Fra et groft billede af vandforbruget til kvalitetsdata,
der giver et meget mere detaljeret overblik
og optimering af driften

Trådløs vandmåleraflæsning

Elektroniske vandmålere giver nøjagtige informationer om vandforbruget

Wasserzweckverband Warndt i Saarland beretter om et succesfuldt pilotprojekt med trådløse vandmålere

Til et pilotprojekt i begyndelsen af 2014 installerede Wasserzweckverband Warndt i Saarland 300 elektroniske vandmålere med trådløs aflæsning fra Kamstrup. Erfaringen har været en succes, og driftsleder Hermann Schon forudser, at målerne også vil blive installeret i andre områder.

De nye elektroniske vandmålere erstatter mekaniske målere og egner sig dermed både til at optimere driften af vandværket og til at give forbrugerne en bedre service.

Den store forskel fra den tidligere situation er, at målerne nu aflæses trådløst, og dermed reduceres måleraflæsningen til 1½ time. De gamle målere blev aflæst på stedet af midlertidige medarbejdere – en meget arbejdskrævende proces, som også resulterede i et meget groft billede af vandforbruget.

De elektroniske vandmålere gør det nu muigt at sammenligne det månedlige forbrug i de enkelte husholdninger med produktionstallene, hvilket giver meget mere nøjagtige salgstal – og den helårsstatistikkerne er særligt nyttige til de halvårlige beretninger.

Stephanie Bruckart, ansvarlig for forbrugsbaseret afregning og måleraflæsning, forklarer: "De elektroniske vandmålere tilbyder os mange nye fordele med hensyn til digitalisering af hele driften af vandværket. For eksempel kan vi med dataloggeren i måleren detektere lækager. Kvaliteten og mængden af data, som vi kan indsamle trådløst fra målerne, er simpelthen helt uden sammenligning bedre end de tilsvarende data fra de mekaniske målere."

"Kvaliteten og mængden af data, som vi kan indsamle trådløst fra målerne, er simpelthen helt uden sammenligning bedre end de tilsvarende data fra de mekaniske målere."

Hermann Schon, driftsleder

Markante omkostningsbesparelser

To rørbrud opdaget trådløst

Generelt betyder elektronisk dataindsamling betydelige besparelser på administrative omkostninger for Wasserzweckverband Warndt. Afregningssystemet kan blive fordret direkte med måledataene i elektronisk format. Og ifølge driftsledelsen værdsætter kunderne, dvs. vandforbrugerne, virkeligt også den nye teknologi: "Bare i de først par måneder blev der detekteret to tilfælde af unormalt højt vandforbrug i hjemmene, og vi kunne hurtigt reparere rørbruddene. Hvis disse først var blevet opdaget under den årlige aflæsning,
ville vandregningen til de berørte familier have været meget højere," siger Hermann Schon. På basis af de første erfaringer konkluderer han: "I denne henseende er der mange ikke-økonomiske, eller i det mindste uberegnelige, fordele ved de elektroniske målere, som vi også skal tage hensyn til. Faktisk skal de nye målere, på grund af ultralydsteknolo-gien, kun udskiftes hvert 15. år, i stedet for hver 6. som det er tilfældet i øjeblikket, og det alene vil have en positiv effekt på balanceopgørelsen i fremtiden. Her og nu er vi dog glade for,
at vi kan udføre månedlige aflæsninger med en meget mindre arbejdsindsats end før. Som følge deraf får vi med det samme et meget nøjagtigt billede fra forbrugernes synsvinkel, hvilket giver vores kundeservice et godt grundlag og samtidigt hjælper os med holde rørledningssystemet i en optimal tilstand. Som følge deraf kan vi fortsat garantere en pålidelig vandforsyning."
Ludweiler-Warndt, Saarland, Tyskland

Kunde: Wasserzweckverband Warndt
I alt 17.000 kunder med 6.000 tilslutninger

Pilotprojekt med 300 elektroniske vandmålere og trådløs aflæsning.
Tidsramme: Installationen blev afsluttet i marts 2014.