Vand
Trådløs måleraflæsning
Vandspild

Skjulte antenner og tydelige gevinster

Fjernaflæsning, skjulte antenner, READy

sohus vandvaerk
sohus vandvaerk

I 2014 slog bestyrelsen for Søhus Vandværk i bordet. De havde fået nok af at tabe penge på grund af upræcise og upålidelige mekaniske vandmålere. I erkendelse af at problemerne med at afregne korrekt for vandforbrug var blevet for store og dyre for vandværket, blev det besluttet at udskifte og opgradere målerparken over de kommende seks år.

Men at udskifte målere hos 1.718 ejendomme er sjældent noget, man bare lige gør. Det er en markant investering af både tid og penge, så det gav sig selv for vandværkets bestyrelse, at det skulle gøres ordentligt. Derfor faldt valget på Kamstrups MULTICAL® 21.

”Vi undersøgte markedet for fjernaflæste målere, og det var vores mening, at Kamstrup var længst fremme og kunne leve op til alle vores forventninger,” lyder det fra Aksel Snerling, formand for Søhus Vandværk.

Nem opsætning, nem omlægning

 
Til at starte med blev målerne bestilt i drive-by mode. Så kunne vandværkets ansatte nemt aflæse kundernes forbrug ved at køre forbi ude på gaden og opfange målernes signal. I 2018, da de første 1.000 målere var blevet installeret, kunne Kamstrup imidlertid præsentere vandværket for en ny og endnu nemmere måde at få målerdata hjem. Den fungerede ovenikøbet med MULTICAL® 21-målerne, der var taget i brug, så det var let for Søhus Vandværk at foretage de små ændringer, som skulle til.

”Vi blev introduceret for en løsning, hvor man indbygger en antenne i en flagstang. Vandværket er placeret midt i vores forsyningsområde, så det var oplagt at placere en flagstang dér. Det ville også indfri vores ønske om at reagere hurtigere på infomeddelelser fra målerne”

Aksel Snerling, Søhus Vandværk
kamstrup hidden antennas
kamstrup hidden antennas
customer case sohus vandvaerk

Arbejdet med opsætning var enkel. Vandværket brugte Google Earth til at analysere området; det eneste, der skulle tage hensyn til, var højden på huse og træer. Derefter blev der placeret en skjult antenne i en 18 meter høj flagstang på vandværkers grund, som kunne tage hele den nordlige og vestlige del af forsyningsområdet. Dernæst monterede de en antenne på en nærliggende fællesantennemast, der så kunne tage den sydlige del. Med disse to antenner dækker de nu hele deres forsyningsområde.

”Heldigvis kræver den nye aflæsningsform ikke nye målere eller ny database. Det kunne klares med at omstille målerne fra drive-by til fixed,” siger Aksel Snerling.

customer case sohus vandvaerk

Resultater og fordele for vandværk og kunder

 

Behov er forskellige – det er løsningerne også

Søhus Vandværks tilfredshed med Kamstrups løsninger har været stor. Særligt brugervenligheden og driftssikkerheden var med til at gøre, at de også besluttede at udskifte og opgradere deres større målere. ”Vores forsyningsnet er opdelt i seks områder. Vi havde tidligere et system med områdemålere for lækagesøgning. Det var et besværligt, abonnementbetalt system, og vi havde tit problemer med sikker data, da der nogle gange kunne gå op til flere dage, hvor vi ikke fik leveret data dagligt,” siger Aksel Snerling.

Der blev sat to flowIQ® 3100-målere på udgangen af vandværket og i deres helt store områdemålerbrønde. Søhus Vandværks ønske om at målerne ved deres nødforbindelser, hvor de er koblet sammen med Næsby Vandværk, skulle kunne måle begge veje, blev også indfriet. Kamtrup leverede en særlig Siemens-måler, der taler sammen trådløst med resten af netværket, så alle data kommer ind i det samme aflæsningssystem, READy.

Selvom data aflæses på vandværket, er det ikke der, de er opbevaret. Søhus Vandværk har gjort brug af Kamstrups hosting-service, hvilket betyder, at data ligger på Kamstrup-servere. På den måde er vandværket fri for at skulle tage højde for datalovgivning, -sikkerhed og -gendannelse.

”Den rejse, vi har været på, har givet os meget værdi og hurtig gevinst med lækagesøgning i et område med et stort spild. Vi hjælper også vores forbrugere, så snart vi kan se, at de har en lækage.”

En investering alle vinder på

 

”Vi får data hvert 5. minut fra områdemålerne, hvilket gør, at vi virkelig har styr på vores forsyningsnet. I dag har vi alle data samlet i ét system og har overblik over vores daglige spild, hvor vi sammenligner med udpumpet vand og solgt vand,” siger Aksel Snerling og fortsætter:

”Den rejse, vi har været på, har givet os meget værdi og hurtig gevinst med lækagesøgning i et område med et stort spild. Vi hjælper også vores forbrugere, så snart vi kan se, at de har en lækage. Vi kontakter dem med det samme og får kun positive meldinger tilbage. Det markant bedre overblik gjorde, at vi i starten kunne henvende os til vores forbrugere angående læk op til otte gange på en uge – nu er vi nede på én om måneden. Sammenlagt har vi nedsat vores spild med 6 %. Vi er meget tilfredse med vores system, og vi kan kun anbefale Kamstrup til andre.”

smart meter flowIQ3100

Om løsningen

 

Tidsramme: Fra 2014 til 2020

Målerpark: 1.718 ejendomme med intelligente målere. Dertil en række større målere såsom flowIQ®3100 på områdebrønde og nødforbindelser.

Løsning: Først READy-mobilaflæsning, senere omlagt til netværksaflæsning. Kamstrup opbevarer data.

smart meter flowIQ3100

Måske vil du også være interesseret i...