Vand
Akustisk lækageovervågning (ALD)
Digitalisering
Driftseffektivitet

Forud for sin tid …

MULTICAL® 21, Fast Netværk, digitalisering

Mere effektivitet i driften, tidsbesparelser og bedre forbrugerservice gennem værdifulde informationer om lækager forventer Rotenburg Vandforsyning ved floden Fulda ved at skifte fra en Drive-by-aflæsning til et Fast netværk. 

Rotenburg Vandforsyning Floden Fulda forsyner omkring 4.300 husstande med rent drikkevand via et 160 km langt ledningsnet. Det hessiske vandforsyningsselskab startede allerede i 2015 med den komplette udrulning af de elektroniske Kamstrup ultralydsvandmålere MULTICAL® 21 inklusive fjernaflæsningssoftwaren READy.

"Vi har altid været forudseende med hensyn til digitalisering i vandforsyningen", forklarer Sebastian Schmidt-Schalles, statsautoriseret tekniker. I jagten på et alternativ til de tidligere anvendte vandmålere orienterede eksperten sig om de forskellige muligheder på en drikkevandskonference i Gemünden i 2014 og stødte på Kamstrup. "Alt, hvad vi fik at vide på messen, er blevet bekræftet, og aflæsningen har fungeret fantastisk lige fra starten", siger Sebastian Schmidt-Schalles. Det afgørende for ham ved valget af Kamstrups produkter var den samlede økonomiske pakke og sikkerheden for, at målerne 100% opfylder databeskyttelseskravene. 

"Kamstrups produkter har overbevist mig, fordi alt er koordineret og velegnet - vi bruger det, og det virker."

 
Sebastian Schmidt-Schalles, statsautoriseret tekniker

Passer til netværket

De målere, der er blevet skiftet siden 2016, er allerede klar til aflæsning via et fast netværk. Med en netværks-løsning forventer Sebastian Schmidt-Schalles at kunne lave distriksaflæsninger hurtigere.  Ved hjælp af Drive-by-aflæsning har teknikeren brug for to arbejdsdage. I fremtiden skal dataene være tilgængelige på pc'en hver morgen. Forsyningen vil gerne udnytte alle fordelene og tage det næste skridt ind i den digitale tidsalder. 

De forventer mere effektivitet i driften og bedre forbrugerservice gennem værdifulde informationer om lækager. "Jeg håber på en permanent, omfattende netværksanalyse, der vil gøre det nemt at finde ud af, om der er et rørbrud", siger Sebastian Schmidt-Schalles.

 

Ekstraudstyr, der gør arbejdet lettere

I en lille by med omkring 90 husstande bruger Sebastian Schmidt-Schalles flowIQ® 3100 som distriktsmåler til at fastslå forskellen mellem den mængde vand, der ledes ind, og den mængde, der faktureres.

 

Første stikprøve i 2021

Næste år vil målerne blive underkastet den første lovmæssige stikprøveproces. Sebastian Schmidt-Schalles er overbevist om, at målerne godkendes – ikke kun i i 2021, men også i de næste ni år. "Med stikprøveprocessen vil vores investering hurtigt tjene sig ind", forudser teknikeren.

Overblik over fordelene ved en netværksaflæsning

 

Et kig ind i fremtiden – små og store fordele

"At agere på en fremadskuende måde" er mottoet for Rotenburg Vandforsyning , og derfor er det ikke overraskende, at der allerede er yderligere planer. Om cirka ti år, når de brugte MULTICAL® 21-vandmålere til husholdningsbrug vil have nået slutningen af deres levetid, vil Sebastian Schmidt-Schalles gerne bruge de nye flowIQ® 2200-vandmålere med akustisk lækagedetektion. "Det giver os den enorme fordel, at vi også FØR vandmåleren hurtigt kan opdage lækager, så vi straks kan finde rørbrud i distributionsnettet", argumenterer han. 

. Derudover tilbyder flowIQ® 2200 vandchefen et enkelt værktøj til ikke blot at registrere forbrug præcist, men også til at lokalisere lækager foran måleren - og det ud over de talrige andre fordele ved ultralydsmåling.
Sebastian Schmidt-Schalles har allerede beskæftiget sig indgående med de digitale muligheder og ved hjælp af den nyeste vandmåler fra Kamstrup og den tilhørende software forventer den innovative vandleverandør et stort potentiale for forbrugsanalyser frem til planlægning af netværksrenovering.

 

Samspil mellem teori og praksis

Hvis vandforsyning og målerleverandør arbejder sammen i et konstruktivt partnerskab, kan yderligere udviklinger implementeres hurtigt. Sebastian Schmidt-Schalles er taknemmelig for, at Kamstrup reagerer på forslag vedrørende brugen af READy-softwaren i praksis og hurtigt implementerer forslag til forbedringer. ”Det har Kamstrup også gavn af. Teori er én ting, men man skal også lytte til praksis – og det fungerer enormt godt,” forklarer teknikeren. 

"Kamstrups produkter har overbevist mig, fordi alt er koordineret og velegnet- vi bruger det, og det virker", siger Sebastian Schmidt-Schalles. Han fortsætter: "Inden Kamstrup lancerer et produkt på markedet, bliver der testet en del, så det ikke længere har børnesygdomme."

Om projektet

•  Fuldstændig udrulning af MULTICAL® 21 inklusive READy Drive-by allerede i 2015
•  Skift til en Fixed Network-løsning 
•  flowIQ® 3100 i brug som distriktsmåler i 90 husstande
•  flowIQ® 2200 med akustisk lækagedetektion som efterfølgermodel planlagt
 

Bevist i praksis

Vandforsyningsselskabet fører allerede en daglig balance over vandforbruget for de talrige industrivirksomheder. De hoteller, der endnu ikke kan registreres dagligt, opstilles der balance for ugentligt, i hvert fald i krisetider som disse. 

Sebastian Schmidt-Schalles rapporterer om en hændelse i svømmehallen i et stort studiecenter. Der blev identificeret en defekt ved hjælp af en infokode. Det var her prioritetsmåleren kom i spil. Med dette modul kan der udlæses op til 50 målere i softwaren READy Manager-med et interval på fem minutter for at kunne handle hurtigere i bygninger, hvor der igen og igen opstår uregelmæssigheder. Det blev hurtigt klart, at infokoden indikerede et stort vandtab. Årsagen hertil var en teknisk fejl i svømmehallen, som hele tiden var sat til gennemløb. De driftsansvarlige i studiecentret var meget taknemmelige for informationen for en weekend siden, da 40 m³ vand gik tabt hver time. "Og det er bare et af mange eksempler", tilføjer Sebastian Schmidt-Schalles. Han forventer også lignende situationer i private husholdninger. "Fremtiden med en netværksaflæsning vil give os mere effektivitet og tidsbesparelser i vores arbejde. Det betyder ikke, at vi ikke har noget at lave, for de opgaver, som vi ikke kan klare så grundigt og præcist, bliver gjort endnu bedre,« siger eksperten.
 

Du er måske også interesseret i ...