Vand
Automated Meter reading (AMR)
Datapålidelighed

Fjernaflæsning af målere på farlige steder sørger for medarbejdernes sikkerhed

Fjernaflæsning af målere, Øget sikkerhed, Driftseffektivitet

Et pilotprojekt har for nylig hjulpet vandforsyningen Vitens med at øge sikkerheden for deres feltmedarbejdere, når de skal aflæse vandmålere på steder, der er farlige eller svært tilgængelige. Med fjernaflæsning af intelligente målere og en drive-by løsning, kan måleraflæsning nu udføres direkte fra bilen i løbet af blot få sekunder.

Hollands største drikkevandsselskab, Vitens, leverer højkvalitetsvand til 5,6 millioner mennesker. Mere end 1.400 medarbejdere arbejder hver dag for at gøre dette muligt, herunder ca. 20 feltarbejdere, der blandt andet har til opgave at aflæse vandmålerne.

For Vitens er medarbejdernes sikkerhed en topprioritet. Så da det var tid at udskifte et forældet system, så bestyrelsen det som en god mulighed til også at løse de sikkerhedsproblemer, der havde været forbundet med aflæsningen af visse målere. De besluttede derfor at lave et pilotprojekt med 500 intelligente målere med fjernaflæsning på steder, hvor manuel måleraflæsning er farlig og problematisk. 

”De steder, hvor vi nu har installeret målere med fjernaflæsning, er primært målerbrønde eller huller dybt under jorden, som er svære at nå samt svært tilgængelige kældre og farlige industrirum – kort sagt steder, man ikke ønsker at være,” forklarer Paul Looman, projektleder hos Vitens.

Efter at have undersøgt forskellige producenter og teknologier besluttede Vitens sig for Kamstrups READy drive-by-løsning og MULTICAL® 21 vandmålere. ”Vi testede løsninger fra forskellige producenter og forskellige kommunikationsteknologier såsom Lora og FlexNet. Men i sidste ende var Kamstrups READy-system det bedste til denne opgave.”

”For os handler det om sikkerhed. Intet er mere værd end et menneskeliv. 
Men man behøver ikke være videnskabsmand for at regne ud, at der også ligger forretningsmuligheder på dette specifikke område. Målerne er relativt billige sammenlignet med de ressourcer og arbejdstimer, der hidtil har været brugt på manuel aflæsning af målerne.”

Paul Looman, Projektleder, Vitens

Sikkerhed kommer først 

Estimeret har Vitens i alt 4.000 målere installeret på farlige eller svært tilgængelige steder. Blandt disse blev 500 målersteder valgt som egnede til pilotprojektet. I de fleste tilfælde blev afregningen knyttet til målerne baseret på estimater, men med få års mellemrum skal der ifølge loven laves en manuel aflæsning, hvilket ofte var forbundet med stor risici for måleraflæserne, fortæller Paul Looman.

”Afhængigt af hvor kompliceret eller farlig en bestemt installation var, ville det kræve en til to personer at foretage aflæsningen. Der kunne være tale om målerbrønde fyldt med vand, store kældre hvor vores folk måtte klatre ned ad stiger, eller industrirum med asbest.”

Med de nye fjernaflæste målere behøver Vitens feltmedarbejdere ikke længere have fysisk adgang til målerne for at aflæse dem. I de fleste tilfælde behøver de ikke engang stige ud af bilen længere.

Fordele ved at skifte til fjernaflæsning og nye målere

Måleraflæsning på få sekunder

Den tid og de ressourcer, der tidligere var nødvendige for manuelt at aflæse målerne, varierede afhængigt af det enkelte sted og forholdene ved placeringen. Derfor har det også været svært for Vitens at fastslå den præcise tidsbesparelse. ”Hvor meget tid vi har vundet, afhænger i høj grad af de lokale forhold. I nogle tilfælde var feltmedarbejderne f.eks. nødt til først at pumpe en målerbrønd tør, inden de kunne aflæse måleren manuelt,” siger Paul Looman. 

Men med en estimeret gennemsnitstid per måler, der tidligere lød på 15-30 minutter, er det klart, at måleraflæsningerne er blevet meget mere effektive med READy-drive-by-løsningen. ”Nu aflæses målerne digitalt på få sekunder blot ved at køre eller gå forbi, hvor det tidligere tog op til en halv time at aflæse dem manuelt.”

Feedbacken fra feltmedarbejderne, der bruger den nye løsning, har også været meget positiv: ”Vores måleraflæsere har virkelig taget denne nye teknologi til sig. Jeg tror primært, det skyldes, at udstyret er let at anvende og driftssikkert – og sjovt ikke mindst. Medarbejderne, der deltog i dette projekt var alle meget interesserede og blev overrasket af de mange anvendelsesmuligheder.” 

En yderligere fordel med deres nye løsning er de mange værdifulde informationer, som temperaturmålingerne kan levere. Det inkluderer risici for frostbrud, f.eks. i oversvømmede målerbrønde, hvilket gør det muligt for forsyningen at træffe forebyggende foranstaltninger for at undgå lækager, og få viden om områder, hvor høje temperaturer eller risici for bakterier kunne påvirke vandkvaliteten.

Succesfuldt pilotprojekt

Med alle de nye målere installeret og aflæst flere gange, er pilotprojektet nu afsluttet i overensstemmelse med planen På trods af komplekse forberedelser, som omfattede en definition af ’usikre placeringer’, samt en risikabel installationsproces og tilpasning af READy Manager applikationen gik projektet problemfrit.

Og selvom man stadig drøfter de næste trin og en langtidsplan hos Vitens, betragtes pilotprojektet som meget succesfuldt. 

”Vi anser pilotprojektet for at være en stor succes. READy leverer lige præcis, hvad vi forventede: sikkerhed i usikre situationer og nem adgang til svært tilgængelige steder,” siger Paul Looman, der også er meget glad for samarbejdet med Kamstrup: “Med et ord: fantastisk. Fremragende folk at arbejde med, meget imødekommende og professionelle.”

Om projektet

•  Projekt: Pilotprojekt med 500 målere

•  Målere: MULTICAL® 21

•  System: READy, mobilaflæsning

•  Status: Succesfuldt pilotprojekt, løsning i normal drift

 

Du er måske også interesseret i…