Byen Urbanna reducerer sit vandspild

Byen Urbanna havde en udfordring med uafregnet vand, der skulle løses, samtidig med at ny lovgivning i staten skulle håndteres. Som en hjælp til begge mål valgte byen Kamstrups intelligente flowIQ®-vandmålere og drive-by-måleraflæsningssystem.

Ny regulering sætter gang i dataindsamlingen

Byen Urbanna ligger ved Virginias kyst i Chesapeake Bay vandskel. Inden for dette vandskel finder man Potomac-akviferen, hvor staten Virginia har sat nye grænser for indvindingen af grundvand for at forbedre vandbeskyttelsen i området.

Tre parametre i den nye regulering med relevans for denne case: (1) grundvandsbrugere skal have en plan til vandbeskyttelse og -håndtering, (2) offentlige vandsystemer med et radioaflæsningssystem modtager en forøgelse på 10% i forhold til de historiske indvindingsmængder, og (3) brugere kan blive idømt dagbøder på 25.000 $, hvis de indvinder for meget vand. For at sikre at Urbanna overholder reglerne, udførte man som det første en vandregnskabsanalyse, der skulle give bedre indsigt i byens vandsystem og områder, hvor vandspildet kunne reduceres.

At opdage vandspildet

Vandregnskabsanalysen viste, at byen havde adskillige millioner liter uafregnet vand om året. Dette skyldtes adskillige målerrelaterede problemer: Hovedmåleren var ikke kalibreret, vandmålere til boliger registrerede for lidt på grund af høj alder (de fleste var mere end 50 år gamle), og adskillige ejendomme blev ikke målt. “Det var tydeligt, at vi havde brug for nye målere,” siger Holly Gailey, kommunaldirektør i Urbanna.

At finde den rette målerløsning

Syv bud på en løsning blev snævret ind til to, hvoraf det ene var Kamstrups. Efter at have sammenlignet kapacitet og priser faldt det naturlige valg på Kamstrup. ”Det er spændende for os at få et fjernaflæsningssystem, fordi effektiviteten virkelig er steget", siger Holly Gailey. Ud over forbedret effektivitet giver et fjernaflæsningssystem også mulighed for en 10 % forøgelse af vandindvindingen, hvilket er nyttigt for at sikre, at byen ikke pådrager sig en høj bødestraf for at indvinde for meget vand fra Potomac-akviferen.
”Med de nye bestemmelser vedrørende indvinding af vand har vi brug for en plan til at beskytte og administrere vandet”, siger Holly Gailey. Og Kamstrups flowIQ®-målere er en vigtig del her. ”Nu opdager vi lækager og brud tidligere og kan stoppe vandspildet hurtigere. Vi kan anlægge en proaktiv tilgang til byens vandbeskyttelse. Desuden er vores data kompatible med vores SCADA-system, så hvis vi pumper og fakturerer 400 millioner liter vand, kan vi sammenligne dataene og sikre, at vi ikke har noget vandspild i systemet.”

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6