transparente og automatiske måleraflæsning. 

Forsyningsselskabet har også opdaget og omlagt mange uautoriserede tilslutninger, så ansvarlighed er tilføjet i hvert trin. Tidligere var de fleste indbyggere i Shirpur bekymrede for, at deres vandregning ville vokse, når målerne blev installeret, men nu, hvor de kan se, at de afregnes i overensstemmelse med eksakte forbrugsaflæsninger, er de ivrige for at beskytte vandet. 

”Vi ved nu, hvor meget vand vi forbruger på daglig basis, og vi bruger det med omtanke. Selv med knapheden på vand og reducerede regnmængder føler vi os sikre på, at vi vil have en rimelig vandforsyning, eftersom vi nu betaler efter forbrug. Denne måler er meget nyttig i den forbindelse,” siger Harish 
Mahajan, indbygger i Shirpur. 

Effekten af den øgede bevidsthed ses meget tydeligt og lover godt for fremtiden, siger Shri Amol Bagul, Chief Officer hos SWMC: “Vi ser normalt en voldsom stigning i vandforbruget i maj sammenlignet med april på grund af sommeren, men takket være forbrugernes bevidsthed og de installerede målere 
er det lykkedes os at spare 15 millioner liter vand i maj 2018.”

Han er også stolt over den 100 % indtjening, som forsyningsselskabet kan notere sig, efter de intelligente målere blev taget i brug.

Om projektet

Antal intelligente målere installeret
13.500

Tilføjelser
10 år med drift og vedligeholdelse med udvidet garanti

Projektets entreprenør
Padmavati Constructions

Drifts- og vedligeholdelsesvirksomhed
Balraj Tech. Løsninger

Kamstrup-løsning 
Intelligent ultralydsmåler flowIQ® 2101, automatisk måleraflæsning med USB Meter Reader og software.

Du er måske også interesseret i ...