Vand
Digitalisering
Vandspild
Driftseffektivitet

Digitalisering fremtidssikrer Oksby & Ho Vandværk

Oksby & Ho Vandværk bruger partnerskaber til at opdatere digitale løsninger, så de reducerer vandspild og lever op til nye LER-krav.

Se case-videoen

”Løsningen fra Kamstrup kan hjælpe os med at nedbringe vores vandspild, og vi ved, at alt bliver lavet efter bogen, når Thvilum står for vores ledningsregistrering.”

– Jacob Ladefoged, driftsleder, Oksby & Ho Vandværk

Udfordringen:

Ineffektiv lækagesøgning og manuel ledningsregistrering

Hos Oksby & Ho Vandværk kan de ikke finde lækager ved at kigge efter grønne pletter på græsplænen om sommeren eller overfladevand om vinteren. For jorden i området består primært af sand, og vand fra eventuelle lækager kommer sjældent op til overfladen. Derfor var det en udfordring at få sænket vandspildet, da den eneste indikation på lækager tidligere var høj natpumpning.

Samtidig var det ofte svært at finde ledningerne, da ledningsregistreringen i mange år blev foretaget delvist manuelt, hvor ledningerne blev tegnet ind på stamkort, der var placeret i røde ringbind på kontoret. Derfor vidste de ikke altid, hvor forskellige komponenter var placeret, hvilket gjorde det tidskrævende at besvare LER (ledningsejerregister) forespørgsler, og vedligeholdelsesarbejdet var besværligt og tidskrævende.

Løsningen:

Digitalisering optimerer arbejdsprocesser

Data er viden, og nu fjernaflæses Oksby & Ho Vandværks nye flowIQ® 2200-vandmålere automatisk. Det giver vandværket bedre mulighed for at finde lækager i et område, der oplever høje udsving i forbruget på grund af mange sommerhusgæster.

Selvom målerne ikke altid kan give fuldstændig præcise placeringer for de mulige lækager, hjælper løsningen med at finde områder med potentielle lækager. Og med GIS-systemet fra Thvilum kan vandværket nemt se, præcis hvor ledningerne befinder sig, og spore sig ind på gamle installationer, hvor der er høj risiko for lækage.

Samtidig gør systemet det muligt at besvare LER-henvendelser automatisk, hvilket gør vandforsyningen klar til at imødekomme ny LER-lovgivning.

Løsningen fra Kamstrup inkluderer både flowIQ® 2200-vandmålere samt analyseværktøjerne Leak Detector og District Analyser. Udover præcis afregning giver løsningen større indblik i, hvor der er vandspild i forsyningsområdet, og den digitale ledningsregistrering fra Thvilum peger dem i retning af ledninger, der trænger til vedligeholdelse. Netop disse egenskaber ser Jacob Ladefoged, driftsleder hos Oksby & Ho Vandværk, som en fordel, for:

”Vi er nødt til at ledningsrenovere os ud af vores vandspild. Fordi der er så sandet og så stor udskiftning i sommerhusene i vores område, er det ikke muligt at bruge de normale tegn på lækage til at finde vandspild.”

Selvom vandværket nok skulle finde de ledninger, der skulle vedligeholdes eller erstattes, betyder den opgraderede Thvilum-løsning, at der ikke længere er noget gætværk involveret i at finde ud af, hvor ledningerne ligger. Det gør ledningsrenoveringsarbejdet lettere og mere effektivt.

Digital ledningsregistrering effektiviserer ressourcebrug

Da Jacob Ladefoged tiltrådte som driftsleder hos Oksby & Ho Vandværk i 2022, brugte de allerede Thvilums GIS-system. Men hvor vandværket før optegnede ledningsnetværket manuelt, lader de nu Thvilum om at opmåle og lægge ledninger med GPS-koordinater og komponentinformation ind i Thvilum WebGIS.

Det giver vandværket en digital oversigt over, hvor forskellige ledninger ligger og ledningernes materiale. Dermed skal de ikke længere bruge kræfter på at grave store huller eller lede flere steder for at finde ledningerne. Og det sparer dem både mandskabstimer og ressourcer.

”Nu går jeg bare ind i Thvilum WebGIS og klikker på den enkelte ejendom. Så får jeg stamdata og kort op. Det kan gøres fra en iPad ude i felten eller fra kontoret,” fortæller Jacob Ladefoged.

Desuden gør Thvilums registrering det muligt at besvare LER-forespørgsler automatisk. Tidligere lavede Oksby & Ho Vandværk alle forespørgsler manuelt, hvor de på vandværket brugte tid på at lave kort og sende dem ud. Men i sommeren 2023 træder nye LER 2.0-krav i kraft, og med den nye lovgivning skal forsyninger blandt andet besvare graveforespørgsler inden for to timer.

Det muliggør WebGIS, da det har et automatisk LER modul. Med den nye digitale løsning bliver alle forespørgsler derfor besvaret automatisk og meget hurtigere, end hvis det skulle gøres manuelt. Da samarbejdet med Thvilum også sikrer, at ledningsdata registreres digitalt, betyder det også, at Oksby & Ho Vandværk lever op til de kommende LER 2.0-krav.

Digitalisering som medspiller

Med mere information om ledningsnettet er vedligeholdelsesarbejdet blevet lettere. Samtidig er lækagesporingen blevet langt mere simpel, efter vandforsyningen har opgraderet med digital ledningsregistrering og digitale, intelligente vandmålere, der spiller sammen med Kamstrup Leak Detector og District Analyser. Løsningerne peger os i den rigtige retning, fortæller Jacob Ladefoged og fortsætter:

”Vi behøver ikke at lede i hele Blåvand længere. Nu kan vi nøjes med at lede i f.eks. sektion 7, fordi det er der, løsningen viser, at vandet forsvinder.”

Skiftet til den nye vandmålerløsning betyder, at Oksby & Ho Vandværk nu automatisk får forbrugsdata hjem en gang i timen og data om eventuelle lækager en gang i døgnet. Det giver mulighed for at sætte hurtigt ind, når vandværket opdager hændelser.

”Vi havde et brud på ledningsnettet, hvor målerdata fra 18 sommerhuse fortalte os, at der var tilbageløb. Det sker, når tilbagestrømssikringen i folks installationer er defekt. Folk har selv ansvaret for installationen, men det kan forurene hele vores ledningsnet, så det var vigtigt, at vi udbedrede skaden hurtigt. Vi ville ikke have opdaget, at der var noget galt, før vi fik den nye løsning,” uddyber Jacob Ladefoged.

Digitalisering af vandværket giver dermed større indblik i ledningsnettets tilstand og hurtigere reaktionstid. Selvom målerne ikke altid kan give præcise placeringer på mulige lækager, kan vandværket efterhånden tyde støjmønstre godt nok til at vide, om det er en varmepumpe, en pool-fyldning eller en lækage. Dermed kan de undgå vandspild i forsyningsnettet og spare ressourcer.

”I dag kan vi drive et vandværk, der er langt mere sikkert, og hvor vi får taget hånd om de ting og forpligtelser, som ikke bare vi har, men også som vores forbrugere har over for os,”

– Jacob Ladefoged, driftsleder, Oksby & Ho Vandværk

Vejen til en grønnere profil

Hos Oksby & Ho Vandværk vil de selvfølgelig gerne have, at folk køber vandværkets vand. Men i en tid, hvor der er stort fokus på grøn omstilling, er det vigtigt for dem, at vandet ikke ryger direkte ud i kloakken ved forbrugerne, når vandværket har brugt strøm på at rense det.

På den måde er Thvilum og Kamstrup med til at fremtidssikre Oksby & Ho Vandværks arbejdsprocesser. Jacob Ladefoged fortæller, at han med sikkerhed kan sige, at den dag han selv stopper som driftsleder, vil hans efterfølger ikke møde de samme udfordringer.

”Det bliver en langt mere simpel opgave for min efterfølger at nedbringe spild og lækager, netop fordi alt nu er registreret. Vi kommer aldrig til at skulle lede efter en vandmåler igen.”

Om projektet:

  • 3600 målepunkter
  • Ca. 170 km ledningsnet
  • flowIQ® 2200 vandmålere
  • READy fjernaflæsning
  • District Analyser
  • Leak Detector
  • Thvilum WebGIS

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Du er måske også interesseret i...