Vand
Vandspild
Aldrende infrastruktur
Driftseffektivitet

Begrænsning af vandspild i landlig kommune

Tre kapitler om, hvordan Oneidas vandværk ændrede håndteringen af vandspild, indgik partnerskab og løste udfordringerne og opnåede uventede resultater.

Se videoen

Kapitel 1:

En kommune på udkig efter vandlækager

I juni 2019 stod byen Oneida i staten Tennessee i en umulig situation. Med stadig større statsregulering og et massivt vandspild blev vandværket overtaget af den lokale regering.

Oneida producerer halvanden milliarder vand og stod med et vandspild på 51 %, hvilket betød, at omkring 750 millioner liter gik tabt om året pga. lækager. Tabet kostede byen knap 1,4 millioner kroner om året og gjorde, at vandbehandlingsanlægget skulle arbejde 12 til 14 timer om dagen for at følge med efterspørgslen.

Oneida fik en advarsel fra miljøbeskyttelsesagenturet EPA. Ligesom mange andre landlige kommuner med begrænsede ressourcer og aldrende infrastruktur var Oneida overvældet af stadig større forventninger og mangel på idéer.

”Vi havde problemer. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre eller hvad vi skulle købe.”

– Jack Lay, borgmester i Oneida, Tennessee

Topografiske udfordringer i
Oneida, Tennessee

Mange kommuner kan relatere til det komplekse sæt af betingelser, som Oneida skal håndtere for at sikre drikkevand af høj kvalitet. Kommunen ligger øde ude på landet og er samtidig utrolig smuk. Den forskelligartede topografi byder på en blanding af bjerge og dale med forhøjninger på mellem 200 og 500 meter. Den samme uvejsomme topografi, der gør Oneida til et paradis for rekreation, gør området til et forhindringsløb for vanddistribution og vedligeholdelse.

Se mere
Luk

Oneidas betingelser er komplekse i forhold til at sikre postevand af drikkevandskvalitet. Den afvekslende og uvejsomme topografi skaber forhindringer for vanddistributionen og vedligeholdelsen.

Byen Oneida er placeret midt ved Tennessees nordlige grænse, og den nærmeste større by, Knoxville, ligger knap 100 km derfra. Oneidas økonomi ændrer sig også; området er en blanding af mindre landbrug, produktion og boligmiljøer i lav- og mellemindkomstklassen; med et skattegrundlag på 5000 kunder, der er optaget af vandets omkostninger og tilgængelighed.

Oneidas vandsystem inkluderer to vandforsyningsreservoirer, et vandværk og rensningsanlæg og et aldrende distributionssystem. Jævnligt påvirker tørke desuden vandforsyningen.

Vandværket drives af lokale fra Oneida by. Oneidas vandværk afspejler lokalsamfundet, lige fra teknikeren i marken over anlægschefen til borgmesteren Jack Lay. Det er en blanding af generationer, hvoraf nogle er i familie med hinanden – de er alle både offentligt ansatte i kommunen og vandforbrugere.

Luk

Oneidas udfordringer

“For mig var topografien det mest skræmmende ved dette projekt.”

– Christian McGarrigle, Regional Market Sales Manager, Kamstrup U.S.

Lækageovervågningens dagbog 1:

Akustisk lækageovervågning 
Betaling af vandregninger

I løbet af den indledende tremåneders periode efter Kamstrup-målerne blev installeret, fandt og reparerede Oneida en enkelt lækage, der havde været i gang i fem måneder med en estimeret udgift på 155.000 kr. om året.

Kapitel 2:

Partnerskab for at reducere lækager

 

4.600 målere
12 kollektorer

Forholdet mellem Kamstrup og Oneida blev etableret, da en ny administrerende direktør, Stephen Owens, trådte til på Oneida vandværk. Som erfaren vandmester forlod Owens sit pensionistliv for at hjælpe byen og skabe rammerne for at byen kunne give sin infrastruktur en overhaling. g det betød; at lækagerne skulle afhjælpes.

Owens gik på udkig efter en AMI-partner (Advanced Metering Infrastructure) med ALD-erfaring (akustisk lækageovervågning) for at hjælpe med at detektere lækager for byen. Owens startede med Kamstrup, en imponerende virksomhed, han havde mødt mange år tidligere på en messe.

Byen Oneida blev Kamstrups første komplette ALD-system i USA.

“Systemet klarer sig bedre end forventet. Vi mener, at det endda har overgået, hvad Kamstrup forventede.” 

– Stephen Owens, adm. direktør, Oneida vandværk

Lysene tændes

Oneida installerede 4.600 Kamstrup-målere og satte 12 kollektorer op inden for de fem uger, som EPA havde givet. En kæmpesucces med maksimalt fire (eller 0,08 %) målere, der ikke fungerede ved ankomsten.

Da målerne var installeret, skiftede Oneida fokus til aktivering af ALD-systemet. ”Det lyste op som et juletræ”, hvilket var en stor hjælp for vandværket takket være informationer og fremhævning af eksakte steder, hvor de kunne begynde at reparere lækager.

I løbet af de første tre måneder efter installationen af Kamstrup-målerne blev Oneidas uafregnede vand reduceret med 23 %. Byens vandspild på 51 % blev reduceret til 38 %, og vandbehandlingsanlæggets drift blev reduceret med tre timer om dagen. Med lækageovervågningen på plads er Oneida gået over til retablering, og de opgraderer løbende deres infrastruktur, hvor de benytter et tomandsskift til at reparere gennemsnitligt fem-seks lækager om dagen.

Resultaterne

”Vi har formået at reducere vores vandbehandlingsanlægs driftstid med tre timer pr. dag, hvilket betyder, at vores folk kan arbejde med andre ting såsom at reparere lækager.”

– Ronnie Duncan, anlægschef, Oneida vandbehandlingsanlæg

Lækageovervågningens dagbog 2:

Reparation af én lækage sparede
ca. 1,2 mio. kr.

En af fordelene ved Kamstrups ALD-system er, at det er let at opdage afvigelser. En af de lækager, der blev detekteret i Oneida, var i en husstand. En kraftig stigning i systemet indikerede en lækage med et vandtab på 863 liter i timen. Byen orienterede ejeren, løste problemet og identificerede kilden til at være en ødelagt hane bag et hus. Byen vurderer, at opdagelsen og løsningen af denne lækage sparede ejeren for cirka 1,2 millioner kroner.

Kapitel 3:
Fra reparation af lækager til asset management

Vandværket er blevet eksperter i at benytte Kamstrups ALD-system. De gør det hårde arbejde ved metodisk at adressere lækager og reparere deres infrastruktur. Byens mål er at reparere godt tre kilometer rør om året og reducere vandspildet til under 15 %. Nu hvor lækager og vandspild er under kontrol, fortsætter Oneida vandbehandlingsanlæg med at forbedre sin driftstid.

Oneida er nu en showcase for den kommunale vandhåndtering i Tennessee. I foråret 2022 fik byen tildelt et ekstra tilskud til forbedringer af infrastrukturen takket være deres proaktive indsats og omstilling.

Som partnere inden for lækageovervågning og vandhåndtering deler Kamstrup og Oneida ivrigt data og indsigter. Projektet har overgået alle forventninger. Som Stephen Owens fra Oneida udtrykker det: “Vi mener, at systemet præsterer endnu bedre, end Kamstrup havde forventet.”

”Vi gik fra at være under observation til at blive en anledning til stolthed for staten Tennessee.”

– Jack Lay, borgmester i Oneida, Tennessee

Du er måske også interesseret i ...